15,9800 zł
0,18% 0,0300 zł
Automotive Components Europe SA (ACE)

Wyniki finansowe - ACE			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Waluta EUR EUR EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 700 30 090 30 273 27 066
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 969 2 475 2 586 2 422
Zysk (strata) brutto (tys.) 676 2 332 2 475 2 254
Zysk (strata) netto (tys.)* -32 1 581 1 717 1 437
Amortyzacja (tys.) 1 494 1 234 1 284 1 043
EBITDA (tys.) 2 463 3 709 3 870 3 465
Aktywa (tys.) 76 003 79 399 84 121 79 424
Kapitał własny (tys.)* 32 384 34 637 35 020 35 956
Liczba akcji (tys. szt.) 21 230,515 21 230,515 21 230,515 21 230,515
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,074 0,081 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,525 1,631 1,650 1,694
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.