0,9860 zł
0,00% 0,0000 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Wyniki finansowe
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, który zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.
Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
HERKULES 0,00% 0,99
2020-01-29 09:18:11

Kalendarium

  • NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.