6,3000 zł
7,69% 0,4500 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Komunikaty spółki - PROVIDENT

Designation of EU Home Member State / Wybór państwa macierzystego
Decision of Polish Financial Supervision Authority regarding granting consent for the withdrawal of shares in International Personal Finance PLC from trading on the regulated market operated by Warsaw Stock Exchange / Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji International Personal Finance PLC z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Date of publication of periodic reports in the financial year of 2022 / Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022
Holdings in Company / Udziały w spółce
Block Listing Interim Review / Przegląd Nieprzydzielonych Papierów Wartościowych
Total voting rights / łączna liczba praw głosu
Consolidated Quarterly Financial Report for the nine months ended 30 September 2021 / Skonsolidowany Kwartalny Raport Finansowy za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r.
Board Appointment / Powołanie do Rady Dyrektorów
International Personal Finance plc Q3 2021 trading update /International Personal Finance plc Wyniki handlowe za III kwartał 2021 r.
Change of date of publication of periodic report for the third quarter of 2021 / Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.
Holding(s) in Company / Udziały w spółce
New SEK Notes / Nowe obligacje denominowane w koronie szwedzkiej
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC – POTENTIAL ISSUANCE OF SEK DENOMINATED SENIOR UNSECURED FLOATING RATE NOTES UNDER ITS EXISTING EMTN PROGRAMME / INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - POTENCJALNA EMISJA DENOMINOWANYCH W SEK NIEPODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU W RAMACH ISTNIEJĄCEGO PROGRAMU EMTN
Shareholders with a holding of more than 5% at the General Meeting held on 16 September 2021 / Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2021
Poll Results of the General Meeting / Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.