3,2600 zł
1,87% 0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Komunikaty spółki - NANOGROUP

Podpisanie umowy dot. świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku.
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 27.06.2019 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.
Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
NANOGROUP 1,87% 3,26
2020-09-28 13:29:29

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.