Zysk netto Famuru w III kw. '19 wyniósł około 51 mln zł, poniżej oczekiwań

2019-11-20 18:16
publikacja
2019-11-20 18:16
fot. Kacper Pempel / FORUM

Famur szacuje, że w III kwartale 2019 roku zysk netto grupy wyniósł około 51 mln zł, a wpływ na wyniki miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, których szacunkowa wartość wyniosła 41 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że zysk wyniesie 71,8 mln zł.

Konsensus oczekiwań dla zysku netto Famruru w III kwartale mieścił się w przedziale od 61,6 mln zł do 85,6 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Famuru wyniósł około 73 mln zł, podczas gdy spodziewano się EBIT na poziomie 93,1 mln zł, a EBITDA wyniosła około 124 mln zł, czyli także będzie poniżej konsensusu zakładającego 139,7 mln zł.

Spółka podała, że jej skonsolidowany wynik netto za III kwartał 2019 roku został obciążony kwotą 41 mln zł w wyniku aktualizacji budżetów na realizowanych kontraktach oraz rezerw i odpisów utworzonych w spółce zależnej Famur Famak, a także w spółkach zależnych od Famur Famak.

"(...) Realizując cele naszej strategii w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej grupy oraz poprawy jej efektywności, zdecydowaliśmy o wdrożeniu jednolitego, konserwatywnego i ostrożnościowego podejścia do rozpoznawania ryzyk oraz zintensyfikowaniu działań poprawiających efektywność procesów operacyjnych w obszarze Surface, na bazie zdobytych doświadczeń w segmencie Underground" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Famur podał, że przychody ze sprzedaży w III kwartale wyniosą około 631 mln zł, będą więc zbliżone do oczekiwań (633,6 mln zł).

"Ze względu na to, że dodatkowo rozpoznane koszty na realizowanych kontraktach oraz utworzone odpisy i rezerwy w Grupie Famur Famak istotnie obniżają wartości aktywów netto spółki zależnej Famur Famak w relacji do wartości jej udziałów w księgach emitenta, emitent rozpocznie szacowanie ryzyka, czy dysproporcja powyższa ma charakter trwały na podstawie zaktualizowanych planów biznesowych, w szczególności prognozy przyszłych oczekiwanych wyników finansowych i przepływów pieniężnych, uwzględniając bieżące warunki rynkowe i operacyjne Grupy Famur Famak, a także wdrażane działania poprawy efektywności" - napisano w raporcie.

"Wynik powyższego testu może powodować konieczność utworzenia w ciężar jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kwartał i pełen rok 2019, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości akcji Famur Famak bez wpływu na wyniki skonsolidowane grupy emitenta za IV kwartał i pełen rok 2019" - dodano.

Spółka podała, że dane za III kwartał mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie za trzy kwartały 2019 r., którego publikację zaplanowano na 27 listopada 2019 roku. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki