0,2300 zł
6,48% 0,0140 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Komunikaty spółki - IFSA

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 roku. The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 27 August 2019.
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
Wyniki finansowe
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)
Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)
Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early reapyment of the loan by the Borrower.)
Zawarcie Umowy pożyczki. (Conclusion of a loan agreement).
Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 17/06/2019.)
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r.( Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 7 June 2019)
Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta.(Information regarding change of the Issuer’s seat).
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.