12,1000 zł
-3,20% -0,4000 zł
ATM SA (ATM)

Akcjonariat - ATM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 439 754 462,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 36 343 344 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 343 344
Liczba głosów na WZA: 36 343 344 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 34 526 176,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 343 344
Cena nominalna akcji: 0,95 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o. i MCI Capital TFI; porozumienie 36 343 344 (100,00%) 36 343 344 (100,04%) 2020-07-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-10-19
seria B - subskrypcja prywatna cena emisyjna: 420 USD 3 330
10,00 33 330
333 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-09-22
2004-09-28
podwyższenie kapitału seria B 343 344
0,95 36 343 344
34 526 176,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-13
2009-09-09
2009-10-13
serie B1, B2, B3 - wybrani inwestorzy B1: 420 USD, B2: 500 USD, B3: 715 USD 7 170
151,00 40 500
6 115 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10

2004-09-28
seria A - przekształcenie sp. o.o. w SA 1997-05-16 30 000
300 000,00
10,00 10,00 30 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-07-10
2004-09-28
renominacja 1998-03-04
151,00 33 330
5 032 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:60 1998-11-16
7,60 2 430 000
18 468 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - połączenie serii B, B1, B2, B3 1998-11-16

KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja 1998-11-16
456,00 40 500
18 468 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - oferta menedżerska 1999-03-08 180 000
1 368 000,00
7,60 7,60 2 610 000
19 836 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1999-04-13
2004-09-28
seria D - fundusze Polish Pre-IPO 2000-07-11 187 040
1 421 504,00
7,60 7,60 2 797 040
21 257 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2000-11-09
2004-09-28
seria F - subskrypcja publiczna 2004-04-21 300 000
6 600 000,00
7,60 22,00 3 227 040
24 525 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-09-24
2004-10-15
seria E - oferta menedżerska 2004-06-21 130 000
988 000,00
7,60 7,60 2 927 040
22 245 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-09-24
2007-07-30
seria H - prawo poboru 2,73:1 2006-11-22 1 204 358
156 566 540,00
7,60 130,00 4 500 000
34 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
2007-10-17
seria G - Leszek Wilk, Tomasz Paszta, Krzysztof Zyguła, Andrzej Słodczyk, Krzysztof Jendryka 2006-11-22 68 602
8 205 485,22
7,60 119,61 3 295 642
25 046 879,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-01
2007-04-23
zmiana oznaczeń akcji serie A-H jako seria A 2007-11-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-05
split 1:8 2007-11-09
0,95 36 000 000
34 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-05
2008-01-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2018-10-31 1 744 480
0,95
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
ATM SA 0 0,00 0 0,00 2020-07-07
ATM SA 0 (-13 260) 0,00 (-0,03) 0 (-13 260) 0,00 2020-07-07
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o.; porozumienie 35 604 177 97,97 (0,97) 35 604 177 98,00 2020-06-19
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o. i MCI Capital TFI; porozumienie 35 604 177 97,00 35 604 177 98,00 2020-06-19
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o. i MCI Capital TFI; porozumienie 35 604 177 (6 373 439) 97,00 (16,57) 35 604 177 (6 373 439) 98,00 (17,54) 2020-06-19
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o.; porozumienie, NWZ 29 230 738 80,43 (0,43) 29 230 738 80,46 (0,46) 2020-06-05
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o.; porozumienie 29 230 738 (-502 391) 80,00 (-1,81) 29 230 738 (-502 391) 80,00 (-1,84) 2020-06-05
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o.; porozumienie, NWZ 29 733 129 (9 119 040) 81,81 (25,09) 29 733 129 (9 119 040) 81,84 (25,10) 2018-10-31
ATP FIZ AN w likwidacji 0 (-9 119 040) 0,00 (-25,09) 0 (-9 119 040) 0,00 (-25,10) 2018-09-27
Quercus TFI SA portfele 674 596 (-252 200) 1,86 (-0,69) 674 596 (-252 200) 1,86 (-0,69) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 403 797 1,11 403 797 1,11 2018-06-30
AAW III sp. z o.o. wraz z AAW X sp. z o.o.; porozumienie 20 614 089 56,72 20 614 089 56,74 2018-03-28
Quercus TFI SA portfele 926 796 2,55 926 796 2,55 2017-12-31
AAW III sp. z o.o. porozumienie 20 614 089 (4 906 953) 56,72 (13,50) 20 614 089 (4 906 953) 56,74 (13,51) 2017-11-21
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 0 0,00 0 0,00 2017-10-31
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 0 (-5 198 825) 0,00 (-14,30) 0 (-59 198 825) 0,00 (-162,95) 2017-10-31
AAW III sp. z o.o. porozumienie 15 707 136 (890 984) 43,22 (2,45) 15 707 136 (890 984) 43,23 (2,45) 2017-10-09
PKO BP Bankowy OFE 0 (-1 914 556) 0,00 (-5,27) 0 (-1 914 556) 0,00 (-5,27) 2017-10-03
PKO BP Bankowy OFE 1 914 556 5,27 (5,27) 1 914 556 5,27 (5,27) 2017-10-03
PKO BP Bankowy OFE 0 0,00 0 0,00 2017-10-03
PKO BP Bankowy OFE 0 0,00 0 0,00 2017-10-03
PKO BP Bankowy OFE 0 (-2 066 749) 0,00 (-5,69) 0 (-2 066 749) 0,00 (-5,69) 2017-10-03
NN OFE wraz z ING DFE 0 (-7 163 003) 0,00 (-19,70) 0 (-7 163 003) 0,00 (-19,71) 2017-10-03
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 5 198 825 14,30 59 198 825 (54 000 000) 162,95 (148,64) 2017-10-03
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 5 198 825 (-4 000 000) 14,30 (-11,01) 5 198 825 (-4 000 000) 14,31 (-11,01) 2017-10-03
AAW III sp. z o.o. porozumienie 14 816 152 (12 573 086) 40,77 (34,60) 14 816 152 (12 573 086) 40,78 (34,61) 2017-10-03
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 9 198 825 (371 421) 25,31 (1,02) 9 198 825 (371 421) 25,32 (1,02) 2017-06-30
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 827 404 24,29 (0,29) 8 827 404 24,30 (0,30) 2016-05-05
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 8 827 404 (3 651 674) 24,00 (9,76) 8 827 404 (3 651 674) 24,00 (9,75) 2016-05-05
Aviva OFE Aviva Santander WZA 0 0,00 0 0,00 2016-04-29
Aviva OFE Aviva Santander WZA 0 (-3 275 951) 0,00 (-9,01) 0 (-3 275 951) 0,00 (-9,01) 2016-04-29
PKO BP Bankowy OFE WZA 2 066 749 (152 193) 5,69 (0,42) 2 066 749 (152 193) 5,69 (0,42) 2016-04-25
MCI Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 175 730 14,24 5 175 730 14,25 2016-03-25
Puteczny Piotr wraz z żoną 0 (-2 243 066) 0,00 (-6,17) 0 (-2 243 066) 0,00 (-6,17) 2016-03-23
AAW III sp. z o.o. 2 243 066 6,17 (0,17) 2 243 066 6,17 (0,17) 2016-03-23
AAW III sp. z o.o. porozumienie 2 243 066 6,00 2 243 066 6,00 2016-03-23
Altus SA 0 0,00 0 0,00 2016-03-22
Altus SA 0 (-2 352 906) 0,00 (-6,47) 0 (-2 352 906) 0,00 (-6,47) 2016-03-22
Aviva OFE Aviva Santander WZA 3 275 951 (360 000) 9,01 (0,99) 3 275 951 (360 000) 9,01 (0,99) 2015-12-14
ATP FIZ AN w likwidacji WZA 9 119 040 (5 600) 25,09 (0,02) 9 119 040 (5 600) 25,10 (0,02) 2015-12-14
