100,8500 zł
-1,47% -1,5000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2019 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) zawierające informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 13,738% TLOF, co odpowiada 21,535% TRE. Powyższe poziomy powinny zostać osiągnięte przez Bank na dzień 31 grudnia 2022 roku.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić: 9,313%, 10,984% i 12,655%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić: 13,999%, 16,510% i 19,022%.

Na poziomie jednostkowym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić 8,938%, 10,538% oraz 12,138%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić 14,011%, 16,519% oraz 19,027%.

MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych i jednostkowych danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W nawiązaniu do powyższego pisma BFG dodatkowo informuje, że na dzień 30 września 2019 roku Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2019 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION17.12.2019 - Report 37/2019: Letter
from the Bank Guarantee Fund containing information on establishing the
minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) for
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna (“Bank”) informs that on 16th December 2019 the Bank received a
letter from the Banking Guarantee Fund („BFG”) containing information on
establishing the minimum requirement for own funds and eligible
liabilities (“MREL”).BFG set consolidated MREL
requirement at the level of 14,325% of the sum of total liabilities and
own funds ("TLOF"), which corresponds to 21.533% of the total risk
exposure ("TRE"). MREL for the Bank based on standalone data at the same
date is 13,738% in relation to TLOF, which corresponds to 21,535% in
relation to TRE. The above mentioned requirement should be met by the
Bank by 31st December 2022.BGF set a path to reach the above
described limits both on standalone and consolidated basis. On
consolidated basis as of 31st December of 2019, 2020 and 2021, MREL in
relation to TLOF should reach 9,313%, 10,984% and 12,655% respectively,
which corresponds to 13,999%, 16,510% and 19,022% in relation to TRE
respectively.On standalone basis as of 31st December 2019, 2020
and 2021, MREL in relation to TLOF should reach 8,938%, 10,538% and
12,138% respectively, which corresponds to 14,011%, 16,519% and 19,027%
in relation to TRE respectively.MREL requirements have been set
on the basis of consolidated and standalone data as of 31st December
2018.In reference to the discussed BFG letter the Bank
additionally informs that as of 30th September 2019 the Bank meets the
minimum requirements set by BFG for 31st December 2019, both at
standalone and consolidated basis.Legal basis: Article 17 (1) of
MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-17 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.