REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

2021-07-08 16:51
publikacja
2021-07-08 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020r., poz. 1415 t.j.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 24.06.2021 roku oraz w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej i powołaniem w dniu 24.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. nowych Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. powołała w dniu 08.07.2021 roku Komitet Audytu w składzie:
1. Marek Gabryjelski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Jan Walulik - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu rozpoczyna się z dniem 08.07.2021 r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski oraz Krzysztof Kaczmarczyk - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) dwóch członków komitetu audytu: Krzysztof Kaczmarczyk oraz Jan Walulik - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka ELEKTROTIM S.A.,
c) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski (Przewodniczący Komitetu) oraz Krzysztof Kaczmarczyk - są niezależni od ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-07-08 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki