REKLAMA

SELENA FM S.A.: Udzielenie gwarancji przez Spółkę

2021-08-12 16:05
publikacja
2021-08-12 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-12
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Udzielenie gwarancji przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 22/2021, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w związku z przedłużeniem okresu ważności umowy na udostępnienie linii kredytu obrotowego zawartej pomiędzy Selena Vostok OOO (dalej: „Spółka Zależna”) i ROSBANK publiczną spółką akcyjną (dalej: „Bank”) w dniu 06.08.2020 r. (dalej: „Umowa Kredytu”), w dniu dzisiejszym Spółka podpisała nową gwarancję na zabezpieczenie należności Banku z tytułu ww. Umowy Kredytu.

Na podstawie gwarancji Spółka jest odpowiedzialna, łącznie ze Spółką Zależną, za wywiązanie się wobec Banku z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, w tym za wywiązanie się z obowiązku spłaty udzielonego kredytu, odsetek za wykorzystanie kredytu i wszelkich innych płatności wynikających z umowy kredytowej, jak również do zwrotu kwot należnych Bankowi na podstawie Umowy Kredytowej, w sytuacji jeżeli Umowa Kredytowa lub jakiekolwiek z jej postanowień stanie się nieważne oraz zwrotu wszelkich kosztów wynikających z takiej nieważności.

Wartość udzielonej gwarancji wynosi 440.000.000 RUB (23.408.000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 12.08.2021 r. 1 RUB = 0,0532 PLN).

Gwarancja pozostaje w mocy do 18.08.2022 r.

Na moment podpisania umowy z Bankiem nie zostało ustalone wynagrodzenie dla Spółki w związku z udzieleniem gwarancji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
2021-08-12 Michał Westerlich Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki