14,6000 zł
3,55% 0,5000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Komunikaty spółki - KREDYTIN

Rozpoczęcie działań mających na celu dochodzenie roszczeń od niektórych byłych członków Zarządu oraz podmiotów z nimi powiązanych.
Zamiar emisji obligacji serii G1.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.
Powołanie osób nadzorujących
Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.
Wyniki finansowe
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r
KREDYTIN 3,55% 14,60
2019-12-11 12:11:59

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.