1,3700 zł
0,74% 0,0100 zł
HERKULES SA (HRS)

Akcjonariat - HERKULES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 46 743 173,85 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 34 119 105 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 566 012
Liczba głosów na WZA: 34 119 105 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,48%
Kapitał akcyjny: 68 238 210,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 566 012
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding 11 255 942 (32,99%) 11 255 942 (32,99%) 2022-05-18 RMK, DIG
Willet sp. z o.o. kontrolowana przez Willet S.a r.l.i Romualda Stachowiaka 4 223 531 (12,37%) 4 223 531 (12,37%) 2021-12-01 -
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 086 539 (6,11%) 2 086 539 (6,11%) 2018-06-29 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, BFT, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, ABE, AML, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 103 075
0,40 49 265 125
19 706 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-16

2009-12-21
realizacja oferty menedżerskiej seria D 152 300
0,40 48 936 650
19 574 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-27

2009-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 050
0,40 48 784 350
19 513 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-15

2008-09-22
realizacja oferty menedżerskiej seria D 77 575
0,40 48 634 300
19 453 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-19
2008-03-17
realizacja oferty menedżerskiej seria D 110 495
0,40 49 162 050
19 664 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-19

2009-11-24
realizacja oferty menedżerskiej 14 658
2,00 9 711 345
19 422 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-21
2007-12-03
realizacja oferty menedżerskiej seria D 9 787
2,00 9 696 687
19 393 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-15
2007-10-12
realizacja oferty menedżerskiej seria D 56 900
113 800,00
2,00 2,00 7 279 400
14 558 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-16
2007-07-10
realizacja oferty menedżerskiej seria D 517 875
0,40 49 783 000
19 913 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-19

2010-02-25
podwyższenie kapitału seria F 58 747 350
0,40 108 530 350
43 412 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-03
2011-01-07
połączenie z PGMB Budopol SA bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria D 114 905
0,40 49 051 555
19 620 622,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-14
2009-10-22
2009-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-29 1 711 250
3 422 500,00
2,00 2,00 1 711 250
3 422 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-31
2007-12-03
seria B - prawo poboru 1:1 2006-06-29 1 711 250
3 422 500,00
2,00 2,00 3 422 500
6 845 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-06
2006-07-31
seria D - oferta menedżerska za obligacje serii A 2006-09-01 326 600
653 200,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2006-09-01 3 800 000
26 600 000,00
2,00 7,00 7 222 500
14 445 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-06
2006-12-11
seria E - prawo poboru 3:1 2007-03-26 2 407 500
40 927 500,00
2,00 17,00 9 686 900
19 373 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
2007-09-26
split 1:5 2007-12-04
0,40 48 556 725
19 422 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-31
2008-02-21
seria F - połączenie z Gastel SA parytet: 1371 akcji EFH Żurawie Wieżowe SA za 100 akcji Gastel SA 2010-01-08 58 747 350
23 498 940,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z EFH Żurawie Wieżowe SA na Gastel Żurawie SA 2010-02-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-03
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B, uchylona 2010-04-19 25 000 000
47 000 000,00
0,40 1,88
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, zmieniona uchwałą 16.11.2010 2010-05-04 9 500 000
0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 1:1 2010-11-16 108 530 350
43 412 140,00
0,40 0,40 217 060 700
86 824 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2011-05-06
zmiana firmy z Gastel Żurawie SA na Herkules SA 2011-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-13
2011-12-16
scalenie akcji 5:1 2012-06-22
2,00 43 412 140
86 824 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
2012-08-20
2012-09-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-29 -2 643 035
2,00 40 769 105
81 538 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-06-29
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-01-24 -4 650 000
2,00 36 119 105
72 238 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-17 -2 000 000
2,00 34 119 105
68 238 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kwieciński Tomasz 0 (-5 633 897) 0 (-15,60) 0 (-5 633 897) 0 (-15,60) 2022-05-18
Willet sp. z o.o. 4 223 531 12,38 4 223 531 12,38 2021-12-01
NN OFE portfel 0 (-4 943 406) 0,00 (-12,12) 0 (-4 943 406) 0,00 (-12,12) 2021-12-01
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding 7 114 371 (1 649 570) 20,85 (7,45) 7 114 371 (1 649 570) 20,85 (5,72) 2020-05-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 243 620 (-677 424) 3,44 (-1,88) 1 243 620 (-677 424) 3,44 (-1,88) 2019-10-22
Kwieciński Tomasz 5 633 897 (-960 264) 15,60 (-0,57) 5 633 897 (-960 264) 15,60 (-2,65) 2019-04-11
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 921 044 (-329 851) 5,32 (-0,20) 1 921 044 (-329 851) 5,32 (-0,91) 2019-03-29
Herkules SA 0 (-4 643 035) 0,00 (-10,70) 0 (-4 643 035) 0,00 2019-03-29
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 250 895 5,52 (-0,71) 2 250 895 6,23 2019-01-24
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 250 895 (314 365) 6,23 (1,48) 2 250 895 (314 365) 6,23 (0,87) 2019-01-24
Kwieciński Tomasz NWZ 6 594 161 16,17 (-2,09) 6 594 161 18,25 (-0,01) 2019-01-24
Kwieciński Tomasz NWZ 6 594 161 (960 264) 18,26 (4,44) 6 594 161 (960 264) 18,26 (2,66) 2019-01-24
Value FIZ Subfundusz 1 5 464 801 (-858 298) 13,40 (-2,11) 5 464 801 (-858 298) 15,13 (-2,37) 2019-01-16
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding 6 323 099 15,51 (-2,00) 6 323 099 17,50 (-0,01) 2019-01-16
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding 6 323 099 17,51 (-1,02) 6 323 099 17,51 (-1,02) 2019-01-16
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding 6 323 099 (-73 144) 18,53 (3,80) 6 323 099 (-73 144) 18,53 (2,03) 2019-01-16
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 936 530 (-362 720) 4,75 (-0,89) 1 936 530 (-362 720) 5,36 (-1,00) 2019-01-10
Kwieciński Tomasz 5 633 897 (-1 394 676) 13,82 (-2,37) 5 633 897 (-1 394 676) 15,60 (-2,53) 2019-01-10
NN OFE portfel 4 943 406 12,12 (-1,57) 4 943 406 12,12 (-1,57) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 943 406 (-625 662) 13,69 (0,86) 4 943 406 (-625 662) 13,69 (-0,67) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 957 578 (-128 961) 4,80 (-0,98) 1 957 578 (-128 961) 4,80 (-0,98) 2018-12-31
Value FIZ Subfundusz 1 6 396 243 14,73 (-0,96) 6 396 243 16,50 (-1,21) 2018-10-17
Value FIZ Subfundusz 1 6 396 243 (-944 510) 15,69 (-1,22) 6 396 243 (-944 510) 17,71 (-1,22) 2018-10-17
Value FIZ Subfundusz 1 7 340 753 (1 298 518) 16,91 (2,99) 7 340 753 (1 298 518) 18,93 (3,34) 2018-09-10
Herkules SA 4 643 035 10,70 (-0,69) 4 643 035 0,00 2018-07-24
Herkules SA 4 643 035 (1 000 000) 11,39 (3,00) 4 643 035 (1 000 000) 0,00 2018-07-24
Value FIZ Subfundusz 1 6 042 235 (418 732) 13,92 (0,97) 6 042 235 (418 732) 15,59 (1,45) 2018-07-16
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 111 672 (-657 848) 4,86 (-1,52) 2 111 672 (-657 848) 5,31 (-1,65) 2018-07-12
Herkules SA 3 643 035 (1 000 000) 8,39 (2,30) 3 643 035 (1 000 000) 0,00 2018-07-11
TFI PZU SA portfele 143 165 0,33 143 165 0,33 (-0,02) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 18 0,00 18 0,00 2018-06-30
Value FIZ Subfundusz 1 ZWZ 5 623 503 (155 851) 12,95 (0,36) 5 623 503 (155 851) 14,14 (0,73) 2018-06-29
NN OFE ZWZ 5 569 068 12,83 (-0,83) 5 569 068 14,36 (-1,06) 2018-06-29
NN OFE ZWZ 5 569 068 (300 000) 13,66 (1,52) 5 569 068 (300 000) 15,42 (2,50) 2018-06-29
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 086 539 5,78 (0,97) 2 086 539 5,78 (0,40) 2018-06-29
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 086 539 4,81 (-0,31) 2 086 539 5,38 (-0,40) 2018-06-29
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 2 086 539 (19 539) 5,12 (0,36) 2 086 539 (19 539) 5,78 (0,71) 2018-06-29
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 299 250 5,64 (0,34) 2 299 250 6,36 (0,43) 2018-05-24
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 299 250 (227 734) 5,30 (1,30) 2 299 250 (227 734) 5,93 (1,93) 2018-05-24
Value FIZ Subfundusz 1 NWZ 5 467 652 (112 537) 12,59 (0,25) 5 467 652 (112 537) 13,41 (0,90) 2018-02-13
NN OFE NWZ 5 269 068 (-247 390) 12,14 (-0,57) 5 269 068 (-247 390) 12,92 (-0,61) 2018-02-13
Finaxel Enterprises Ltd. NWZ 1 533 875 3,53 (3,53) 1 533 875 3,76 (3,76) 2018-02-13
TFI PZU SA portfele 143 165 0,33 143 165 0,35 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 067 000 (-95 000) 4,76 (-0,22) 2 067 000 (-95 000) 5,07 (0,06) 2017-12-31
Kwieciński Tomasz 7 028 573 16,19 (-1,05) 7 028 573 18,13 (-1,33) 2017-12-29
Kwieciński Tomasz 7 028 573 (-2 331 127) 17,24 (-4,32) 7 028 573 (-2 331 127) 19,46 (-2,26) 2017-12-29
Herkules SA 2 643 035 (2 025 000) 6,09 (4,67) 2 643 035 (2 025 000) 0,00 2017-12-29
Value FIZ Subfundusz 1 NWZ 5 355 115 (525 559) 12,34 (1,22) 5 355 115 (525 559) 12,51 (0,66) 2017-12-12
Value FIZ Subfundusz 1 4 829 556 11,12 4 829 556 11,85 (0,56) 2017-11-29
NN OFE 5 516 458 (-130 822) 12,71 (-0,30) 5 516 458 (-130 822) 13,53 (0,33) 2017-11-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 769 520 (787 312) 6,38 (2,38) 2 769 520 (787 312) 6,96 (2,96) 2017-10-16
Value FIZ Subfundusz 1 4 829 556 11,12 4 829 556 11,29 2017-10-12
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 982 208 (-514 926) 4,00 (-1,75) 1 982 208 (-514 956) 4,00 (-1,84) 2017-10-09
