0,8020 zł
0,00% 0,0000 zł
HERKULES SA (HRS)

Komunikaty spółki - HERKULES

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
Rezygnacja Członka Zarządu Herkules S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 czerwca 2019 roku
Wyniki finansowe
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Powołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wycofanie z depozytu KDPW 4.650.000 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość części zapasów, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2018 r.
Sprostowanie treści raportu nr 23/2019 z 5 kwietnia 2019 roku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.