22,5500 zł
-1,53% -0,3500 zł
Mabion SA (MAB)

Komunikaty spółki - MABION

Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki
Zawarcie umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
Informacje w zakresie wstępnych założeń dla powtórnego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20
Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach „Scientific Advice” dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019
Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.