0,7240 zł
6,16% 0,0420 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Wyniki finansowe
Otrzymanie postanowienia w przedmiocie sprostowania orzeczenia wydanego w sprawie otwarcia postępowania układowego wobec Spółki.
Otwarcie postępowania układowego wobec Spółki.
Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego wobec Emitenta
Złożenie przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji pozwu przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Informacja o wydaniu wyroku oddalającego powództwo spółki od niej zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji złożone przeciwko Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy
Informacja dotycząca ujęcia w sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 roku zobowiązań wynikających z udzielonych przez Emitenta na rzecz Spółki Zależnej zabezpieczeń produktów finansowych związanych z Kontraktem GSM-R
Otrzymanie przez Emitenta informacji o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji
Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.