5,4600 zł
9,31% 0,4650 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Wyniki finansowe - COLUMBUS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 134 434 123 529 122 639 118 744
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -23 806 11 842 -33 091 -4 833
Zysk (strata) brutto (tys.) -46 548 1 149 -40 703 -18 403
Zysk (strata) netto (tys.)* -34 567 -838 -36 604 -16 078
Amortyzacja (tys.) 6 195 3 624 3 076 3 730
EBITDA (tys.) -17 611 15 466 -30 015 -1 103
Aktywa (tys.) 781 242 765 057 725 861 655 467
Kapitał własny (tys.)* 25 617 24 697 -11 624 -32 100
Liczba akcji (tys. szt.) 68 773,650 68 773,650 68 773,650 68 773,650
Zysk na akcję (zł) -0,503 -0,012 -0,532 -0,234
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,372 0,359 -0,169 -0,467
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.