REKLAMA

I Banking Profitability Forum z rekomendacjami dla sektora

2015-09-22 10:35
publikacja
2015-09-22 10:35
I Banking Profitability Forum z rekomendacjami dla sektora
I Banking Profitability Forum z rekomendacjami dla sektora
/ Puls Biznesu

16 września w Warszawie miała miejsce pierwsza edycja przygotowanej wspólnie przez „Puls Biznesu” i Bankier.pl konferencji Banking Profitability Forum. Zgromadzeni praktycy z branży bankowej i ubezpieczeniowej poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak w dobie czekającego sektor trudnego czasu zwiększać przychody, jednocześnie nie tracąc klientów.

W obecnych warunkach rynkowych dochodzi do wyjątkowych strukturalnych napięć, które mogą zaważyć na przyszłej kondycji finansowej banków. Stąd podczas spotkania dyskutowano o zagadnieniach nie pozostających bez wpływu na obecną i przyszłą działalność tych instytucji.

Podejmowano między innymi temat partnerstw strategicznych na rynku usług finansowych – pod kątem ich przełożenia na wzrost biznesu. Analizowano też wpływ Rekomendacji U na wspólne działania banków i towarzystw ubezpieczeń. Rozmawiano wreszcie również o przyszłych kanałach dystrybucji oferty bankowej.

– W trakcie I Banking Profitability Forum poszukiwaliśmy odpowiedzi na trudne pytania. Czy w 2015 roku jesteśmy świadkami końca „hossy bankowej” na skutek przeregulowania i interwencji państwa, póki co sprowadzającej się do wzrostu ryzyka politycznego? Jakich kierunków zmian w modelu biznesowym banków można oczekiwać w ramach działań dostosowawczych – po stronie produktowej, rynkowej i efektywności operacyjnej? Czy to już czas na kooperację, czy raczej skazani jesteśmy na konsolidację i konkurencję, nie tylko sektorową, ale i spoza sektora bankowego? Czy mamy do czynienia z końcem bankowości oddziałowej? Dużo pytań i odpowiedzi. Dziękuję wszystkim prelegentom i uczestnikom za duże zaangażowanie – mówił redaktor naczelny Bankier.pl dr hab. Bogusław Półtorak, podsumowując pierwszą edycję konferencji Banking Profitability Forum.

Jednym z motywów przewodnich pierwszej edycji Banking Profitability Forum był wpływ najnowszych regulacji na działalność sektora.

– W zakresie rekomendacji I Banking Profitability Forum można zawrzeć najważniejsze stwierdzenie o ograniczonym wpływie środowiska regulacyjnego na krótkoterminową perspektywę biznesu bankowego. W długim okresie konieczne będzie jednak uwzględnienie kosztów dopasowania. Jednak dużo większym wyzywaniem w szerszej perspektywie jest rozpoznanie i eksploatacja nowych obszarów rynkowych – mówił Bogusław Półtorak.

Efektem spotkania praktyków było przygotowanie kilku rekomendacji dla rynku. Dotyczą one między innymi utrzymywania rentowności jako gwarancji bezpieczeństw sektora, aktywnego rozpoznawania potrzeb klientów i dalszej poprawy relacji z konsumentami. Zdaniem redaktora naczelnego Bankier.pl w podsumowaniu I Banking Profitability Forum można zawrzeć:

1. Rekomendację utrzymywania rentowności jako gwarancji bezpieczeństwa sektora

Regulacje są ważne, ale też mają charakter zewnętrznego garnituru, w który należy się wpasować ze swoją działalnością. Strategiczne dla biznesu bankowego jest połączenie bezpieczeństwa i rentowności, stąd wniosek, że w komunikacji z rynkiem i decydentami należy baczniejszą uwagę przywiązywać do przekonania o konieczności utrzymywania zdolności do dokapitalizowania banków poprzez utrzymywanie adekwatnej rentowności. To przekonanie w postaci przesłania do klientów i decydentów powinno być wyraźne, bo skupianie się w debacie publicznej jedynie na wartościach bezwzględnych zysków netto sektora będzie zwodnicze. Wyższe obciążenia podatkowe, w tym ewentualne opodatkowanie aktywów, to prosta droga do zablokowania akcji kredytowej i regresywnego adaptowania się sektora pod względem rozwoju biznesu finansowego. Straty związane z takim scenariuszem byłyby dotkliwe dla całej gospodarki, klientów i państwa, a nie tylko, jak sądzą niektórzy, wyłącznie dla sektora bankowego. Świadomość tych mechanizmów jest szczególnie ważna w warunkach rozrostu strefy tzw. shadow banking.

2. Rekomendację skupienia się na aktywnym rozpoznawaniu potrzeb klientów

Ta druga rekomendacja staje się kluczowa dla kontynuowania rozwoju bazy operacyjnej banków. Potrzeby klientów artykułowane w rozwiązaniach sieciowych coraz mocniej oddziałują na realizowane marże produktowe. Utrzymywanie bardzo dobrych wyników finansowych w warunkach dużych wyzwań regulacyjnych i rynkowych wymaga być może zrewidowania dotychczasowego podejścia biznesowego na bardziej elastyczny i poszukiwania aliansów z innymi branżami. Szczególnie obiecujące jest poszukiwanie synergii z innymi branżami obsługującymi klienta masowego. Drugim obszarem jest dalsza optymalizacja procesów obsługi poprzez outsourcing.

3. Rekomendację przygotowania do dalszej poprawy relacji klientowskich

Tu szczególnym wyzwaniem jest być może utrzymanie efektywności poprzez poprawę jakości w relacjach z klientami i indywidualizacja podejścia z wykorzystaniem big data. Rozwiązania wymaga rosnące na polskim rynku ryzyko missellingu. Rozwój orzecznictwa, praktyka prawna i przede wszystkim bardziej świadome zachowania klientowskie mogą powodować dodatkowe koszty, ale też stać się szansą na stworzenie przewagi konkurencyjnej sektora bankowego, który potrafi zachowywać normy, w porównaniu z szerokim zakresem ryzyka podmiotów działających w ramach tzw. shadow banking.

fot. / / Puls Biznesu

Czy dostosowanie się do tych rekomendacji pozwoli bankom płynniej przejść przez okres mniej sprzyjających okoliczności? Zapraszamy do komentowania treści rekomendacji, ale i idei samego wydarzenia wszystkie osoby związane i zainteresowane rozwojem rynku usług finansowych. Naszym zamierzeniem jest określenie i rozwój zrównoważonego wizerunku i artykulacja służebnej społecznie i gospodarczo roli banków w Polsce.

Szczegółowy program 1. edycji Konferencji, sylwetki prelegentów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie konferencje.pb.pl. Już teraz mamy nadzieję na spotkanie z Państwem podczas kolejnej edycji Banking Profitability Forum.

Redakcja Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki