SMART > Poradniki > Motoryzacja i finanse > Leasing samochodu a Polski Ład - jakie zmiany od 2022 roku?
   Aktualizacja:

Leasing samochodu a Polski Ład - jakie zmiany od 2022 roku?

Przedsiębiorca, planujący kupić samochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może skorzystać z różnych modeli finansowania. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest leasing. Sprawdzamy, czy wprowadzone ramach Polskiego Ładu zmiany, wpłyną na atrakcyjność tej formy finansowania?

Leasing samochodu a Polski Ład - jakie zmiany od 2022 roku?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Związek Polskiego Leasingu, w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł. Dynamika rynku w porównaniu do 3 kwartału 2020 r. zatrzymała się na poziomie 41,2%. Najbardziej istotnym segmentem w tym okresie były pojazdy lekkie - 46,3% udziału w rynku. Na kolejnych miejscach uplasowały się maszyny i inne urządzenia (26,7%) i pojazdy ciężarowe (22,2%). Po gorszych wynikach z lat ubiegłych nie ma już śladu, a branża leasingowa złapała wiatr w żagle.

Prognozy przygotowane przez analityków Europejskiego Funduszu Leasingowego wskazują, że w 2022 roku cały rynek leasingowy ma szanse urosnąć o około 15%, a dynamika w obszarze pojazdów lekkich powinna przekroczyć 20% w ujęciu rok do roku. Popyt na leasing ma wspierać m.in. bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, zwiększona dostępność samochodów i wzrost konsumpcji prywatnej. Mając na uwadze obecną sytuację i pozytywne rokowania dotyczące branży, sprawdźmy, jakie zmiany w leasingowaniu aut wprowadziła ustawa Polski Ład i czy warto nadal korzystać z tej formy finansowania.

Jakie zmiany w leasingu samochodu wprowadza Polski Ład?

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku w ramach ustawy Polski Ład, mające być przepisem na kompleksową reformę systemu podatkowego dotknęły także leasingu samochodów osobowych. Najczęściej dyskutowana i budząca najwięcej emocji zmiana dotyczy wykupu auta z leasingu do majątku prywatnego. W przeszłości działanie to było częstą praktyką stosowaną przez przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami auto wykupione z leasingu zostanie potraktowane jako majątek prywatny przedsiębiorcy dopiero po 5 latach liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup. Jeżeli zatem do wykupu doszłoby np. w maju 2022 roku, to rzeczywiste potraktowanie poleasingowego samochodu, jako własności prywatnej nastąpi po 31 grudnia 2027 roku. W skrajnych przypadkach okres ten może wynosić niemal 6 lat kalendarzowych.

Jeśli sprzedaż poleasingowego pojazdu nastąpi we wcześniejszym terminie to zostanie ona opodatkowana, ponieważ osiągnięty w ten sposób przychód traktowany będzie, jak przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dochodowego według stawki, która wynika ze sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

To jednak nie koniec obciążeń związanych z transakcją kupna-sprzedaży samochodu. Od osiągniętego dochodu trzeba także zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (progi 17 i 32%) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od osiągniętego dochodu. Natomiast w przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym (18%) składka będzie naliczana według stawki 4,9%. Co ważne, przedsiębiorca nie ma prawa do jej odliczenia.

Warto również pamiętać, że wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego po 1 stycznia 2022 roku, a następnie zamknięcie firmy nie jest sposobem na obejście przepisów uwzględnionych w Polskim Ładzie. W takim wariancie sprzedaż pojazdu bez konieczności zapłaty podatku PIT będzie możliwa po 5 latach liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup.

Jak wyglądał wykup samochodu z leasingu przed 2022 rokiem?

Przed wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu, wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego był znacznie prostszy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych mogli do końca 2021 roku wykupić auto z leasingu do swojego prywatnego majątku, a następnie sprzedać go po upływie minimum 6 miesięcy. W takim wariancie nie pojawiała się konieczność zapłacenia podatku dochodowego PIT.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonał wykupu prywatnego samochodu z leasingu operacyjnego w grudniu 2021 roku, to obowiązują go przepisy sprzed Polskiego Ładu. Może on zatem sprzedać samochód po 6 miesiącach bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jeśli jednak się spóźnił i wykup nastąpił w 2022 roku, to musi dostosować się do nowych wymogów.

Sprawdź też: Leasing konsumencki – na czym polega i dla kogo jest?

Wykup samochodu do majątku prywatnego o podatek VAT

Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian w obszarze leasingu i podatku VAT. Wykup samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT. Wykup przedmiotu leasingu traktowany jest jako dostawa towaru, która niezwiązana jest z umową leasingu oraz wydatkami ponoszonymi na eksploatację pojazdu.

W konsekwencji nie ma konieczności korygowania odliczeń VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz inne wydatki związane z użytkowaniem samochodu w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego.

