Komunikaty spółki - PKOBP

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.
Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok
Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 r.
Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2018 r.
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.