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 5 647 280 (130 822) 13,01 (0,30) 5 647 280 (130 822) 13,20 (0,31) 2017-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 2 497 134 (59 494) 5,75 (0,13) 2 497 164 (59 524) 5,84 (0,16) 2017-06-30
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 071 516 (-517 565) 4,00 (-1,96) 2 071 516 (-517 565) 4,00 (-2,04) 2017-06-23
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 5 516 458 (1 014 996) 12,71 (2,34) 5 516 458 (1 014 996) 12,89 (2,37) 2017-05-11
Herkules SA 618 035 (1 903) 1,42 618 035 (1 903) 0,00 2017-04-27
Herkules SA 616 132 (13 923) 1,42 (0,03) 616 132 (13 923) 0,00 2017-04-26
Herkules SA 602 209 (13 819) 1,39 (0,03) 602 209 (13 819) 0,00 2017-04-25
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 501 462 (200 000) 10,37 (0,46) 4 501 462 (200 000) 10,52 (0,54) 2017-04-24
Herkules SA 588 390 (12 137) 1,36 (0,03) 588 390 (12 137) 0,00 2017-04-24
Herkules SA 576 253 (5 675) 1,33 (0,02) 576 253 (5 675) 0,00 2017-04-21
Herkules SA 570 578 (3 349) 1,31 570 578 (3 349) 0,00 2017-04-20
Herkules SA 567 229 (3 529) 1,31 (0,01) 567 229 (3 529) 0,00 2017-04-19
Herkules SA 563 700 (3 827) 1,30 (0,01) 563 700 (3 827) 0,00 2017-04-18
Herkules SA 559 873 (4 050) 1,29 (0,01) 559 873 (4 050) 0,00 2017-04-13
Herkules SA 555 823 (4 317) 1,28 (0,01) 555 823 (4 317) 0,00 2017-04-12
Herkules SA 551 506 (4 496) 1,27 (0,01) 551 506 (4 496) 0,00 2017-04-11
Herkules SA 547 010 (4 384) 1,26 (0,01) 547 010 (4 384) 0,00 2017-04-10
Herkules SA 542 626 (4 535) 1,25 (0,01) 542 626 (4 535) 0,00 2017-04-07
Herkules SA 538 091 (4 733) 1,24 (0,01) 538 091 (4 733) 0,00 2017-04-06
Herkules SA 533 358 (4 835) 1,23 (0,01) 533 358 (4 835) 0,00 2017-04-05
Herkules SA 528 523 (4 955) 1,22 (0,01) 528 523 (4 955) 0,00 2017-04-04
Herkules SA 523 568 (5 322) 1,21 (0,02) 523 568 (5 322) 0,00 2017-04-03
Herkules SA 518 246 (4 875) 1,19 (0,01) 518 246 (4 875) 0,00 2017-03-31
Herkules SA 513 371 (5 695) 1,18 (0,01) 513 371 (5 695) 0,00 2017-03-30
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 2 589 081 (5 690) 5,96 (0,01) 2 589 081 (5 690) 6,04 (0,04) 2017-03-29
Herkules SA 507 676 (6 290) 1,17 (0,02) 507 676 (6 290) 0,00 2017-03-29
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 2 437 640 (216 445) 5,62 (0,50) 2 437 640 (216 445) 5,68 (0,52) 2017-03-29
Herkules SA 501 386 (8 101) 1,15 (0,01) 501 386 (8 101) 0,00 2017-03-28
Herkules SA 493 285 (4 488) 1,14 (0,01) 493 285 (4 488) 0,00 2017-03-24
Herkules SA 488 797 (11 191) 1,13 (0,03) 488 797 (11 191) 0,00 2017-03-23
Herkules SA 477 606 (11 112) 1,10 (0,03) 477 606 (11 112) 0,00 2017-03-22
Herkules SA 466 494 (13 252) 1,07 (0,03) 466 494 (13 252) 0,00 2017-03-21
Herkules SA 453 242 (13 025) 1,04 (0,03) 453 242 (13 025) 0,00 2017-03-20
Herkules SA 440 217 (13 712) 1,01 (0,03) 440 217 (13 712) 0,00 2017-03-17
Herkules SA 426 505 (16 895) 0,98 (0,04) 426 505 (16 895) 0,00 2017-03-16
Herkules SA 409 610 (17 136) 0,94 (0,04) 409 610 (17 136) 0,00 2017-03-15
Herkules SA 392 474 (17 181) 0,90 (0,04) 392 474 (17 181) 0,00 2017-03-14
Herkules SA 375 293 (13 197) 0,86 (0,03) 375 293 (13 197) 0,00 2017-03-13
Herkules SA 362 096 (12 203) 0,83 (0,02) 362 096 (12 203) 0,00 2017-03-10
Herkules SA 349 893 (10 443) 0,81 (0,03) 349 893 (10 443) 0,00 2017-02-23
Herkules SA 339 450 (10 190) 0,78 (0,02) 339 450 (10 190) 0,00 2017-02-22
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 221 195 5,12 2 221 195 5,16 2017-02-20
Herkules SA 329 260 (5 941) 0,76 (0,02) 329 260 (5 941) 0,00 2017-02-16
Herkules SA 323 319 (5 693) 0,74 (0,01) 323 319 (5 693) 0,00 2017-02-15
Herkules SA 317 626 (5 540) 0,73 (0,01) 317 626 (5 540) 0,00 2017-02-14
Herkules SA 312 086 (4 000) 0,72 (0,01) 312 086 (4 000) 0,00 2017-02-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 2 583 391 5,95 2 583 391 6,00 2017-02-10
NN OFE NWZ 4 301 462 (6 462) 9,91 (0,02) 4 301 462 (6 462) 9,98 (0,03) 2017-02-10
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd.; NWZ 9 359 700 (2 066 830) 21,56 (4,76) 9 359 700 (2 066 830) 21,72 (4,68) 2017-02-10
Kwieciński Tomasz 7 292 870 (-951 850) 16,80 (-2,19) 7 292 870 (-951 850) 17,04 (-2,07) 2017-02-10
Herkules SA 308 086 (2 000) 0,71 308 086 (2 000) 0,00 2017-02-10
Herkules SA 306 086 (5 133) 0,71 (0,02) 306 086 (5 133) 0,00 2017-02-09
Herkules SA 300 953 (1 172) 0,69 300 953 (1 172) 0,00 2017-02-08
Herkules SA 299 781 (5 565) 0,69 (0,01) 299 781 (5 565) 0,00 2017-02-07
Herkules SA 294 216 (4 323) 0,68 (0,01) 294 216 (4 323) 0,00 2017-02-06
Herkules SA 289 893 (2 256) 0,67 (0,01) 289 893 (2 256) 0,00 2017-01-31
Herkules SA 287 637 (4 366) 0,66 (0,01) 287 637 (4 366) 0,00 2017-01-30
Herkules SA 283 271 (1 200) 0,65 283 271 (1 200) 0,00 2017-01-27
Herkules SA 282 071 (2 368) 0,65 (0,01) 282 071 (2 368) 0,00 2017-01-26
Herkules SA 279 703 (8 291) 0,64 (0,01) 279 703 (8 291) 0,00 2017-01-25
Herkules SA 271 412 (7 724) 0,63 (0,02) 271 412 (7 724) 0,00 2017-01-24
