4,1000 zł
-0,49% -0,0200 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Akcjonariat - WARIMPEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 221 400 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 54 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Liczba głosów na WZA: 54 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,01%
Kapitał akcyjny: 54 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folian Georg 7 632 300 (14,13%) 7 632 300 (14,13%) 2011-12-06 -
Jurkowitsch Franz 7 570 000 (14,01%) 7 570 000 (14,01%) 2009-12-31 -
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 (10,65%) 5 755 000 (10,65%) 2011-12-06 -
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 (10,59%) 5 721 999 (10,59%) 2006-05-31 -
Generali PTE SA 5 183 417 (9,59%) 5 183 417 (9,59%) 2023-07-21 WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, CMR, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, SNK, OND, SWG, DVL, CMP, BFT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisja akcji - prawo poboru 11:4 14 400 001
40 320 002,80
1,00 2,80 54 000 000
54 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie w ATS 1986-12-02 3 000 000
1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A2 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1991-05-31 9 000 000
1,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A3 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1998-06-30 38 000 000
50 000 000
50 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
zamiana waluty konwersja ATS na EUR 1999-06-30
1,00 3 633 650
3 633 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A4 podwyższenie z kapitału rezerwowego 1999-06-30 2 616 350
6 250 000
6 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A5 podwyższenie z kapitału rezerwowego 2005-05-31 8 750 000
1,00 15 000 000
15 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria A6 podwyższenie z kapitału rezerwowego 2006-05-31 15 000 000
30 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-29
seria B - subskrypcja publiczna 2007-01-11 6 000 000
1,00 36 000 000
36 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-25
2007-01-29
emisja akcji - subskrypcja prywatna 2009-10-22 3 599 999
1,00 39 599 999
39 599 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 2 153 591 (-531 679) 3,98 (-0,99) 2 153 591 (-531 679) 3,98 (-0,99) 2013-03-28
Rockbridge TFI SA 2 685 270 (-66 949) 4,97 (-0,12) 2 685 270 (-66 949) 4,97 (-0,12) 2013-01-14
NN OFE 2 615 266 4,84 2 615 266 4,84 2013-01-01
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 (20 000) 10,65 (-3,83) 5 755 000 (20 000) 10,65 (-3,83) 2011-12-06
Rockbridge TFI SA 2 752 219 (74 281) 5,09 (0,14) 2 752 219 (74 281) 5,09 (0,14) 2011-02-14
Rockbridge TFI SA 2 677 938 (691 418) 4,95 (-0,06) 2 677 938 (691 418) 4,95 (-0,06) 2010-05-21
Rockbridge TFI SA 1 986 520 5,01 (1,34) 1 986 520 5,01 (1,34) 2010-04-19
Rockbridge TFI SA 1 986 520 3,67 1 986 520 3,67 2010-04-19
Jurkowitsch Franz 7 570 000 (20 000) 19,11 (-1,86) 7 570 000 (20 000) 19,11 (-1,86) 2009-12-31
Folian Georg 7 612 300 19,22 (5,13) 7 612 300 19,22 (5,13) 2009-12-31
Folian Georg 7 612 300 (14 300) 14,09 (-7,01) 7 612 300 (14 300) 14,09 (-7,01) 2009-12-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 735 000 14,48 (3,86) 5 735 000 14,48 (3,86) 2009-12-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 735 000 (4 001) 10,62 (-5,29) 5 735 000 (4 001) 10,62 (-5,29) 2009-12-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 730 999 15,91 (1,44) 5 730 999 15,91 (1,44) 2008-10-22
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 730 999 (4 000) 14,47 (-1,43) 5 730 999 (4 000) 14,47 (-1,43) 2008-10-22
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 726 999 (5 000) 15,90 (0,01) 5 726 999 (5 000) 15,90 (0,01) 2008-10-17
Jurkowitsch Franz 7 550 000 20,97 (1,91) 7 550 000 20,97 (1,91) 2008-07-21
Jurkowitsch Franz 7 550 000 (-894 001) 19,06 (-9,08) 7 550 000 (-894 001) 19,06 (-9,08) 2008-07-21
Folian Georg 7 598 000 21,10 (1,92) 7 598 000 21,10 (1,92) 2008-07-21
Folian Georg 7 598 000 (-846 001) 19,18 (-8,96) 7 598 000 (-846 001) 19,18 (-8,96) 2008-07-21
Jurkowitsch Franz 8 444 001 28,14 (4,69) 8 444 001 28,14 (4,69) 2006-05-31
Jurkowitsch Franz 8 444 001 23,45 8 444 001 23,45 2006-05-31
Folian Georg 8 444 001 28,14 (4,69) 8 444 001 28,14 (4,69) 2006-05-31
Folian Georg 8 444 001 23,45 8 444 001 23,45 2006-05-31
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 15,89 (1,45) 5 721 999 15,89 (1,45) 2006-05-31
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 14,44 (-4,63) 5 721 999 14,44 (-4,63) 2006-05-31
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 19,07 5 721 999 19,07 2006-05-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 721 999 15,89 (-3,18) 5 721 999 15,89 (-3,18) 2006-05-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 721 999 19,07 5 721 999 19,07 2006-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2020-10-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2018-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2018-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-04-23 Prawo poboru 11:4
2008-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2008-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2007-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
2007-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,58 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.