12,1000 zł
-3,20% -0,4000 zł
ATM SA (ATM)

Komunikaty spółki - ATM

Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.
Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego ATM S.A. oraz akcji w kapitale zakładowym ATM S.A.
Drugie wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
Podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki ATM S.A.
Skierowanie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośby o podjęcie działań niezbędnych do wycofania akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Informacja o transakcji wykonanej przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.