0,4920 zł
-0,40% -0,0020 zł
Raen S.A. (RAE)

Komunikaty spółki - RAEN

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zawarcie umowy o współpracy
Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2023 - 2025
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych
Dokonanie w KDPW konwersji akcji imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela
Zmiany w składzie Zarządu Raen S.A.
Zakończenie subskrypcji akcji serii E Spółki
Zawarcie umów nabycia przez Raen S.A. 100% udziałów Seed Capital sp. z o.o.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raen S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.