2,2100 zł
-0,45% -0,0100 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wycofanie z depozytu KDPW 4.650.000 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość części zapasów, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2018 r.
Sprostowanie treści raportu nr 23/2019 z 5 kwietnia 2019 roku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
HERKULES -0,45% 2,21
2019-05-24 09:38:31

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.