Herkules SA 263 688 (6 248) 0,61 (0,02) 263 688 (6 248) 0,00 2017-01-23
Herkules SA 257 440 (4 743) 0,59 (0,01) 257 440 (4 743) 0,00 2017-01-20
Herkules SA 252 697 (6 891) 0,58 (0,01) 252 697 (6 891) 0,00 2017-01-19
Herkules SA 245 806 (1 717) 0,57 (0,01) 245 806 (1 717) 0,00 2017-01-18
Herkules SA 244 089 (3 728) 0,56 (0,01) 244 089 (3 728) 0,00 2017-01-17
Herkules SA 240 361 (2 407) 0,55 240 361 (2 407) 0,00 2017-01-16
Herkules SA 237 954 (1 968) 0,55 (0,01) 237 954 (2 058) 0,00 2017-01-13
Herkules SA 235 986 (6 689) 0,54 (0,01) 235 896 (6 599) 0,00 2017-01-12
Herkules SA 229 297 (3 914) 0,53 (0,01) 229 297 (3 914) 0,00 2017-01-11
Herkules SA 225 383 (5 725) 0,52 (0,01) 225 383 (5 725) 0,00 2017-01-10
Herkules SA 219 658 (5 738) 0,51 (0,02) 219 658 (5 738) 0,00 2017-01-09
Herkules SA 213 920 (4 180) 0,49 (0,01) 213 920 (4 180) 0,00 2017-01-05
Herkules SA 209 740 (2 663) 0,48 209 740 (2 663) 0,00 2017-01-04
Herkules SA 207 077 (3 671) 0,48 (0,01) 207 077 (3 671) 0,00 2017-01-03
Herkules SA 203 406 (1 723) 0,47 (0,01) 203 406 (1 723) 0,00 2017-01-02
NN OFE portfel 4 295 000 9,89 4 295 000 9,95 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 162 000 (-3 000) 4,98 (-0,01) 2 162 000 (-3 000) 5,01 (-0,05) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 165 000 4,99 2 165 000 5,06 2016-12-31
Herkules SA 201 683 (6 351) 0,46 (0,01) 201 683 (6 351) 0,00 2016-12-30
Herkules SA 195 332 (5 754) 0,45 (0,01) 195 332 (5 754) 0,00 2016-12-29
Herkules SA 189 578 (4 541) 0,44 (0,01) 189 578 (4 541) 0,00 2016-12-28
Herkules SA 185 037 (4 293) 0,43 (0,01) 185 037 (4 293) 0,00 2016-12-27
Herkules SA 180 744 (4 357) 0,42 (0,01) 180 744 (4 357) 0,00 2016-12-23
Herkules SA 176 387 (986) 0,41 (0,01) 176 387 (986) 0,00 2016-12-22
Herkules SA 175 401 (3 128) 0,40 175 401 (3 128) 0,00 2016-12-21
Herkules SA 172 273 (1 811) 0,40 (0,01) 172 273 (1 811) 0,00 2016-12-20
Herkules SA 170 462 (1 900) 0,39 170 462 (1 900) 0,00 2016-12-19
Herkules SA 168 562 (2 380) 0,39 (0,01) 168 562 (2 380) 0,00 2016-12-16
Herkules SA 166 182 (2 381) 0,38 166 182 (2 381) 0,00 2016-12-15
Herkules SA 163 801 (5 201) 0,38 (0,01) 163 801 (5 201) 0,00 2016-12-14
Herkules SA 158 600 (3 386) 0,37 (0,01) 158 600 (3 386) 0,00 2016-12-13
Herkules SA 155 214 (2 778) 0,36 (0,01) 155 214 (2 778) 0,00 2016-12-12
Herkules SA 152 436 (2 302) 0,35 152 436 (2 302) 0,00 2016-12-09
Herkules SA 150 134 (6 767) 0,35 (0,02) 150 134 (6 767) 0,00 2016-12-08
Herkules SA 143 367 (4 269) 0,33 (0,01) 143 367 (4 269) 0,00 2016-12-07
Herkules SA 139 098 (4 887) 0,32 (0,32) 139 098 (4 887) 0,00 2016-12-06
Herkules SA 134 211 (5 824) 0,00 (-0,30) 134 211 (5 824) 0,00 2016-12-05
Herkules SA 128 387 (2 475) 0,30 (0,01) 128 387 (2 475) 0,00 2016-11-30
Herkules SA 125 912 (200) 0,29 125 912 (200) 0,00 2016-11-28
Herkules SA 125 712 (6 288) 0,29 (0,01) 125 712 (6 288) 0,00 2016-11-25
Herkules SA 119 424 (6 794) 0,28 (0,02) 119 424 (6 794) 0,00 2016-11-24
Herkules SA 112 630 (1 150) 0,26 112 630 (1 150) 0,00 2016-11-23
Herkules SA 111 480 (579) 0,26 111 480 (579) 0,00 2016-11-22
Herkules SA 110 901 (6 547) 0,26 (0,02) 110 901 (6 547) 0,00 2016-11-21
Herkules SA 104 354 (2 095) 0,24 104 354 (2 095) 0,00 2016-11-18
Herkules SA 102 259 (3 345) 0,24 (0,01) 102 259 (3 345) 0,00 2016-11-14
Herkules SA 98 914 (5 025) 0,23 (0,01) 98 914 (5 025) 0,00 2016-11-10
Herkules SA 93 889 (4 000) 0,22 (0,01) 93 889 (4 000) 0,00 2016-11-09
Herkules SA 89 889 (1 482) 0,21 (0,01) 89 889 (1 482) 0,00 2016-11-08
Herkules SA 88 407 (3 607) 0,20 88 407 (3 607) 0,00 2016-11-07
Herkules SA 84 800 (3 060) 0,20 (0,01) 84 800 (3 060) 0,00 2016-11-04
Herkules SA 81 740 (6 800) 0,19 (0,02) 81 740 (6 800) 0,00 2016-11-03
Herkules SA 74 940 (11 274) 0,17 (0,02) 74 940 (11 274) 0,00 2016-10-14
Herkules SA 63 666 (7 987) 0,15 (0,02) 63 666 (7 987) 0,00 2016-10-13
Herkules SA 55 679 (3 047) 0,13 (0,01) 55 679 (3 047) 0,00 2016-10-12
Herkules SA 52 632 (8 048) 0,12 (0,02) 52 632 (8 048) 0,00 2016-10-11
Herkules SA 44 584 (8 081) 0,10 (0,02) 44 584 (8 081) 0,00 2016-09-30
Herkules SA 36 503 (1 629) 0,08 36 503 (1 629) 0,00 2016-09-29
Herkules SA 34 874 (6 386) 0,08 (0,01) 34 874 (6 386) 0,00 2016-09-28
Herkules SA 28 488 (766) 0,07 (0,01) 28 488 (766) 0,00 2016-09-27
Herkules SA 27 722 (2 495) 0,06 27 722 (2 495) 0,00 2016-09-21
Herkules SA 25 227 (5 327) 0,06 (0,01) 25 227 (5 327) 0,00 2016-09-20
Herkules SA 19 900 (2 197) 0,05 (0,01) 19 900 (2 197) 0,00 2016-09-19
Herkules SA 17 703 (1 920) 0,04 17 703 (1 920) 0,00 2016-09-16
Herkules SA 15 783 (4 000) 0,04 (0,01) 15 783 (4 000) 0,00 2016-09-15
Herkules SA 11 783 (8 833) 0,03 (0,02) 11 783 (8 833) 0,00 2016-09-14
Herkules SA 2 950 0,01 (0,01) 2 950 0,00 2016-09-13
RDI LLC 0 (-4 340 783) 0,00 (-10,00) 0 (-4 340 783) 0,00 (-10,00) 2016-04-28
RDI LLC 4 340 783 10,00 4 340 783 10,00 2016-04-21
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-3 266 783) 0,00 (-7,52) 0 (-3 266 783) 0,00 2016-04-21
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 1 981 235 (-245 743) 4,56 (-0,56) 1 981 235 (-245 743) 4,56 (-0,56) 2015-10-23
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 2 226 978 (-336 266) 5,12 (-0,78) 2 226 978 (-336 266) 5,12 (-0,78) 2014-11-26
NN Investment Partners TFI SA 2 563 244 5,90 2 563 244 5,90 2014-05-20
Herkules SA 0 (-442 429) 0,00 (-1,01) 0 (-442 429) 0,00 2014-02-10
Buchajska Agnieszka z podmiotami powiązanymi Ipnihome Ltd. oraz Renale Management Ltd. 0 (-3 266 783) 0,00 (-7,52) 0 (-3 266 783) 0,00 (-7,60) 2014-01-29
AgioFunds TFI SA 3 266 783 7,52 3 266 783 0,00 2014-01-29
Buchajska Agnieszka z podmiotami powiązanymi Ipnihome Ltd. oraz Renale Management Ltd. 3 266 783 (1 080 360) 7,52 (2,49) 3 266 783 (1 080 360) 7,60 (2,52) 2014-01-28
Żółcik, Grzegorz Piotr 571 899 (18 500) 1,31 (0,04) 571 899 (18 500) 1,33 (0,05) 2013-09-17
Mieszało Wiesław 2 145 004 (-24 513 821) 4,94 (-7,34) 2 145 004 (-24 513 821) 4,99 (-7,29) 2013-09-16
Żółcik, Grzegorz Piotr 553 399 (-2 059 904) 1,27 (0,07) 553 399 (-2 059 904) 1,28 (0,08) 2013-09-12
Herkules SA zakup akcji własnych 442 429 (3 000) 1,01 442 429 (3 000) 0,00 2013-07-16
Herkules SA zakup akcji własnych 439 429 (250) 1,01 439 429 (250) 0,00 2013-07-12
Herkules SA zakup akcji własnych 439 179 (1 750) 1,01 (0,01) 439 179 (1 750) 0,00 2013-06-27
Herkules SA zakup akcji własnych 437 429 (8 500) 1,00 (0,02) 437 429 (8 500) 0,00 2013-06-21
Herkules SA zakup akcji własnych 428 929 (4 500) 0,98 (0,01) 428 929 (4 500) 0,00 2013-05-31
Herkules SA zakup akcji własnych 424 429 (11 862) 0,97 (0,02) 424 429 (11 862) 0,00 2013-05-24
Herkules SA zakup akcji własnych 412 567 (-1 575 120) 0,95 (0,04) 412 567 (-1 575 120) 0,00 2013-05-17
Buchajska Agnieszka z podmiotami powiązanymi Ipnihome Ltd. oraz Renale Management Ltd. 2 186 423 5,03 2 186 423 5,08 2013-04-04
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd. 8 244 720 (-32 978 878) 18,99 8 244 720 (-32 978 878) 19,11 (0,12) 2012-09-01
Herkules SA zakup akcji własnych 1 987 687 (1 590 150) 0,91 1 987 687 (1 590 150) 0,00 2012-08-31
Herkules SA zakup akcji własnych 397 537 0,91 (0,91) 397 537 0,00 2012-08-31
Żółcik, Grzegorz Piotr 2 613 303 (2 090 643) 1,20 2 613 303 (2 090 643) 1,20 (-0,01) 2012-05-15
Żółcik, Grzegorz Piotr 522 660 (-1) 1,20 522 660 (-1) 1,21 2012-05-15
Żółcik, Grzegorz Piotr 522 661 (-2 091 642) 1,20 522 661 (-2 091 642) 1,21 (0,01) 2012-05-15
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd. 41 223 598 (32 978 879) 18,99 41 223 598 (32 978 879) 18,99 (-0,17) 2011-08-24
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd. 8 244 719 (-33 625 128) 18,99 (-0,29) 8 244 719 (-33 625 128) 19,16 (-0,12) 2011-08-24
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd. 41 869 847 (5 405 497) 19,28 (2,49) 41 869 847 (5 405 497) 19,28 (2,49) 2011-08-10
Wysocki Robert 113 300 (90 640) 0,05 (0,05) 113 300 (90 640) 0,05 (0,05) 2011-03-31
Wysocki Robert 22 660 (-37 640) 0,00 (-0,02) 22 660 (-37 640) 0,00 (-0,02) 2011-03-31
Mieszało Wiesław 26 658 825 (21 327 060) 12,28 26 658 825 (21 327 060) 12,28 (-0,11) 2011-03-31
Mieszało Wiesław 5 331 765 (-17 067 212) 12,28 (-8,35) 5 331 765 (-17 067 212) 12,39 (-8,24) 2011-03-31
Kwieciński Tomasz 36 464 350 (-4 113 000) 16,79 (-1,90) 36 464 350 (-4 113 000) 16,79 (-1,90) 2011-03-31
Kwieciński Tomasz wraz z Finaxel Enterprises Ltd. 40 577 350 (17 026 472) 18,69 (-3,00) 40 577 350 (17 026 472) 18,69 (-3,00) 2011-03-31
Koprowski, Jan Maria 3 541 424 (2 833 140) 1,63 3 541 424 (2 833 140) 1,63 (-0,01) 2011-03-31
Koprowski, Jan Maria 708 284 (-1) 1,63 708 284 (-1) 1,64 2011-03-31
Koprowski, Jan Maria 708 285 (-1 970 715) 1,63 (0,40) 708 285 (-3 020 715) 1,64 (-0,07) 2011-03-31
Finaxel Enterprises Ltd. 0 0 (-7 507 907) 0,00 (-6,91) 0 (-7 507 907) 0,00 (-6,91) 2011-03-31
Finaxel Enterprises Ltd. w tym: 7507907 PDA 7 507 907 6,91 (3,46) 7 507 907 6,91 (3,46) 2011-03-08
Finaxel Enterprises Ltd. w tym: 7507907 PDA 7 507 907 3,45 7 507 907 3,45 2011-03-08
Mieszało Wiesław 22 398 977 20,63 (10,32) 22 398 977 20,63 (10,32) 2011-02-14
Mieszało Wiesław 22 398 977 (-1 828 582) 10,31 (-12,01) 22 398 977 (-1 828 582) 10,31 (-12,01) 2011-02-14
Kwieciński Tomasz 23 550 878 21,69 (10,85) 23 550 878 21,69 (10,85) 2011-02-11
Kwieciński Tomasz 23 550 878 (-1 709 797) 10,84 (-12,43) 23 550 878 (-1 709 797) 10,84 (-12,55) 2011-02-11
Finaxel Enterprices Ltd. 718 093 (-7 507 907) 0,66 (-6,91) 718 093 (-7 507 907) 0,66 (-6,91) 2011-02-11
Mieszało Wiesław 24 227 559 (-1 095 850) 22,32 (-1,01) 24 227 559 (-1 095 850) 22,32 (-1,01) 2011-02-10
Żółcik, Grzegorz Piotr 2 614 303 1,20 (-1,20) 2 614 303 1,20 (-1,20) 2010-11-15
Żółcik, Grzegorz Piotr 2 614 303 (-15 750) 2,40 (-0,02) 2 614 303 (-15 750) 2,40 (-0,03) 2010-11-15
Mieszało Wiesław 25 323 409 (-62 734) 23,33 (-0,06) 25 323 409 (-62 734) 23,33 (-0,17) 2010-08-31
Żółcik, Grzegorz Piotr 2 630 053 (-4 000) 2,42 2 630 053 (-4 000) 2,43 2010-05-17
Herkules SA w celu umorzenia 0 (-536 656) 0,00 (-1,10) 0 (-536 656) 0,00 2010-05-17
Wysocki Robert 60 300 0,02 (-0,03) 60 300 0,02 (-0,03) 2010-03-19
