1,0500 zł
0,96% 0,0100 zł
KCI SA (KCI)

Komunikaty spółki - KCI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust.7 Ustawy o ofercie publicznej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
KCI Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii P
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Spełnienie warunków zawarcia umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.
Informacja o rekomendacji Zarządu co do sposobu realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjętych po przerwie w dniu 22.06.2020
Korekta raportu bieżącego ESPI 12/2020
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjęte po przerwie w dniu 22.06.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 12.06.2020 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Zawarcie umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki KCI S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z FBNK Finance S.à r.l. w Luksemburgu dotyczących warunków nabycia od KCI S.A. pakietu akcji Gremi Media S.A.
KCI 0,96% 1,05
2021-04-13 16:29:30

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.