13,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Komunikaty spółki - KREDYTIN

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
Zmiana umowy o ustanowienie linii kredytowej w jednostkach zależnych
Dopuszczenie obligacji serii L1 do obrotu giełdowego
Warunkowa rejestracja obligacji serii L1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
Aktualizacja informacji dot. skutków prawnych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w toku postępowania o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzenie suplementu nr 6 do prospektu podstawowego.
Informacja o doręczeniu Spółce pozwu o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
Emisja obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji na temat oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku w Rosji
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzania MAR
Rezygnacja osoby zarządzającej
KREDYTIN 0,00% 13,60
2022-09-28 09:02:29

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.