0,8250 zł
10,00% 0,0750 zł
Prima Moda SA (PMA)

Komunikaty spółki - PRIMAMODA

Wyniki finansowe
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Nawiązanie współpracy na rynku niemieckim
Wcześniejszy wykup obligacji
Komunikat zawarcie umów dotyczących finansowania
Wyniki finansowe
Wcześniejsza publikacja raportu półrocznego
Wybór biegłego rewidenta
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2018 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA SA
Wniosek Zarządu o podziale zysku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA za 2016 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.