17,6000 zł
-7,37% -1,4000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Komunikaty spółki - KREDYTIN

Rozpoczęcie projektu utworzenia spółki akcyjnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Stanowisko Zarządu w sprawie uzasadnienia zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2021 r.
Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
Informacja o uprawomocnieniu się wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
Rozpoczęcie skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
Wyniki finansowe
Zatwierdzenie prospektu podstawowego
Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rezygnacja z członkostwa w Komitecie Audytu i z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz powołanie nowego członka Komitetu Audytu.
Wyniki finansowe
Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.
KREDYTIN -7,37% 17,60
2021-09-28 16:04:08

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.