10,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Komunikaty spółki - KREDYTIN

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P1 na rynku regulowanym
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazaniu wniosku o zabezpieczenie do ponownego rozpoznania
Podsumowanie emisji obligacji serii P1
Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P1 do obrotu na rynku regulowanym
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r.
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał
Warunkowa rejestracja obligacji serii P1 w KDPW
Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Warunkowy przydział obligacji serii P1
Informacja o otrzymaniu przez Spółkę pisemnego sprawozdania z wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych
Korekta raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 30 października 2023 r.
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P1 w ramach oferty publicznej
KREDYTIN 0,00% 10,80
2023-12-08 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

  • NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.