1,9480 zł
-0,61% -0,0120 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Komunikaty spółki - TRAKCJA

Informacja o zawarciu aneksu do umowy z PKP PLK S.A.
Wyniki finansowe
Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Znaczne pakiety akcji
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu aneksów do umowy przez spółkę zależną Torprojekt sp. z o.o.
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku Spółki i Grupy.
Otrzymanie ceny sprzedaży za nieruchomość we Wrocławiu
Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB
Informacja o zawarciu umowy
TRAKCJA -0,61% 1,95
2021-08-03 12:53:40

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I września 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.