Wysocki Robert 60 300 0,05 60 300 0,05 2010-03-19
Mieszało Wiesław 25 386 143 (62 734) 23,39 (0,06) 25 386 143 (62 734) 23,50 (0,06) 2010-03-19
Guzowski Piotr 78 500 0,07 (0,04) 78 500 0,07 (0,04) 2010-03-19
Guzowski Piotr 78 500 (62 800) 0,03 (0,03) 78 500 (62 800) 0,03 (0,03) 2010-03-19
Guzowski Piotr 15 700 (-20 800) 0,00 (-0,07) 15 700 (-20 800) 0,00 (-0,07) 2010-03-19
Żółcik, Grzegorz Piotr 2 634 053 (-546 073) 2,42 (-4,04) 2 634 053 (-546 073) 2,43 (-4,11) 2010-03-03
Mieszało Wiesław 25 323 409 23,33 25 323 409 23,44 2010-03-03
Kwieciński Tomasz 25 260 675 23,27 25 260 675 23,39 2010-03-03
Gołucki, Krzysztof Wiesław 2 939 837 (-834 773) 2,70 (-4,97) 2 937 837 (-836 773) 2,72 (-5,04) 2010-03-03
Finaxel Enterprices Ltd. 8 226 000 7,57 8 226 000 7,57 2010-03-03
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 180 126 6,46 (0,01) 3 180 126 6,54 (0,02) 2009-10-23
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 180 126 6,45 (0,07) 3 180 126 6,52 (0,07) 2009-10-23
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 180 126 6,38 (3,45) 3 180 126 6,45 (3,51) 2009-10-23
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 180 126 (-192 564) 2,93 (-3,93) 3 180 126 (-192 564) 2,94 (-3,99) 2009-10-23
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 28 740 0,00 (-0,05) 28 740 0,00 (-0,05) 2009-10-23
Generali Investments TFI SA 2 380 613 (-101 496) 4,85 (-0,21) 2 380 613 (-101 496) 4,90 (-0,21) 2009-10-07
Generali Investments TFI SA 2 482 109 (-929 926) 5,06 (-1,89) 2 482 109 (-929 926) 5,11 (-1,92) 2009-10-06
Generali Investments TFI SA 3 412 035 (3 232 417) 6,95 (6,59) 3 412 035 (3 232 417) 7,03 (6,66) 2009-09-16
Generali Investments TFI SA 179 618 0,36 179 618 0,37 2009-09-15
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 250 000 0,50 (0,50) 2 500 000 (2 250 000) 0,51 (0,51) 2009-09-14
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 250 000 (-3 952 852) 0,00 (-8,56) 250 000 (-3 952 852) 0,00 (-8,66) 2009-09-14
Guzowski Piotr 36 500 0,07 36 500 0,07 2009-08-31
Guzowski Piotr 36 500 0,07 36 500 0,07 2009-08-31
Guzowski Piotr 36 500 0,07 (0,04) 36 500 0,07 (0,04) 2009-08-31
Guzowski Piotr 36 500 0,03 (-0,04) 36 500 0,03 (-0,04) 2009-08-31
Guzowski Piotr 36 500 (12 000) 0,07 (0,02) 36 500 (12 000) 0,07 (0,03) 2009-08-31
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 4 202 852 8,56 4 202 852 (-875 650) 8,66 (-1,62) 2009-08-17
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 4 202 852 (-1 874 224) 8,56 (-3,82) 5 078 502 (-1 874 224) 10,28 (-3,79) 2009-08-05
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 077 076 (199) 12,38 (-0,03) 6 952 726 (199) 14,07 (0,26) 2009-08-04
Guzowski Piotr 24 500 0,05 (0,01) 24 500 0,04 (-0,01) 2009-05-15
Guzowski Piotr 24 500 (6 000) 0,04 (0,01) 24 500 (6 000) 0,05 (0,02) 2009-05-15
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 6,86 (-0,03) 3 372 690 6,93 (0,23) 2009-04-01
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 6,89 (0,02) 3 372 690 6,70 (-0,25) 2009-04-01
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 6,87 (-0,04) 3 372 690 6,95 (0,27) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 1,23 (-4,24) 3 729 000 1,71 (-5,69) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,47 (0,01) 3 729 000 7,40 (-0,28) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,46 (0,02) 3 729 000 7,68 (0,02) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,44 (0,01) 3 729 000 7,66 (0,01) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,43 (0,05) 3 729 000 7,65 (0,08) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,38 (2,92) 3 729 000 7,57 (4,12) 2009-04-01
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 2,46 (-3,03) 3 729 000 3,45 (-3,93) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,67 (0,01) 3 774 610 7,76 (0,02) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,66 (0,08) 3 774 610 7,74 (0,08) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,58 (4,11) 3 774 610 7,66 (4,17) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 3,47 (-4,24) 3 774 610 3,49 (-4,01) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,71 (0,02) 3 774 610 7,50 (-0,28) 2009-04-01
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,69 (-0,04) 3 774 610 7,78 (0,31) 2009-04-01
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 076 877 12,41 (0,03) 6 952 527 13,81 (-0,26) 2009-04-01
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 076 877 12,38 (-0,07) 6 952 527 14,07 (0,30) 2009-04-01
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 2 533 271 (-10 000) 5,19 (-0,02) 2 533 271 (-10 000) 5,04 (-0,02) 2008-12-02
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 2 543 271 (-515 919) 5,21 (-1,06) 2 543 271 (-515 919) 5,06 (-1,00) 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 1,10 (0,01) 536 656 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 1,09 536 656 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 1,09 (0,01) 536 656 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 1,08 (0,01) 536 656 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 1,07 (0,58) 536 656 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 536 656 (80 000) 0,49 (-0,44) 536 656 (80 000) 0,00 2008-12-01
