27,8000 zł
-3,47% -1,0000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz samym czwartym kwartale 2020 r.
Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2020 roku
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz samym trzecim kwartale 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.