14,6000 zł
-0,68% -0,1000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Akcjonariat - KREDYTIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 188 301 514,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 897 364 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 197 211
Liczba głosów na WZA: 12 897 364 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,57%
Kapitał akcyjny: 12 897 364,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 197 211
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WPEF VI Holding V BV 7 929 983 (61,48%) 7 929 983 (61,48%) 2021-04-21 -
Best SA 4 267 228 (33,08%) 4 267 228 (33,08%) 2020-11-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 3 000 000
1,00 8 816 009
8 816 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-08
2010-11-16
2010-11-25
seria A - przekształcenie spółki komandytowej w SA 2006-12-15 3 745 000
3 745 000,00
1,00 1,00 3 745 000
3 745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2006-12-28
2007-07-09
seria B - subskrypcja publiczna 2007-02-15 1 250 000
15 000 000,00
1,00 12,00 4 995 000
4 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2007-06-26
2007-07-09
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-30 499 000
1,00 5 494 000
5 494 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2008-05-16
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-11-30 200 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2010-04-28 3 000 000
37 500 000,00
1,00 12,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2010-07-01 322 009
4 160 356,28
1,00 12,92 5 816 009
5 816 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-04
2010-10-09
seria G - Monika Chadaj, Sławomir Ćwik, Artur Górnik, Krzysztof Piluś aport: akcje Kancelaria Forum SA 2011-01-26 352 971
1,00 9 168 980
9 168 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
2011-05-06
seria H - subskrypcja publiczna 2011-02-07 3 767 529
47 094 112,50
1,00 12,50 12 936 509
12 936 509,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-27 -39 145
1,00 12 897 364
12 897 364,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 361 891 2,80 361 891 2,80 2018-12-31
WPEF VI Holding V BV 7 929 983 (6 069) 61,00 (-0,25) 7 929 983 (6 069) 61,00 (-0,44) 2018-03-28
Kredyt Inkaso SA 0 (-39 145) 0,00 (-0,30) 0 (-39 145) 0,00 2018-01-31
WPEF VI Holding V BV ZWZ 7 923 914 61,25 (-0,19) 7 923 914 61,44 2017-09-27
WPEF VI Holding V BV ZWZ 7 923 914 (12 534) 61,44 (0,28) 7 923 914 (12 534) 61,44 (0,10) 2017-09-27
Borusowski Krzysztof 0 (-4 268 134) 0,00 (-32,00) 0 (-4 268 134) 0,00 (-33,00) 2017-08-22
Best SA 4 274 228 33,04 (0,04) 4 274 228 33,14 (0,14) 2017-08-22
Best SA z podmiotami zależnymi 4 274 228 33,00 4 274 228 33,00 2017-08-22
WPEF VI Holding V BV 7 911 380 61,16 7 911 380 61,34 2016-09-06
Quercus TFI SA 0 (-653 260) 0,00 (-5,05) 0 (-653 260) 0,00 (-5,07) 2016-09-01
Generali OFE porozumienie 0 (-2 114 456) 0,00 (-16,34) 0 (-2 114 456) 0,00 (-16,39) 2016-09-01
Aviva Investors Poland SA porozumienie 0 (-1 114 168) 0,00 (-8,61) 0 (-1 114 168) 0,00 (-8,64) 2016-09-01
Quercus TFI SA 653 260 (7 408) 5,05 (0,06) 653 260 (7 408) 5,07 (0,07) 2016-07-26
Generali OFE porozumienie 2 114 456 (40 000) 16,34 (0,31) 2 114 456 (40 000) 16,39 (0,31) 2016-03-09
Aviva Investors Poland SA porozumienie 1 114 168 (70 504) 8,61 (0,55) 1 114 168 (70 504) 8,64 (0,55) 2016-03-09
Quercus TFI SA WZA 645 852 (33 274) 4,99 (0,26) 645 852 (33 274) 5,00 (0,26) 2015-11-30