PKO BP Bankowy OFE 1 914 556 5,27 (0,01) 1 914 556 5,27 (0,01) 2015-05-07
PKO BP Bankowy OFE 1 914 556 (248 504) 5,26 (0,68) 1 914 556 (1 748 504) 5,26 (4,80) 2015-05-07
NN OFE wraz z ING DFE 7 163 003 (1 411 994) 19,70 (3,88) 7 163 003 (1 411 994) 19,71 (3,89) 2014-07-18
Aviva OFE Aviva Santander 2 915 951 8,02 2 915 951 8,02 2014-07-15
Altus SA 2 352 906 (-1 299 069) 6,47 (-3,57) 2 352 906 (-1 299 069) 6,47 (-3,58) 2014-07-15
Altus SA 3 651 975 (-779 891) 10,04 (-2,15) 3 651 975 (-779 891) 10,05 (-2,14) 2014-07-10
NN OFE wraz z ING DFE 5 751 009 (908 072) 15,82 (2,50) 5 751 009 (908 072) 15,82 (2,49) 2014-06-24
Altus SA 4 431 866 (729 390) 12,19 (2,01) 4 431 866 (729 390) 12,19 (2,00) 2014-05-27
NN OFE wraz z ING DFE 4 842 937 (779 934) 13,32 (2,15) 4 842 937 (779 934) 13,33 (2,15) 2014-05-22
PKO BP Bankowy OFE 1 666 052 4,58 166 052 (-1 500 000) 0,46 (-4,12) 2014-05-12
PKO BP Bankowy OFE 1 666 052 (-1 100 652) 4,58 (-3,03) 1 666 052 (-1 100 652) 4,58 (-3,04) 2014-05-12
NN OFE 4 063 003 (619 209) 11,17 (1,70) 4 063 003 (619 209) 11,18 (1,71) 2014-04-16
Altus SA 3 702 476 (82 436) 10,18 (0,22) 3 702 476 (82 436) 10,19 (0,23) 2014-04-14
Altus SA 3 620 040 (1 791 975) 9,96 (4,93) 3 620 040 (1 791 975) 9,96 (4,93) 2014-04-13
ATP FIZ AN w likwidacji 9 113 440 (3 786) 25,07 (0,01) 9 113 440 (3 786) 25,08 (0,01) 2014-02-07
ATP Invest sp. z o.o. SKA 0 (-9 109 654) 0,00 (-25,06) 0 (-9 109 654) 0,00 (-25,07) 2013-12-27
ATP FIZ AN w likwidacji 9 109 654 25,06 9 109 654 25,07 2013-12-27
ATP Invest sp. z o.o. SKA 9 109 654 (10 000) 25,06 (0,03) 9 109 654 (10 000) 25,07 (0,03) 2013-09-02
ATP Invest sp. z o.o. SKA 9 099 654 (12 000) 25,03 (0,03) 9 099 654 (12 000) 25,04 (0,03) 2013-07-25
PKO BP Bankowy OFE 2 766 704 7,61 2 766 704 7,62 (0,01) 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 2 766 704 7,61 2 766 704 7,61 2013-07-19
ATP Invest sp. z o.o. SKA 9 087 654 (39 730) 25,00 (0,11) 9 087 654 (39 730) 25,01 (0,11) 2013-06-17
ATP Invest sp. z o.o. SKA 9 047 924 (11 168) 24,89 (0,03) 9 047 924 (11 168) 24,90 (0,03) 2013-02-28
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 1 210 687 (-323 146) 3,33 (-0,89) 1 210 687 (-323 146) 3,33 (-0,89) 2013-02-05
Puteczny Piotr wraz z żoną 2 243 066 (61 673) 6,17 (0,17) 2 243 066 (61 673) 6,17 (0,17) 2013-02-05
ATP Invest sp. z o.o. SKA 9 036 756 (261 473) 24,86 (0,72) 9 036 756 (261 473) 24,87 (0,72) 2013-02-05
ATP Invest sp. z o.o. SKA 8 775 283 (176 800) 24,14 (0,49) 8 775 283 (176 800) 24,15 (0,49) 2013-01-18
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 1 533 833 (-16 244) 4,22 (-0,04) 1 533 833 (-16 244) 4,22 (-0,04) 2012-12-13
Altus SA 1 828 065 (24 000) 5,03 (0,07) 1 828 065 (24 000) 5,03 (0,07) 2012-12-12
Altus SA 1 804 065 4,96 1 804 065 4,96 2012-12-06
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 1 550 077 (-838 692) 4,26 (-2,31) 1 550 077 (-838 692) 4,26 (-2,31) 2012-12-04
Puteczny Piotr wraz z żoną 2 181 393 (160 065) 6,00 (0,44) 2 181 393 (160 065) 6,00 (0,44) 2012-12-04
ATP Invest sp. z o.o. SKA 8 598 483 (678 627) 23,65 (1,86) 8 598 483 (678 627) 23,66 (1,87) 2012-12-04
Krzyżanowski Maciej 58 608 (3 200) 0,16 (0,01) 58 608 (3 200) 0,16 (0,01) 2012-11-12
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 2 388 769 (-54 000) 6,57 (-0,15) 2 388 769 (-54 000) 6,57 (-0,15) 2012-10-09
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 2 442 769 (-6 532) 6,72 (-0,01) 2 442 769 (-6 532) 6,72 (-0,02) 2012-10-02
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 2 449 301 6,73 2 449 301 6,74 2012-10-01
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. 2 449 301 6,73 (0,74) 2 449 301 6,74 (0,75) 2012-10-01
Szwed Roman przez Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 2 449 301 (349 301) 5,99 (0,22) 2 449 301 (349 301) 5,99 (0,21) 2012-10-01
Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 1 261 308 (-838 692) 3,47 (-2,30) 1 261 308 (-838 692) 3,47 (-2,31) 2012-10-01
Puteczny Piotr wraz z żoną 2 021 328 (160 065) 5,56 (0,44) 2 021 328 (160 065) 5,56 (0,44) 2012-10-01
ATP Invest sp. z o.o. SKA 7 919 856 (678 627) 21,79 (1,87) 7 919 856 (678 627) 21,79 (1,86) 2012-10-01
Szwed Roman 2 100 000 (912 007) 5,77 (2,51) 2 100 000 (912 007) 5,78 (2,52) 2012-09-19
Szwed Roman 1 187 993 (-2 100 000) 3,26 (-5,78) 1 187 993 (-2 100 000) 3,26 (-5,85) 2012-09-19
Spinoza Investments sp. z o.o. SKA 2 100 000 5,77 2 100 000 5,78 2012-09-19
ATP Invest sp. z o.o. SKA 7 241 229 (15 740) 19,92 (0,04) 7 241 229 (15 740) 19,93 (0,05) 2012-09-13
Czichon Tadeusz 6 048 633 16,64 (16,64) 6 048 633 16,64 (16,64) 2012-06-19
Czichon Tadeusz 0 0,00 0 0,00 2012-06-19
Czichon Tadeusz 0 (-5 956 887) 0,00 (-16,39) 0 (-5 956 887) 0,00 (-16,39) 2012-06-19
ATP Invest sp. z o.o. SKA 7 225 489 19,88 7 225 489 19,88 2012-06-19
NN OFE 3 443 794 (-26 723) 9,47 (-0,07) 3 443 794 (-26 723) 9,47 (-0,10) 2012-03-07
NN Investment Partners TFI SA 1 808 593 4,97 (0,97) 1 808 593 4,97 (0,97) 2012-02-28
NN Investment Partners TFI SA 1 808 593 (-133 860) 4,00 (-1,34) 1 808 593 (-133 860) 4,00 (-1,34) 2012-02-28
NN Investment Partners TFI SA 1 942 453 (74 093) 5,34 (0,20) 1 942 453 (74 093) 5,34 (0,20) 2012-02-27
Puteczny Piotr wraz z żoną 1 861 263 (43 763) 5,12 (0,12) 1 861 263 (43 763) 5,12 (0,12) 2011-11-15
Tuchołka Tomasz 0 (-925) 0,00 0 (-925) 0,00 2011-03-31
NN Investment Partners TFI SA 1 868 360 5,14 1 868 360 5,14 2010-12-17
NN Investment Partners TFI SA 1 868 360 (1 693 038) 5,14 (-0,29) 1 868 360 (1 693 038) 5,14 (-0,29) 2010-12-17
ATM SA 13 260 (-273 560) 0,03 (-0,75) 13 260 (-273 560) 0,00 2010-10-12
Szwed Roman 3 287 993 9,04 3 287 993 9,11 (0,06) 2010-09-15
Szwed Roman 3 287 993 (-100 000) 9,04 (-0,37) 3 287 993 (-100 000) 9,05 (-0,36) 2010-09-15
ATM SA 286 820 (105 422) 0,78 (0,29) 286 820 (105 422) 0,00 2010-06-10
ATM SA 181 398 (80 242) 0,49 (0,22) 181 398 (80 242) 0,00 2010-05-28
ATM SA 101 156 (76 758) 0,27 (0,21) 101 156 (76 758) 0,00 2010-05-21
NN OFE 3 470 517 9,54 3 470 517 9,57 (0,02) 2010-05-12
NN OFE 3 470 517 (-47 406) 9,54 (-0,13) 3 470 517 (-47 406) 9,55 (-0,13) 2010-05-12
NN OFE 3 517 923 (24 079) 9,67 (-0,03) 3 517 923 (24 079) 9,68 (-0,10) 2010-05-12
Kiełkowski Dariusz 800 800 2,20 800 800 2,20 2010-05-12
ATM SA 24 398 0,06 24 398 0,00 2010-04-19
ATM SA 24 398 (15 720) 0,06 (0,04) 24 398 (15 720) 0,00 2010-04-19
MetLife TFI SA 1 245 123 (1 012 545) 3,42 (-1,74) 1 245 123 (1 012 545) 3,42 (-1,74) 2010-02-23
Tuchołka Tomasz 925 (-9 000) 0,00 (-0,02) 925 (-9 000) 0,00 (-0,02) 2009-11-12
Krzyżanowski Maciej 55 408 0,15 55 408 0,15 2009-11-12
Kiełkowski Dariusz 800 800 (700 700) 2,20 (-0,90) 800 800 (700 700) 2,20 (-0,90) 2009-09-23
PKO TFI SA 1 813 435 4,98 (-0,05) 1 813 435 4,99 (-0,09) 2009-09-14
Szwed Roman 3 387 993 9,41 (0,09) 3 387 993 9,41 (0,09) 2009-09-04
Szwed Roman 3 387 993 (-275 080) 9,32 (-0,85) 3 387 993 (-275 080) 9,32 (-1,07) 2009-09-04
Puteczny Piotr wraz z żoną 1 817 500 5,00 (-0,04) 1 817 500 5,00 (-0,04) 2009-09-04
Puteczny Piotr wraz z żoną 1 817 500 5,04 (0,04) 1 817 500 5,04 (0,04) 2009-09-04
Puteczny Piotr wraz z żoną 1 817 500 (1 612 500) 5,00 (-1,22) 1 817 500 (1 612 500) 5,00 (-1,22) 2009-09-04
Tuchołka Tomasz 9 925 0,02 9 925 0,02 2009-08-31
Tuchołka Tomasz 9 925 (9 000) 0,02 (0,02) 9 925 (9 000) 0,02 (0,02) 2009-08-31
ATM SA 8 678 0,02 8 678 0,00 2009-08-19
ATM SA 8 678 (-306 100) 0,02 (-0,85) 8 678 (-306 100) 0,00 2009-08-19
Tuchołka Tomasz 925 (-9 000) 0,00 (-0,02) 925 (-9 000) 0,00 (-0,02) 2009-07-24
Czichon Tadeusz 5 956 887 16,39 (-0,15) 5 956 887 16,39 (-0,30) 2009-05-22
Czichon Tadeusz 5 956 887 (8 175) 16,54 (0,02) 5 956 887 (8 175) 16,69 (-0,18) 2009-05-22
ATM SA 314 778 (-6 987) 0,87 (-0,02) 314 778 (-6 987) 0,00 2009-05-12
ATM SA 321 765 (16 160) 0,89 (0,05) 321 765 (16 160) 0,00 2009-04-27
PKO TFI SA 1 813 435 5,03 (0,05) 1 813 435 5,08 (0,09) 2009-03-31
PKO TFI SA 1 813 435 4,98 1 813 435 4,99 2009-03-31
PKO TFI SA 1 813 435 (35 088) 4,98 (0,05) 1 813 435 (35 088) 4,99 2009-03-31
PKO Parasolowy FIO 0 (-1 813 435) 0,00 (-5,03) 0 (-1 813 435) 0,00 (-5,14) 2009-03-31
PKO Parasolowy FIO 1 813 435 5,03 1 813 435 5,14 (0,06) 2009-01-29
PKO Parasolowy FIO 1 813 435 5,03 1 813 435 5,08 2009-01-29
NN OFE 3 493 844 9,70 3 493 844 9,78 (-0,01) 2008-12-31
NN OFE 3 493 844 9,70 (0,09) 3 493 844 9,79 (0,18) 2008-12-31
NN OFE 3 493 844 (-11 300) 9,61 (-0,12) 3 493 844 (-11 300) 9,61 (-0,12) 2008-12-31
ATM SA 305 605 (-439 800) 0,84 (-1,23) 305 605 (-439 800) 0,00 2008-12-31
Czichon Tadeusz 5 948 712 16,52 5 948 712 16,87 (0,20) 2008-12-18
Czichon Tadeusz 5 948 712 (8 495) 16,52 (0,02) 5 948 712 (8 495) 16,67 (-0,17) 2008-12-18
Millennium TFI SA 1 562 873 4,34 1 562 873 4,43 (0,06) 2008-12-05
Millennium TFI SA 1 562 873 (-300 000) 4,34 (-0,83) 1 562 873 (-300 000) 4,37 (-0,91) 2008-12-05
Millennium TFI SA 1 862 873 (39 961) 5,17 (0,11) 1 862 873 (39 961) 5,28 (0,22) 2008-12-04
Czichon Tadeusz 5 940 217 (21 967) 16,50 (0,07) 5 940 217 (21 967) 16,84 (0,06) 2008-11-19
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 5 918 250 (-6 987) 16,43 (-0,02) 5 918 250 (-6 987) 16,78 (-0,02) 2008-11-18
Czichon Tadeusz 5 925 237 (13 404) 16,45 (0,03) 5 925 237 (13 404) 16,80 (0,08) 2008-11-18
Szwed Roman 3 663 073 10,17 3 663 073 10,39 (0,13) 2008-11-13
Szwed Roman 3 663 073 (3 209 413) 10,17 (-3,59) 3 663 073 (3 209 413) 10,26 (-3,50) 2008-11-13
ATM SA 745 405 (36 288) 2,07 (0,11) 745 405 (36 288) 0,00 2008-10-23
ATM SA 709 117 (31 936) 1,96 (0,08) 709 117 (31 936) 0,00 2008-10-17
ATM SA 677 181 (6 987) 1,88 (0,02) 677 181 (6 987) 0,00 2008-10-14
ATM SA 670 194 (24 952) 1,86 (0,07) 670 194 (24 952) 0,00 2008-10-10
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 5 911 833 (7 833) 16,42 (0,03) 5 911 833 (7 833) 16,72 (0,33) 2008-10-03
ATM SA 645 242 (16 892) 1,79 (0,05) 645 242 (16 892) 0,00 2008-10-03
ATM SA 628 350 (3 780) 1,74 (0,01) 628 350 (3 780) 0,00 2008-09-26
Tuchołka Tomasz 9 925 0,02 9 925 0,02 2008-08-11
ATM SA 624 570 (74 315) 1,73 (0,21) 624 570 (74 315) 0,00 2008-07-25
ATM SA 550 255 (78 446) 1,52 (0,21) 550 255 (78 446) 0,00 2008-07-18
ATM SA 471 809 (70 098) 1,31 (0,20) 471 809 (70 098) 0,00 2008-07-11
PKO TFI SA 1 778 347 4,93 (0,93) 1 778 347 4,99 (0,99) 2008-07-08
PKO TFI SA 1 778 347 (-139 549) 4,00 (-1,32) 1 778 347 (-139 549) 4,00 (-1,32) 2008-07-08
ATM SA 401 711 (179 954) 1,11 (0,50) 401 711 (179 954) 0,00 2008-07-04
ATM SA 221 757 (172 634) 0,61 (0,48) 221 757 (172 634) 0,00 2008-06-27
