2,5200 zł
0,00% 0,0000 zł
ManyDev Studio SE (MAN)

Komunikaty spółki - MANYDEV

Wyniki finansowe
Korekta raportu rocznego 2020 r.
Wyniki finansowe
Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)
Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu, wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne.
Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
Powołanie Prezesa Zarządu.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.