193,0000 zł
0,52% 1,0000 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA (ERP)

Akcjonariat - TUEUROPA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 823 850 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 450 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 450 000
Liczba głosów na WZA: 9 450 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 37 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 450 000
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy Getin Holding SA, Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company 9 450 000 (100,00%) 9 450 000 (100,00%) 2012-07-25 BMI, PLJ, AGS, BDL, HWE, INT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-23
seria A - akcje założycielskie 1994-10-14 5 000
2 000 000,00
400,00 400,00 5 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1994-11-28
serie B, C 1995-07-11 10 000
4 000 000,00
400,00 400,00 15 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1995-09-21
1999-06-08
seria D 1995-10-23 3 750
1 500 000,00
400,00 400,00 18 750
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1996-03-13
1999-06-08
seria E 1996-03-15 2 500
250 000,00
400,00 100,00 21 250
8 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1996-07-31
1999-06-08
split 1:100 brak danych o dacie rejestracji 1997-03-21
4,00 2 125 000
8 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 1997-03-21 500 000
3 750 000,00
4,00 7,50 2 625 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1999-02-26
1999-06-08
seria G - prawo poboru 1:2 2000-09-12 5 250 000
21 000 000,00
4,00 4,00 7 875 000
31 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-29
2001-04-24
2001-06-01
seria H - subskrypcja publiczna 2010-02-10 1 575 000
4,00 9 450 000
37 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2010-10-25
2010-11-09
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-03-21 60 000
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-03-21 40 000
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TU Europa SA 0 (-5) 0,00 0 (-5) 0,00 2012-07-25
Sztuba Piotr 361 0,00 361 0,00 2012-07-25
Sztuba Piotr 0 0,00 0 0,00 2012-07-25
Podoba Jacek 361 0,00 361 0,00 2012-07-25
Podoba Jacek 0 0,00 0 0,00 2012-07-25
Mędrala Krzysztof 361 0,00 361 0,00 2012-07-25
Mędrala Krzysztof 0 0,00 0 0,00 2012-07-25
Boniecki Radosław 0 (-144) 0,00 0 (-144) 0,00 2012-07-25
Baliński Remigiusz 0 (-144) 0,00 0 (-144) 0,00 2012-07-25
TU Europa SA 5 (-7 520) 0,00 (-0,07) 5 (-7 520) 0,00 2012-07-06
Boniecki Radosław 144 0,00 144 0,00 2012-07-06
Baliński Remigiusz 144 0,00 144 0,00 2012-07-06
Baliński Remigiusz 144 0,00 144 0,00 2012-07-06
Baliński Remigiusz 144 0,00 144 0,00 2012-07-06
Talanx International AG w porozumieniu z Meiji Yasuda Life Insurance Company 8 932 020 94,51 (0,52) 8 932 020 94,59 (0,60) 2012-06-29
Talanx International AG w porozumieniu z Meiji Yasuda Life Insurance Company 8 932 020 (1 563 413) 93,99 (16,02) 8 932 020 (1 563 413) 93,99 (15,96) 2012-06-29
porozumienie akcjonariuszy Leszek Czarnecki, Getin Holding SA, Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company 8 932 020 94,51 8 932 020 94,59 2012-06-29
Talanx International AG w porozumieniu z Meiji Yasuda Life Insurance Company 7 368 607 (2 643 606) 77,97 (27,97) 7 368 607 (2 643 606) 78,03 (28,00) 2012-06-04
Talanx International AG 4 725 001 50,00 4 725 001 50,03 2012-06-01
NN OFE 0 (-944 000) 0,00 (-9,98) 0 (-944 000) 0,00 (-9,99) 2012-06-01
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 1 563 413 16,00 (-0,54) 1 563 413 16,00 (-0,55) 2012-06-01
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 1 563 413 (-4 725 001) 16,54 (-63,31) 1 563 413 (-4 725 001) 16,55 (-63,30) 2012-06-01
TU Europa SA 7 525 (3 311) 0,07 (0,03) 7 525 (3 311) 0,00 2012-04-04
NN OFE 944 000 (-830) 9,98 (-0,01) 944 000 (-830) 9,99 (-0,01) 2012-04-03
TU Europa SA 4 214 (1 000) 0,04 (0,01) 4 214 (1 000) 0,00 2012-03-01
NN OFE 944 830 (-2 000) 9,99 (-0,02) 944 830 (-2 000) 10,00 (-0,02) 2012-02-17
NN OFE 946 830 (-53 170) 10,01 (-0,57) 946 830 (-53 170) 10,02 (-0,56) 2012-01-26
Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2011-09-30
NN OFE 1 000 000 (-180 082) 10,58 (-1,90) 1 000 000 (-180 082) 10,58 (-1,90) 2011-09-30
Frąckiewicz Bogdan 326 0,00 326 0,00 2011-09-30
TU Europa SA 3 214 (605) 0,03 (0,01) 3 214 (605) 0,00 2011-09-21
TU Europa SA 2 609 (1 009) 0,02 (0,01) 2 609 (1 009) 0,00 2011-09-20
TU Europa SA 1 600 (900) 0,01 (0,01) 1 600 (900) 0,00 2011-09-19
TU Europa SA 700 0,00 700 0,00 2011-09-16
NN OFE 1 180 082 (195 059) 12,48 (2,06) 1 180 082 (195 059) 12,48 (2,06) 2011-01-25
NN OFE 985 023 (45 023) 10,42 (0,48) 985 023 (45 023) 10,42 (0,48) 2010-10-05
NN OFE 940 000 (517 300) 9,94 (4,58) 940 000 (517 300) 9,94 (4,58) 2010-10-01
NN OFE 422 700 5,36 (0,89) 422 700 5,36 (0,89) 2010-09-29
NN OFE 422 700 4,47 422 700 4,47 2010-09-29
Getin Bank SA 0 (-785 200) 0,00 (-9,97) 0 (-785 200) 0,00 (-9,97) 2010-01-04
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 6 288 414 79,85 (13,31) 6 288 414 79,85 (13,31) 2009-07-13
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 6 288 414 (-1 570 400) 66,54 (-33,25) 6 288 414 (-1 570 400) 66,54 (-33,25) 2009-07-13
Getin Bank SA 785 200 9,97 785 200 9,97 2009-07-13
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 858 814 (800) 99,79 (0,01) 7 858 814 (800) 99,79 (0,01) 2009-03-30
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 858 014 (1 213) 99,78 (0,02) 7 858 014 (1 213) 99,78 (0,02) 2009-01-15
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 856 801 (760) 99,76 (0,01) 7 856 801 (760) 99,76 (0,01) 2008-12-09
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 856 041 (724) 99,75 7 856 041 (724) 99,75 2008-11-04
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 855 317 (801) 99,75 (0,02) 7 855 317 (801) 99,75 (0,02) 2008-09-02
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 854 516 (1 423) 99,73 (0,01) 7 854 516 (1 423) 99,73 (0,01) 2008-06-12
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 853 093 (20 293) 99,72 (0,26) 7 853 093 (20 293) 99,72 (0,26) 2008-02-28
Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2007-08-10
Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2007-08-10
Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2007-08-10
Frąckiewicz Bogdan 326 0,00 326 0,00 2007-08-10
Frąckiewicz Bogdan 326 0,00 326 0,00 2007-08-10
Getin Holding SA z Leszkiem Czarneckim 7 832 800 (6 258 588) 99,46 (79,48) 7 832 800 (6 258 588) 99,46 (79,48) 2007-04-23
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 0 (-4 279 141) 0,00 (-54,33) 0 (-4 279 141) 0,00 (-54,33) 2007-04-23
Getin Holding SA 1 574 212 19,98 1 574 212 19,98 2006-11-15
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 4 279 141 (-3 553 659) 54,33 (-45,13) 4 279 141 (-3 553 659) 54,33 (-45,13) 2006-11-15
Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2006-08-10
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 832 800 (6 821) 99,46 (0,09) 7 832 800 (6 821) 99,46 (0,09) 2006-07-25
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 825 979 (275) 99,37 7 825 979 (275) 99,37 2005-03-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 825 704 (561) 99,37 (0,01) 7 825 704 (561) 99,37 (0,01) 2005-03-29
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 825 143 (1 491) 99,36 (0,02) 7 825 143 (1 491) 99,36 (0,02) 2005-03-24
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 823 652 (-5 158) 99,34 (-0,07) 7 823 652 (-5 158) 99,34 (-0,07) 2004-08-20
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 828 810 (6 658) 99,41 (0,09) 7 828 810 (6 658) 99,41 (0,09) 2004-08-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 7 822 152 (3 097 154) 99,32 (39,33) 7 822 152 (3 097 154) 99,32 (39,33) 2004-08-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 4 724 998 (-1 103 220) 59,99 (-14,01) 4 724 998 (-1 103 220) 59,99 (-14,01) 2004-07-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 5 828 218 (1 103 220) 74,00 (14,01) 5 828 218 (1 103 220) 74,00 (14,01) 2004-06-23
Caisse Nationale de Credit Agricole przez EFL SA 0 (-3 071 101) 0,00 (-38,99) 0 (-3 071 101) 0,00 (-38,99) 2004-06-23
Caisse Nationale de Credit Agricole przez EFL SA 3 071 101 (-787 499) 38,99 (-10,01) 3 071 101 (-787 499) 38,99 (-10,01) 2004-06-02
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 4 724 998 (787 499) 59,99 (9,99) 4 724 998 (787 499) 59,99 (9,99) 2004-05-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 3 937 499 (382 349) 50,00 (4,86) 3 937 499 (382 349) 50,00 (4,86) 2003-06-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 3 555 150 (290) 45,14 3 555 150 (290) 45,14 2003-04-04
Czarnecki Leszek 3 554 860 (736 260) 45,14 (9,35) 3 554 860 (736 260) 45,14 (9,35) 2003-02-21
MetLife OFE 0 (-672 617) 0,00 (-8,54) 0 (-672 617) 0,00 (-8,54) 2003-02-18
MetLife OFE 672 617 (-86 383) 8,54 (-1,10) 672 617 (-86 383) 8,54 (-1,10) 2002-12-31
Czarnecki Leszek 2 818 600 (220 000) 35,79 (2,79) 2 818 600 (220 000) 35,79 (2,79) 2002-05-24
Europejski Fundusz Inwestycyjny sp. z o.o. zmiana podmiotu dominującego 0 (-3 861 600) 0,00 (-49,04) 0 (-3 861 600) 0,00 (-49,04) 2001-11-02
Caisse Nationale de Credit Agricole przez EFL SA 3 858 600 49,00 3 858 600 49,00 2001-11-02
MetLife OFE 759 000 (65 247) 9,64 (0,83) 759 000 (65 247) 9,64 (0,83) 2001-04-24
Europejski Fundusz Inwestycyjny sp. z o.o. podmiot zależny od Leszka Czarneckiego 3 861 600 49,04 3 861 600 49,04 2001-04-24
Czarnecki Leszek 2 598 600 33,00 2 598 600 33,00 2001-04-24
MetLife OFE 693 753 (462 502) 8,81 693 753 (462 502) 8,81 2000-09-12
MetLife OFE 231 251 (100 000) 8,81 (3,81) 231 251 (100 000) 8,81 (3,81) 2000-04-05
MetLife OFE 131 251 5,00 131 251 5,00 2000-04-05
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zmiana nazwy na RB Investcom sp. z o.o 0 (-354 666) 0,00 (-13,51) 0 (-354 666) 0,00 (-13,51) 2000-04-04
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zależny od Krogis Financial Ltd. 354 666 (-24 796) 13,51 (-0,95) 354 666 (-24 796) 13,51 (-0,95) 1999-07-07
Europejski Fundusz Inwestycyjny sp. z o.o. 3 861 600 49,04 3 861 600 49,04 1999-07-02
Czarnecki Leszek 2 598 600 (446 400) 33,00 (-48,99) 2 598 600 (446 400) 33,00 (-48,99) 1999-07-02
Czarnecki Leszek 2 152 200 (-4 305 000) 81,99 (-0,01) 2 152 200 (-4 305 000) 81,99 (-0,01) 1999-07-02
Czarnecki Leszek z Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o 6 457 200 (6 337 200) 82,00 (77,43) 6 457 200 (6 337 200) 82,00 (77,43) 1999-07-02
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zależny od Krogis Financial Ltd. 379 462 (-87 876) 14,46 (-3,34) 379 462 (-87 876) 14,46 (-3,34) 1999-06-28
Czarnecki Leszek przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. 120 000 (-1 046 200) 4,57 (-39,86) 120 000 (-1 046 200) 4,57 (-39,86) 1999-02-26
Czarnecki Leszek przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. 1 166 200 (125 000) 44,43 (4,77) 1 166 200 (125 000) 44,43 (4,77) 1999-02-26
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zależny od Krogis Financial Ltd. 467 338 (84 738) 17,80 (3,22) 467 338 (84 738) 17,80 (3,22) 1999-02-26
Czarnecki Leszek przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. 1 041 200 (340 000) 39,66 (6,66) 1 041 200 (340 000) 39,66 (6,66) 1997-12-29
Czarnecki Leszek 701 200 (-340 000) 33,00 (-16,00) 701 200 (-340 000) 33,00 (-16,00) 1997-12-29
Czarnecki Leszek przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. 1 041 200 (340 000) 49,00 (22,29) 1 041 200 (340 000) 49,00 (22,29) 1997-12-29
Czarnecki Leszek 701 200 26,71 701 200 26,71 1997-12-29
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zależny od Krogis Financial Ltd. 382 600 14,58 (-3,42) 382 600 14,58 (-3,42) 1997-12-29
Agencja Reklamowa Czołówka Bis sp. z o.o. zależny od Krogis Financial Ltd. 382 600 18,00 382 600 18,00 1997-12-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-04-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,59 zł
2011-04-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,59 zł
2009-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2009-04-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2008-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,24 zł
2008-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,24 zł
2001-06-01 Asymilacja akcji seria G
2000-12-29 Prawo poboru 1:2
2000-12-29 Prawo poboru 1:2
1999-06-08 Asymilacja akcji seria F
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.