Generali OFE WZA 2 074 456 (145 894) 16,03 (1,13) 2 074 456 (145 894) 16,08 (1,13) 2015-11-30
Gamex sp. z o.o. wraz z Best SA; WZA 4 259 134 32,92 (32,92) 4 268 134 33,09 (33,09) 2015-11-30
Aviva Investors Poland SA WZA 1 043 664 (398 174) 8,06 (3,08) 1 043 664 (398 174) 8,09 (3,09) 2015-11-30
Gamex sp. z o.o. wykazywany wraz z podmiotem dominującym Krzysztofem Borusowskim 0 (-3 807 218) 0,00 (-29,43) 0 (-3 807 218) 0,00 (-29,52) 2015-09-14
Borusowski Krzysztof wraz z BEST SA i Gamex sp. z o.o. 4 268 134 32,00 4 268 134 33,00 2015-09-14
Gamex sp. z o.o. 3 807 218 29,43 3 807 218 29,52 (0,01) 2015-09-11
Gamex sp. z o.o. 3 807 218 29,43 3 807 218 29,51 2015-09-08
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-3 697 275) 0,00 (-28,58) 0 (-3 697 275) 0,00 (-28,66) 2015-09-08
Konary LLC 0 (-657 286) 0,00 (-5,08) 0 (-657 286) 0,00 (-5,09) 2015-08-28
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 697 275 (606 438) 28,58 (4,69) 3 697 275 (606 438) 28,66 (4,70) 2015-08-28
Konary LLC 657 286 5,08 657 286 5,09 2015-08-27
Dekra Holding Ltd. 0 (-936 999) 0,00 (-7,24) 0 (-936 999) 0,00 (-7,24) 2015-08-27
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 0 (-1 190 765) 0,00 (-9,20) 0 (-1 190 765) 0,00 (-9,23) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 090 837 (1 195 265) 23,89 (9,24) 3 090 837 (1 195 265) 23,96 (9,27) 2014-12-03
Generali OFE 1 928 562 (48 901) 14,90 (0,38) 1 928 562 (48 901) 14,95 (0,38) 2014-09-25
Generali OFE 1 879 661 (282 344) 14,52 (2,18) 1 879 661 (282 344) 14,57 (2,23) 2014-07-29
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 1 190 765 (-507 700) 9,20 (-3,92) 1 190 765 (-507 700) 9,23 (-3,93) 2014-06-05
AgioFunds TFI SA 1 895 572 (587 700) 14,65 (4,55) 1 895 572 (587 700) 14,69 (4,55) 2014-06-05
Aviva Investors Poland SA 645 490 (-157 510) 4,98 (-1,22) 645 490 (-157 510) 5,00 (-1,20) 2014-05-26
AgioFunds TFI SA 1 307 872 (10 000) 10,10 (0,07) 1 307 872 (10 000) 10,14 (0,08) 2014-05-09
AgioFunds TFI SA 1 297 872 (4 372) 10,03 (0,04) 1 297 872 (4 372) 10,06 (0,04) 2014-04-02
Szewczyk, Paweł Robert 9 543 (1 000) 0,07 (0,01) 9 543 (1 000) 0,07 (0,01) 2014-03-26
Quercus TFI SA 612 578 (-40 833) 4,73 (-0,32) 612 578 (-40 833) 4,74 (-0,32) 2014-02-19
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 1 698 465 (-1 293 500) 13,12 (-10,00) 1 698 465 (-1 293 500) 13,16 (-10,03) 2014-01-29
AgioFunds TFI SA 1 293 500 9,99 1 293 500 10,02 2014-01-29
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 2 991 965 (-34 454) 23,12 (-0,27) 2 991 965 (-34 454) 23,19 (-0,20) 2014-01-28
Quercus TFI SA 653 411 5,05 653 411 5,06 2013-11-06
Szewczyk, Paweł Robert 8 543 (2 000) 0,06 (0,01) 8 543 (2 000) 0,06 (0,01) 2013-04-22
Kredyt Inkaso SA zakup akcji własnych 39 145 (8 579) 0,30 (0,07) 39 145 (8 579) 0,00 2013-04-03
Szewczyk, Paweł Robert 6 543 (2 000) 0,05 (0,02) 6 543 (2 000) 0,05 (0,02) 2013-03-15
Kredyt Inkaso SA zakup akcji własnych 30 566 (8 623) 0,23 (0,07) 30 566 (8 623) 0,00 2013-03-14
Szewczyk, Paweł Robert 4 543 (2 543) 0,03 (0,02) 4 543 (2 543) 0,03 (0,02) 2013-03-05
Szewczyk, Paweł Robert 2 000 0,01 2 000 0,01 2013-02-27
Kredyt Inkaso SA zakup akcji własnych 21 943 (13 279) 0,16 (0,10) 21 943 (13 279) 0,00 2013-02-21
Kredyt Inkaso SA zakup akcji własnych 8 664 0,06 8 664 0,00 2013-01-30
Chadaj, Ireneusz Andrzej przez małżonkę Monikę Chadaj 365 515 (-150 000) 2,82 (-1,16) 365 515 (-150 000) 2,82 (-1,16) 2012-09-30
Ćwik Sławomir 370 181 (-9 700) 2,00 (-2,30) 370 181 (-9 700) 2,00 (-2,30) 2012-08-27
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 508 146 (-193 243) 3,92 (-1,50) 508 146 (-193 243) 3,92 (-1,50) 2012-03-23
Dekra Holding Ltd. 936 999 (95 781) 7,24 (0,74) 936 999 (95 781) 7,24 (0,74) 2012-02-15
Generali OFE 1 597 317 (93 717) 12,34 (0,72) 1 597 317 (93 717) 12,34 (0,72) 2011-12-15
Generali OFE 1 503 600 (192 210) 11,62 (1,49) 1 503 600 (192 210) 11,62 (1,49) 2011-12-14
Generali OFE 1 311 390 (25 814) 10,13 (0,20) 1 311 390 (25 814) 10,13 (0,20) 2011-11-04
Generali OFE 1 285 576 (548 631) 9,93 (4,24) 1 285 576 (548 631) 9,93 (4,24) 2011-11-03
Dekra Holding Ltd. 841 218 (260 025) 6,50 (-0,09) 841 218 (260 025) 6,50 (-0,09) 2011-09-30
Chadaj, Ireneusz Andrzej przez małżonkę Monikę Chadaj 515 515 3,98 515 515 3,98 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 803 000 (30 000) 6,20 (0,23) 803 000 (30 000) 6,20 (0,23) 2011-09-30
Generali OFE 736 945 (106 691) 5,69 (0,82) 736 945 (106 691) 5,69 (0,82) 2011-09-02
Generali OFE 630 254 4,87 630 254 4,87 2011-09-01
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 701 389 (105 000) 5,42 (-1,34) 701 389 (105 000) 5,42 (-1,34) 2011-04-13
Chadaj Monika 515 515 3,98 (-1,64) 515 515 3,98 (-1,64) 2011-04-11
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 3 026 419 (350 000) 23,39 (-6,96) 3 026 419 (350 000) 23,39 (-6,96) 2011-04-11
Aviva Investors Poland SA 773 000 5,97 773 000 5,97 2011-04-11
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 596 389 6,76 (0,26) 596 389 6,76 (0,26) 2011-03-07
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 596 389 6,50 (1,89) 596 389 6,50 (1,89) 2011-03-07
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 596 389 (88 243) 4,61 (-1,15) 596 389 (88 243) 4,61 (-1,15) 2011-03-07
Ćwik Sławomir 379 881 4,30 (0,16) 379 881 4,30 (0,16) 2011-03-07
Ćwik Sławomir 379 881 4,14 (1,21) 379 881 4,14 (1,21) 2011-03-07
Ćwik Sławomir 379 881 (62 289) 2,93 (-0,67) 379 881 (62 289) 2,93 (-0,67) 2011-03-07
Chadaj Monika 515 515 5,62 (1,64) 515 515 5,62 (1,64) 2011-03-07
Chadaj Monika 515 515 3,98 (-1,86) 515 515 3,98 (-1,86) 2011-03-07
Chadaj Monika 515 515 (88 243) 5,84 (1,00) 515 515 (88 243) 5,84 (1,00) 2011-03-07
Dekra Holding Ltd. 581 193 6,59 (0,26) 581 193 6,59 (0,26) 2011-01-03
Dekra Holding Ltd. 581 193 6,33 (1,84) 581 193 6,33 (1,84) 2011-01-03
Dekra Holding Ltd. 581 193 (32 193) 4,49 (-5,50) 581 193 (32 193) 4,49 (-5,50) 2011-01-03
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 508 146 (-13 897) 5,76 (-3,21) 508 146 (-13 897) 5,76 (-3,21) 2010-11-16
Chadaj Monika 427 272 (23 667) 4,84 (-2,50) 427 272 (23 667) 4,84 (-2,50) 2010-11-16
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 2 676 419 30,35 (1,17) 2 676 419 30,35 (1,17) 2010-10-22
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 2 676 419 29,18 (8,50) 2 676 419 29,18 (8,50) 2010-10-22
Buchajska Agnieszka poprzez Renale Management Ltd. 2 676 419 (340 000) 20,68 (-19,49) 2 676 419 (440 000) 20,68 (-17,77) 2010-10-22
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 522 043 8,97 (3,05) 522 043 8,97 (3,05) 2010-10-11
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 522 043 (42 043) 5,92 (-2,81) 522 043 (42 043) 5,92 (-2,81) 2010-10-11
Ćwik Sławomir 317 592 3,60 (-1,86) 317 592 3,60 (-1,86) 2010-10-11
Ćwik Sławomir 317 592 (17 592) 5,46 (-0,54) 317 592 (17 592) 5,46 (-0,54) 2010-10-11
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Ltd. 2 336 419 40,17 (13,67) 2 236 419 38,45 (13,09) 2010-10-11
