2,4500 zł
-1,21% -0,0300 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
Otrzymanie korekty do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r, przesłanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
Uzupełnienie składu Komitetu Audytu Herkules S.A.
Wpis połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 24 stycznia 2019 r.
Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 4.650.000 akcji własnych
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.