10,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 885 393 334 159
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -318 -206 -76 -96
Zysk (strata) brutto (tys.) -356 -227 -80 -104
Zysk (strata) netto (tys.)* -356 -227 -80 -104
Amortyzacja (tys.) 2 2 2 1
EBITDA (tys.) -316 -204 -74 -95
Aktywa (tys.) 6 554 6 221 6 156 5 971
Kapitał własny (tys.)* 6 130 5 902 5 822 5 718
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) -0,133 -0,085 -0,030 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,298 2,213 2,183 2,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.