Herkules SA w celu umorzenia 456 656 (210 656) 0,93 (0,43) 456 656 (210 656) 0,00 2008-11-13
Herkules SA w celu umorzenia 246 000 (56 000) 0,50 (0,12) 246 000 (56 000) 0,00 2008-11-12
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 (2 698 152) 6,91 (-0,03) 3 372 690 (2 448 152) 6,68 (-1,82) 2008-11-03
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 3 059 190 6,27 (-0,02) 3 059 190 6,06 (0,32) 2008-11-03
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,49 (-0,01) 3 729 000 7,38 (0,38) 2008-11-03
Guzowski Piotr 18 500 (12 000) 0,03 (0,02) 18 500 (12 000) 0,03 (0,02) 2008-11-03
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,73 (-0,03) 3 774 610 (-1 400 000) 7,47 (-2,03) 2008-11-03
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 076 877 12,45 (-0,04) 6 952 527 13,77 (1,00) 2008-11-03
Herkules SA w celu umorzenia 190 000 (124 000) 0,38 (0,25) 190 000 (124 000) 0,00 2008-10-22
Herkules SA w celu umorzenia 66 000 0,13 66 000 0,00 2008-10-21
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 3 059 190 6,29 3 059 190 (-1 225 000) 5,74 (-2,13) 2008-08-04
Guzowski Piotr 6 500 0,01 6 500 0,01 2008-08-04
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 3 059 190 (-20 000) 6,29 (-0,05) 4 284 190 (-20 000) 7,87 (-0,04) 2008-05-15
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 5,50 3 729 000 7,00 (0,15) 2008-05-15
Koprowski, Jan Maria 2 679 000 (2 126 241) 5,50 (-0,20) 3 729 000 (2 966 241) 6,85 (-0,17) 2008-05-15
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 7,76 5 174 610 9,50 (-0,22) 2008-05-15
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 774 610 (3 024 688) 7,76 (0,03) 5 174 610 (4 144 688) 9,72 (0,24) 2008-05-15
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 076 877 12,49 6 952 527 12,77 (-0,29) 2008-05-15
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 076 877 (-191 125) 12,49 (-0,39) 6 952 527 (-191 125) 13,06 (-0,06) 2008-05-15
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 268 002 (-159 208) 12,88 (-0,33) 7 143 652 (-159 208) 13,12 (-0,29) 2008-04-10
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 6 427 210 (4 898 892) 13,21 (-2,55) 7 302 860 (5 599 412) 13,41 (-2,28) 2008-04-09
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 3 079 190 (-197 470) 6,34 (-0,40) 4 304 190 (-197 470) 7,91 (-0,37) 2008-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr 674 538 (-2 698 152) 6,94 924 538 (-3 698 152) 8,50 2007-12-17
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 6,94 (0,01) 4 622 690 8,50 (-0,18) 2007-12-17
Żółcik, Grzegorz Piotr 3 372 690 (2 703 152) 6,93 (0,03) 4 622 690 (3 703 152) 8,68 (0,22) 2007-12-17
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 528 318 15,76 (0,03) 1 703 448 15,69 (0,03) 2007-11-14
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 528 318 (-6 113 272) 15,73 1 703 448 (-6 813 792) 15,66 2007-11-14
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 7 641 590 (6 515 708) 15,73 (4,12) 8 517 240 (7 216 228) 15,66 (3,68) 2007-11-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 28 740 0,05 28 740 0,05 2007-11-05
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 28 740 (22 992) 0,05 28 740 (22 992) 0,05 2007-11-05
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 5 748 0,05 5 748 0,05 2007-11-05
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 5 748 (-22 992) 0,05 5 748 (-22 992) 0,05 2007-11-05
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 28 740 (24 429) 0,05 28 740 (24 429) 0,05 2007-11-05
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 3 276 660 (2 621 328) 6,74 (-0,01) 4 501 660 (3 601 328) 8,28 (-0,01) 2007-11-05
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 655 332 6,75 (0,01) 900 332 8,29 (0,01) 2007-11-05
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 655 332 (163 896) 6,74 (-0,06) 900 332 (163 898) 8,28 (0,04) 2007-11-05
Koprowski, Jan Maria 552 759 5,70 (0,01) 762 759 7,02 (0,01) 2007-11-05
Koprowski, Jan Maria 552 759 (-2 211 036) 5,69 762 759 (-3 051 036) 7,01 2007-11-05
Koprowski, Jan Maria 2 763 795 (2 343 795) 5,69 (-0,07) 3 813 795 (3 183 795) 7,01 (0,01) 2007-11-05
Gołucki, Krzysztof Wiesław 749 922 7,73 (0,01) 1 029 922 9,48 (0,01) 2007-11-05
Gołucki, Krzysztof Wiesław 749 922 (-2 999 688) 7,72 1 029 922 (-4 119 688) 9,47 2007-11-05
Gołucki, Krzysztof Wiesław 3 749 610 (3 187 168) 7,72 (0,72) 5 149 610 (4 307 168) 9,47 (0,48) 2007-11-05
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 125 882 11,61 (-0,01) 1 301 012 11,98 (0,57) 2007-08-16
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 125 882 11,62 1 301 012 11,41 (-0,58) 2007-08-16
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 125 882 (-39) 11,62 (-3,84) 1 301 012 (-39) 11,99 (-2,48) 2007-08-16
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 125 921 15,46 (3,84) 1 301 051 14,47 (3,06) 2007-06-30
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 125 921 (-163 600) 11,62 (-6,23) 1 301 051 (-163 600) 11,41 (-4,98) 2007-06-30
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 7,00 (-0,78) 842 442 8,99 (-1,05) 2007-05-09
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 7,78 (0,06) 842 442 10,04 (0,67) 2007-05-09
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 7,72 (1,92) 842 442 9,37 (1,98) 2007-05-09
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 5,80 842 442 7,39 (-0,37) 2007-05-09
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 5,80 842 442 7,76 (0,01) 2007-05-09
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 5,80 (-1,98) 842 442 7,75 (-1,67) 2007-05-09
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 289 521 17,85 1 464 651 16,39 (-1,08) 2007-05-09
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 289 521 17,85 (0,14) 1 464 651 17,47 (1,18) 2007-05-09
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 289 521 (-162 979) 17,71 (-2,40) 1 464 651 (-714 099) 16,29 (-8,09) 2007-05-09
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 452 500 (345 250) 20,11 (-12,24) 2 178 750 (517 875) 24,38 (-7,97) 2007-03-30
EFH Leasing SA 0 (-345 250) 0,00 (-10,08) 0 (-517 875) 0,00 (-10,08) 2007-03-30
Żółcik, Grzegorz Piotr 669 538 6,90 (0,01) 919 538 8,46 (0,01) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr 669 538 (167 384) 6,89 (-0,06) 919 538 (167 384) 8,45 (0,04) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr 502 154 6,95 752 154 8,41 (-0,56) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr 502 154 6,95 (0,06) 752 154 8,97 (0,61) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr 502 154 (-167 384) 6,89 (-2,30) 752 154 (-167 384) 8,36 (-1,86) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr w tym 167384 PDA 669 538 9,19 (2,28) 919 538 10,22 (2,16) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr w tym 167384 PDA 669 538 6,91 919 538 8,06 (-0,41) 2007-02-14
Żółcik, Grzegorz Piotr w tym 167384 PDA 669 538 (169 538) 6,91 (-7,69) 919 538 (169 538) 8,47 (-6,13) 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,05 4 311 0,05 (0,01) 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,05 (0,01) 4 311 0,04 (0,01) 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,04 4 311 0,03 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,04 4 311 0,03 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,04 (-0,01) 4 311 0,03 (-0,01) 2007-02-14
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 4 311 0,05 4 311 0,04 2007-02-14
Gołucki, Krzysztof Wiesław 562 442 (2 442) 7,78 (0,03) 842 442 (2 442) 9,42 (0,02) 2007-02-14
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 6,80 736 434 8,24 (-0,54) 2007-01-19
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 6,80 (0,05) 736 434 8,78 (0,59) 2007-01-19
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 6,75 (1,68) 736 434 8,19 (1,73) 2007-01-19
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 5,07 736 434 6,46 (-0,32) 2007-01-19
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 5,07 (0,01) 736 434 6,78 2007-01-19
Wierzbowski, Aleksander Tomasz w tym 1436 PDA 491 436 (1 436) 5,06 (-9,25) 736 434 (1 434) 6,78 (-7,53) 2007-01-19
Żółcik, Grzegorz Piotr 500 000 14,60 (7,68) 750 000 14,60 (6,21) 2006-07-31
Żółcik, Grzegorz Piotr 500 000 6,92 750 000 8,39 2006-07-31
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 490 000 14,31 (7,53) 735 000 14,31 (6,09) 2006-07-31
Wierzbowski, Aleksander Tomasz 490 000 6,78 735 000 8,22 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 5,76 (1,43) 630 000 7,00 (1,48) 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 4,33 630 000 5,52 (-0,28) 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 4,33 630 000 5,80 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 4,33 (-7,94) 630 000 5,80 (-6,47) 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 12,27 (6,46) 630 000 12,27 (5,22) 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 5,81 630 000 7,05 (-0,46) 2006-07-31
Koprowski, Jan Maria 420 000 5,81 630 000 7,51 2006-07-31
Gołucki, Krzysztof Wiesław 560 000 7,75 (-8,61) 840 000 9,40 (-6,96) 2006-07-31
Gołucki, Krzysztof Wiesław 560 000 16,36 840 000 16,36 2006-07-31
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 107 250 32,35 (17,02) 1 660 875 32,35 (13,76) 2006-07-31
EFH SA w upadłości likwidacyjnej 1 107 250 15,33 1 660 875 18,59 2006-07-31
EFH Leasing SA 345 250 10,08 (5,30) 517 875 10,08 (4,29) 2006-07-31
EFH Leasing SA 345 250 4,78 517 875 5,79 2006-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2012-09-18 Split 5:1
2010-12-20 Prawo poboru 1:1
2008-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2008-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2008-02-21 Split 1:5
2007-06-01 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.