9,3000 zł
0,22% 0,0200 zł
ATM SA (ATM)

Komunikaty spółki - ATM

Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.