1,5600 zł
-12,36% -0,2200 zł
5TH Avenue Holding SA (5AH)

Komunikaty spółki - 5THAVENUE

Zawiadomienie o złożeniu do KNF wniosku o wycofanie akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
Zawiadomienie o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 §1 KSH
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 5th Avenue Holding S.A. Przymusowy wykup akcji Emitenta.
Informacja o zawarciu porozumienia porozumienie dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec spółki.
Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
Jednostkowy raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2019
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii „AE”
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2019 rok
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.