REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Podpisanie umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki preferencyjnej dla Enter Air sp. z o.o. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm („Tarcza”)

2021-09-30 22:58
publikacja
2021-09-30 22:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Podpisanie umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki preferencyjnej dla Enter Air sp. z o.o. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm („Tarcza”)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Enter Air Sp. z o.o. („EA SPZOO") umowy pożyczki preferencyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju („PFR”) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm („Umowa").

Umowa dotyczy udzielenia EA SP ZOO pożyczki preferencyjnej w kwocie 78.074.257,70 PLN
w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Umowa pożyczki zawiera standardowe postanowienia stosowane przy umowach podobnej wielkości, w tym w zakresie zabezpieczeń. Umowa przewiduje możliwość umorzenia części zobowiązań EA SPZOO po spełnieniu warunków w niej określonych. W wyniku rozliczeń obecnego i nowego finansowania w ramach Tarczy, do momentu ewentualnego umorzenia, łączne zadłużenie EA SP ZOO wobec PFR nie ulegnie zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-09-30 Andzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki