1,5600 zł
-12,36% -0,2200 zł
5TH Avenue Holding SA (5AH)

Komunikaty spółki - 5THAVENUE

Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji 5th Avenue Holding S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
Zgoda KNF na wycofanie akcji 5th Avenue Holding S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5th Avenue Holding S.A. w dniu 31.08.2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Zawiadomienie o złożeniu do KNF wniosku o wycofanie akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 5th Avenue Holding S.A. Przymusowy wykup akcji Emitenta.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.