35,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Komunikaty spółki - ALUMETAL

Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Informacja o prawdopodobnej możliwości niewypełnienia wymogu związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w ramach inwestycji ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” - całościowe objęcie odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością Alumetal Group Hungary Kft.
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 października 2018 r.
Powołanie Prezesa Zarządu
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.