ATM SA 49 123 (11 009) 0,13 (0,03) 49 123 (11 009) 0,00 2008-06-20
ATM SA 38 114 (5 477) 0,10 (0,01) 38 114 (5 477) 0,00 2008-06-13
ATM SA 32 637 (2 797) 0,09 (0,01) 32 637 (2 797) 0,00 2008-06-11
ATM SA 29 840 (2 605) 0,08 (0,01) 29 840 (2 605) 0,00 2008-06-10
ATM SA 27 235 (8 772) 0,07 (0,02) 27 235 (8 772) 0,00 2008-06-06
ATM SA 18 463 (-4 343) 0,05 (-0,01) 18 463 (-4 343) 0,00 2008-06-05
ATM SA 22 806 (8 523) 0,06 (0,03) 22 806 (8 523) 0,00 2008-06-05
ATM SA 14 283 (2 163) 0,03 14 283 (2 163) 0,00 2008-06-04
ATM SA 12 120 (2 420) 0,03 (0,01) 12 120 (2 420) 0,00 2008-06-03
ATM SA 9 700 (4 850) 0,02 (0,01) 9 700 (4 850) 0,00 2008-06-02
ATM SA 4 850 (-2 240) 0,01 4 850 (-2 240) 0,00 2008-05-29
ATM SA 7 090 0,01 7 090 0,00 2008-05-29
NN OFE 3 505 144 (3 105 144) 9,73 (0,85) 3 505 144 (3 105 144) 9,73 (0,85) 2008-05-12
Millennium TFI SA 1 822 912 5,06 1 822 912 5,06 2008-04-28
PKO TFI SA 1 917 896 (1 678 159) 5,32 (4,66) 1 917 896 (1 678 159) 5,32 (4,66) 2008-01-11
PKO TFI SA 239 737 0,66 239 737 0,66 2008-01-10
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 5 904 000 (5 029 465) 16,39 (-3,04) 5 904 000 (5 029 465) 16,39 (-3,04) 2007-12-31
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 874 535 (-6 121 745) 19,43 874 535 (-6 121 745) 19,43 2007-12-10
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 6 996 280 (6 122 245) 19,43 (0,01) 6 996 280 (6 122 245) 19,43 (0,01) 2007-12-10
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 874 035 (500) 19,42 (0,01) 874 035 (500) 19,42 (0,01) 2007-12-03
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 873 535 (500) 19,41 (0,01) 873 535 (500) 19,41 (0,01) 2007-11-26
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 873 035 (500) 19,40 (0,02) 873 035 (500) 19,40 (0,02) 2007-11-19
NN OFE 400 000 (-2 800 000) 8,88 400 000 (-2 800 000) 8,88 2007-11-09
NN OFE 3 200 000 (2 894 858) 8,88 (2,10) 3 200 000 (2 894 858) 8,88 (2,10) 2007-11-09
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 872 535 (1 000) 19,38 (0,02) 872 535 (1 000) 19,38 (0,02) 2007-10-24
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi, w tym 4070 PDA 871 535 (1 100) 19,36 (0,02) 871 535 (1 100) 19,36 (0,02) 2007-10-11
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi, w tym 3070 PDA 870 435 (2 900) 19,34 (0,07) 870 435 (2 900) 19,34 (0,07) 2007-10-05
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi, w tym 470 PDA 867 535 (570) 19,27 (0,01) 867 535 (570) 19,27 (0,01) 2007-08-24
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 866 965 (1 765) 19,26 (-6,99) 866 965 (1 765) 19,26 (-6,99) 2007-08-17
NN OFE 305 142 6,78 305 142 6,78 2007-08-09
MetLife TFI SA 232 578 (-1 628 046) 5,16 232 578 (-1 628 046) 5,16 2007-08-09
MetLife TFI SA 1 860 624 5,16 1 860 624 5,16 (-0,05) 2007-08-09
MetLife TFI SA 1 860 624 5,16 (0,05) 1 860 624 5,21 (0,09) 2007-08-09
MetLife TFI SA 1 860 624 (1 689 979) 5,11 (-0,06) 1 860 624 (1 689 979) 5,12 (-0,05) 2007-08-09
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 865 200 (-1 435) 26,25 (-0,04) 865 200 (-1 435) 26,25 (-0,04) 2007-07-19
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 866 635 26,29 (7,04) 866 635 26,29 (7,04) 2007-07-19
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 866 635 (1 635) 19,25 (-6,99) 866 635 (1 635) 19,25 (-6,99) 2007-07-19
Szwed Roman 453 660 13,76 (3,68) 453 660 13,76 (3,68) 2007-07-11
Szwed Roman 453 660 (-838) 10,08 (-0,01) 453 660 (-838) 10,08 (-0,01) 2007-07-11
Szwed Roman 454 498 (-3 181 486) 10,09 454 498 (-3 181 486) 10,09 2007-07-11
Szwed Roman 3 635 984 (3 183 759) 10,09 (-3,92) 3 635 984 (3 183 759) 10,09 (-3,92) 2007-07-11
MetLife TFI SA 170 645 5,17 (1,38) 170 645 5,17 (1,38) 2007-07-06
MetLife TFI SA 170 645 3,79 170 645 3,79 2007-07-06
Puteczny Piotr 205 000 6,22 (1,67) 205 000 6,22 (1,67) 2007-07-05
Puteczny Piotr 205 000 (-3 000) 4,55 (-1,89) 205 000 (-3 000) 4,55 (-1,89) 2007-07-05
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 865 000 (200) 26,24 865 000 (200) 26,24 2007-06-18
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 864 800 (200) 26,24 (0,01) 864 800 (200) 26,24 (0,01) 2007-06-15
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 864 600 26,23 (-0,56) 864 600 26,23 (-0,56) 2007-01-29
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 864 600 (200) 26,79 (0,01) 864 600 (200) 26,79 (0,01) 2007-01-29
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 864 400 (200) 26,78 864 400 (200) 26,78 2006-12-18
Kiełkowski Dariusz 100 100 (-19 900) 3,10 (-0,61) 100 100 (-19 900) 3,10 (-0,61) 2006-11-30
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 864 200 (1 000) 26,78 (0,04) 864 200 (1 000) 26,78 (0,04) 2006-11-30
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 863 200 (143 000) 26,74 (4,43) 863 200 (143 000) 26,74 (4,43) 2006-11-21
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 720 200 (361) 22,31 (0,01) 720 200 (361) 22,31 (0,01) 2006-10-10
Generali OFE 127 147 (-40 000) 3,94 (-1,23) 127 147 (-40 000) 3,94 (-1,23) 2006-09-01
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 719 839 (5 000) 22,30 (0,15) 719 839 (5 000) 22,30 (0,15) 2006-08-17
Generali OFE 167 147 (-32 853) 5,17 (-1,02) 167 147 (-32 853) 5,17 (-1,02) 2006-08-14
Szwed Roman 452 225 14,01 (0,29) 452 225 14,01 (0,29) 2006-07-11
Szwed Roman 452 225 (29 089) 13,72 (0,61) 452 225 (29 089) 13,72 (0,61) 2006-07-11
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 714 839 (-116 061) 22,15 (-3,59) 714 839 (-116 061) 22,15 (-3,59) 2006-07-11
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 830 900 (300) 25,74 (0,01) 830 900 (300) 25,74 (0,01) 2006-07-07
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 830 600 (300) 25,73 (0,01) 830 600 (1 000) 25,73 (0,03) 2006-06-22
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 830 300 25,72 829 600 (-700) 25,70 (-0,02) 2006-04-12
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 830 300 (1 000) 25,72 (0,03) 830 300 (1 000) 25,72 (0,03) 2006-04-12
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 829 300 (-300) 25,69 (-0,01) 829 300 (-300) 25,69 (-0,01) 2006-02-20
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 829 600 (600) 25,70 (0,02) 829 600 (600) 25,70 (0,02) 2006-02-20
Szwed Roman 423 136 (-50 000) 13,11 (-1,55) 423 136 (-50 000) 13,11 (-1,55) 2006-02-15
Puteczny Piotr 208 000 6,44 (0,13) 208 000 6,44 (0,13) 2006-02-15
Puteczny Piotr 208 000 (-33 106) 6,31 (-1,16) 208 000 (-33 106) 6,31 (-1,16) 2006-02-15
Kiełkowski Dariusz 120 000 (-25 506) 3,71 (-0,79) 120 000 (-25 506) 3,71 (-0,79) 2005-11-22
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 829 000 (1 500) 25,68 (0,04) 829 000 (1 500) 25,68 (0,04) 2005-11-18
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 827 500 (7 955) 25,64 (0,25) 827 500 (7 955) 25,64 (0,25) 2005-09-09
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 819 545 (2 000) 25,39 (0,06) 819 545 (2 000) 25,39 (0,06) 2005-08-04
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 817 545 (593) 25,33 (0,02) 817 545 (593) 25,33 (0,02) 2005-07-26
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 816 952 (1 500) 25,31 (0,05) 816 952 (1 500) 25,31 (0,05) 2005-07-12
Szwed Roman 473 136 (4 256) 14,66 (0,14) 473 136 (4 256) 14,66 (0,14) 2005-06-28
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 815 452 (5 900) 25,26 (0,18) 815 452 (5 900) 25,26 (0,18) 2005-06-28
Generali OFE 200 000 (38 219) 6,19 (1,18) 200 000 (38 219) 6,19 (1,18) 2005-06-21
Szwed Roman 468 880 (1 000) 14,52 (0,03) 468 880 (1 000) 14,52 (0,03) 2005-04-25
NN Investment Partners TFI SA 175 322 (134 630) 5,43 (4,17) 175 322 (134 630) 5,43 (4,17) 2005-04-11
Szwed Roman 467 880 (-99 200) 14,49 (-3,08) 467 880 (-99 200) 14,49 (-3,08) 2005-04-01
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 809 552 (1 000) 25,08 (0,03) 809 552 (1 000) 25,08 (0,03) 2005-04-01
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 808 552 (1 000) 25,05 (0,03) 808 552 (1 000) 25,05 (0,03) 2005-03-21
Czichon Tadeusz z osobami spokrewnionymi 807 552 (144 460) 25,02 (4,48) 807 552 (144 460) 25,02 (4,48) 2005-03-10
Czichon Tadeusz 663 092 (3 663) 20,54 (0,11) 663 092 (3 663) 20,54 (0,11) 2005-01-27
Czichon Tadeusz 659 429 (42 558) 20,43 (1,32) 659 429 (42 558) 20,43 (1,32) 2005-01-25
Kiełkowski Dariusz 145 506 (-80 967) 4,50 (-3,59) 145 506 (-80 967) 4,50 (-3,59) 2005-01-17
Czichon Tadeusz 616 871 (5 029) 19,11 (0,16) 616 871 (5 029) 19,11 (0,16) 2005-01-04
Generali OFE 161 781 5,01 161 781 5,01 2004-12-28
Czichon Tadeusz 611 842 (2 150) 18,95 (0,06) 611 842 (2 150) 18,95 (0,06) 2004-11-22
Czichon Tadeusz 609 692 (1 430) 18,89 (0,05) 609 692 (1 430) 18,89 (0,05) 2004-10-21
Puteczny Piotr 241 106 (1 300) 7,47 (0,04) 241 106 (1 300) 7,47 (0,04) 2004-10-14
Polish Pre-IPO Fund SICAV 0 (-612 780) 0,00 (-21,90) 0 (-612 780) 0,00 (-21,90) 2004-10-06
Szwed Roman 567 080 (33) 17,57 (-2,70) 567 080 (33) 17,57 (-2,70) 2004-10-05
Puteczny Piotr 239 806 (33) 7,43 (-1,14) 239 806 (33) 7,43 (-1,14) 2004-10-05
Polish Pre-IPO LP 0 (-204 260) 0,00 (-7,30) 0 (-204 260) 0,00 (-7,30) 2004-10-05
Czichon Tadeusz 608 262 (4 115) 18,84 (-2,75) 608 262 (4 115) 18,84 (-2,75) 2004-10-05
Szwed Roman 567 047 20,27 (2,70) 567 047 20,27 (2,70) 2001-05-10
Szwed Roman 567 047 17,57 567 047 17,57 2001-05-10
Puteczny Piotr 239 773 8,57 (1,14) 239 773 8,57 (1,14) 2001-05-10
Puteczny Piotr 239 773 7,43 239 773 7,43 2001-05-10
Polish Pre-IPO LP 204 260 7,30 (0,98) 204 260 7,30 (0,98) 2001-05-10
Polish Pre-IPO LP 204 260 6,32 204 260 6,32 2001-05-10
Polish Pre-IPO Fund SICAV 612 780 21,90 (2,92) 612 780 21,90 (2,92) 2001-05-10
Polish Pre-IPO Fund SICAV 612 780 18,98 612 780 18,98 2001-05-10
Kiełkowski Dariusz 226 473 8,09 (1,08) 226 473 8,09 (1,08) 2001-05-10
Kiełkowski Dariusz 226 473 7,01 226 473 7,01 2001-05-10
Czichon Tadeusz 604 147 21,59 (2,87) 604 147 21,59 (2,87) 2001-05-10
Czichon Tadeusz 604 147 18,72 604 147 18,72 2001-05-10
Czichon Beata 90 000 3,21 90 000 3,21 2001-05-10
NN Investment Partners TFI SA 40 692 1,26 40 692 1,26 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2018-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2008-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2008-01-10 Split 1:8
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2007-07-16 Prawo poboru 1647821:602179
2007-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2006-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.