REKLAMA

AMBRA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

2020-07-22 13:33
publikacja
2020-07-22 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-22
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021 obejmującym okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.:
- Raport roczny za rok 2019/2020 – w dniu 15 września 2020 roku,
- Raport roczny skonsolidowany za rok 2019/2020 – w dniu 15 września 2020 roku,
- Raport kwartalny skonsolidowany za pierwszy kwartał roku 2020/2021 – w dniu 12 listopada 2020 roku,
- Raport półroczny skonsolidowany za pierwsze półrocze roku 2020/2021 – w dniu 17 lutego 2021 roku,
- Raport kwartalny skonsolidowany za trzeci kwartał roku 2020/2021 – w dniu 12 maja 2021 roku.
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia AMBRA S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze roku 2020/2021.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz za drugi kwartał roku obrotowego 2020/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-22 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-07-22 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki