REKLAMA
SPRAWDŹ

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

2023-03-02 09:41
publikacja
2023-03-02 09:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] niniejszym informuje o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożonej przez Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bablok oświadczeniem datowanym na dzień 28 lutego 2023 r. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera informacji o jej przyczynach.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-02 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2023-03-02 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki