1,7400 zł
0,00% 0,0000 zł
5TH Avenue Holding SA (5AH)

Komunikaty spółki - 5THAVENUE

Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii „AE”
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2019 rok
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
Przydział emisji obligacji Emitenta - plasowanie emisji serii „AD”
Emisja obligacji serii „AD” Emitenta
Plasowanie emisji obligacji serii "AC" Emitenta
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5th Avenue Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
Skonsolidowany raport roczny 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy 2018.
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.