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Ltd. 2 336 419 (129 419) 26,50 (-13,67) 2 236 419 (29 419) 25,36 (-14,81) 2010-10-11
Chadaj Monika 403 605 7,34 (0,41) 403 605 7,34 (0,41) 2010-08-16
Chadaj Monika 403 605 6,93 (2,36) 403 605 6,93 (2,36) 2010-08-16
Chadaj Monika 403 605 (-1 395) 4,57 (-3,53) 403 605 (-1 395) 4,57 (-3,53) 2010-08-16
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Ltd. 2 207 000 40,17 (2,23) 2 207 000 40,17 (2,23) 2010-01-13
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Ltd. 2 207 000 37,94 (-2,06) 2 207 000 37,94 (-2,06) 2010-01-13
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 224 837 (-50 147) 4,09 (-0,91) 224 837 (-50 147) 4,09 (-0,91) 2009-06-29
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 274 984 (-47 251) 5,00 (-0,86) 274 984 (-47 251) 5,00 (-0,86) 2009-06-28
Buchajska Agnieszka wraz z Renale Management Ltd. 2 207 000 40,00 (-4,18) 2 207 000 40,00 (-4,18) 2009-05-19
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 480 000 8,73 (0,48) 480 000 8,73 (0,48) 2008-08-06
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 480 000 (-40 000) 8,25 (-2,16) 480 000 (-40 000) 8,25 (-2,16) 2008-08-06
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 322 235 (47 300) 5,86 (0,86) 322 235 (47 300) 5,86 (0,86) 2008-08-04
Dekra Holding Ltd. 549 000 9,99 (0,56) 549 000 9,99 (0,56) 2008-08-04
Dekra Holding Ltd. 549 000 9,43 (3,21) 549 000 9,43 (3,21) 2008-08-04
Dekra Holding Ltd. 549 000 (50 000) 6,22 (-3,77) 549 000 (50 000) 6,22 (-3,77) 2008-08-04
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 274 935 5,00 274 935 5,00 2008-04-03
Dekra Holding Ltd. 499 000 9,99 (0,91) 499 000 9,99 (0,91) 2007-12-31
Dekra Holding Ltd. 499 000 9,08 499 000 9,08 2007-12-31
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 520 000 10,41 (0,95) 520 000 10,41 (0,95) 2007-08-07
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 520 000 (-191 550) 9,46 (-4,78) 520 000 (-191 550) 9,46 (-4,78) 2007-08-07
Ćwik Sławomir 300 000 6,00 (0,54) 300 000 6,00 (0,54) 2007-08-07
Ćwik Sławomir 300 000 5,46 (0,31) 300 000 5,46 (0,31) 2007-08-07
Ćwik Sławomir 300 000 (-37 050) 5,15 (-3,84) 300 000 (-37 050) 5,15 (-3,84) 2007-08-07
Chadaj Monika 405 000 8,10 (0,73) 405 000 8,10 (0,73) 2007-08-07
Chadaj Monika 405 000 (-44 400) 7,37 (-1,62) 405 000 (-44 400) 7,37 (-1,62) 2007-08-07
Buchajska Agnieszka 2 207 000 44,18 (4,01) 2 207 000 44,18 (4,01) 2007-08-07
Buchajska Agnieszka 2 207 000 (-40 000) 40,17 (-19,82) 2 207 000 (-40 000) 40,17 (-19,82) 2007-08-07
IDM SA 249 700 4,99 (0,45) 249 700 4,99 (0,45) 2007-07-03
IDM SA 249 700 4,54 249 700 4,54 2007-07-03
Górnik, Artur Maksymilian wraz z Kredyt Inkaso Sp. z o.o. 711 550 14,24 (-4,76) 711 550 14,24 (-4,76) 2006-12-28
Górnik, Artur Maksymilian z Kredyt Inkaso sp. z o.o. 711 550 19,00 711 550 19,00 2006-12-28
Ćwik Sławomir 337 050 8,99 (2,25) 337 050 8,99 (2,25) 2006-12-28
Ćwik Sławomir 337 050 6,74 337 050 6,74 2006-12-28
Chadaj Monika 449 400 8,99 (-3,00) 449 400 8,99 (-3,00) 2006-12-28
Chadaj Monika 449 400 11,99 449 400 11,99 2006-12-28
Buchajska Agnieszka 2 247 000 59,99 (15,01) 2 247 000 59,99 (15,01) 2006-12-28
Buchajska Agnieszka 2 247 000 44,98 2 247 000 44,98 2006-12-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2011-11-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2010-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.