9,8000 zł
-1,01% -0,1000 zł
ATM SA (ATM)

Komunikaty spółki - ATM

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
Prognoza wyników finansowych na 2019 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Uchwała o wypłacie dywidendy przez Linx Telecommunications Holding B.V.
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
Rejestracja przez sąd zmiany statutu ATM S.A.
Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany osób uprawnionych z programu motywacyjnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.