193,0000 zł
0,52% 1,0000 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA (ERP)

Wyniki finansowe - TUEUROPA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Waluta PLN PLN PLN PLN
Składka na udziale własnym (tys.) 176 346 185 609 190 874 195 531
Przychody z lokat (tys.) 66 698 61 971 65 623 47 610
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys.) -2 665 4 451 -20 752 -18 311
Zysk (strata) brutto (tys.) 54 518 55 692 47 615 33 731
Zysk (strata) netto (tys.)* 44 118 44 959 36 860 27 039
Aktywa (tys.) 0 5 339 106 6 687 224 7 097 591
Kapitał własny (tys.)* 0 849 378 885 098 912 334
Liczba akcji (tys.) 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000
Zysk na akcję (tys. zł) 4,669 4,758 3,901 2,861
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 89,881 93,661 96,543
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.