W przypadku późniejszej sprzedaży samochodu, który był wcześniej wykupiony z leasingu do majątku prywatnego nie zachodzi konieczność zapłaty podatku VAT. Transakcja ta nie jest bowiem przeprowadzana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a sprzedający nie występuje w charakterze podatnika VAT. Operacja tego typu stanowi czytelny przykład zarządu majątkiem osobistym.

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego a darowizna

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć zapłaty składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego jest przeniesienie własności samochodu wykupionego z leasingu na osobę trzecią. Darowizna w ramach najbliższej rodziny, zakwalifikowanej do tzw. grupy zerowej zwolniona jest z podatku bez względu na jej wartość. Do grupy tej zaliczamy najbliższą rodzinę - małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. W tym celu wykorzystać trzeba formularz SD-Z2.

Przekazując samochód, wykupiony wcześniej z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego, dalszym krewnym lub osobom niespokrewnionym wymaga zapłaty podatku od darowizny. Przeniesienie własności oznacza brak konieczności zapłaty składki zdrowotnej przy sprzedaży samochodu, a także brak konieczności zapłaty podatku PIT po 6 miesiącach od przekazania darowizny. Można się jednak spodziewać, że furtka ta zostanie zamknięta przy okazji najbliższej nowelizacji przepisów.

Trzeba mieć również na uwadze, że fiskus dysponuje narzędziami pozwalającymi wskazać, że działanie tego typu służy obejściu obowiązujących przepisów. Wątpliwości urzędników może wzbudzić np. duża częstotliwość przenoszenia własności samochodów poleasingowych na osoby trzecie, czy dalsze użytkowanie pojazdu przez domniemanego darczyńcę. Dopuszczanie się czynności pozornych może być źródłem niepotrzebnych problemów z fiskusem, dlatego należy podchodzić do całej sprawy z dużą dozą ostrożności.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Leasing Polski Ład - czy nadal warto?

Leasing jest korzystnym i docenianym przez przedsiębiorców sposobem na finansowanie majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany w Polskim Ładzie powodują, że wykupienie samochodu z leasingu do majątku prywatnego, a następnie jego szybka sprzedaż bez konieczności zapłaty podatku PIT stała się utrudniona, a często także niemożliwa. Choć to uciążliwość dotykająca wszystkich przedsiębiorców, to nowe przepisy w większości przypadków nie powinny szkodzić tej formie finansowania.

Niewątpliwą zaletą leasingu jest możliwość zaliczenia wydatków z nim związanych do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów takich zaliczyć możemy m.in. opłatę wstępną, ratę leasingową (część kapitałową i odsetkową) i koszty eksploatacyjne. Z kolei w leasingu finansowym kosztem może być część odsetkowa raty, koszty eksploatacyjne i odpisy amortyzacyjne - samochód od początku trwania umowy jest składnikiem majątku przedsiębiorcy, a nie firmy leasingowej.

Ponadto firmy leasingowe charakteryzują się większą elastycznością niż banki, co pozwala pozyskać samochód, lub inny składnik majątku, także firmom nowym, stawiającym pierwsze kroki na rynku. Leasing to także uproszczone procedury rozpatrywania wniosku, a także brak konieczności przedstawiania skomplikowanych zabezpieczeń. Co ważne, korzystanie z tej formy finansowania nie obniża zdolności kredytowej, co ma miejsce w przypadku np. kredytów inwestycyjnych czy obrotowych.

Leasing pozwala także na elastyczne dopasowanie kosztów finansowania do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Minimalna opłata wstępna to szansa dla firm młodych, które nie dysponują dużym kapitałem. Natomiast wysoki wykup zmniejsza wysokość miesięcznej raty leasingowej, co może ograniczyć jej wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Na koniec umowy możemy zwrócić samochód firmie leasingowej i skorzystać z kolejnej oferty. Wszystko to sprawia, że leasing w dalszym ciągu jest atrakcyjną formą finansowania majątku firmowego.

Nie tylko leasing - jak sfinansować zakup samochodu?

Leasing w Polskim Ładzie znalazł się na ustach wielu przedsiębiorców. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku zmieniają zasady w zakresie terminu pozwalającego na sprzedaż samochodu - po wykupie prywatnym - bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Może to sprawić, że część przedsiębiorców zainteresuje się innymi sposobami pozwalającymi na sfinansowanie zakupu pojazdu.

Jedną z opcji, budzących coraz większe zainteresowanie wśród klientów firmowych jest wynajem długoterminowy samochodu. Od strony formalnej jest to leasing operacyjny z wysokim wykupem, jednak w racie kredytowej spłacany jest wyłącznie koszt użytkowania i utraty wartości pojazdu, a nie jego cała wartość. Po zakończeniu umowy samochód zwracany jest do firmy wynajmującej.

Wynajem długoterminowy samochodów to także szereg usług dodatkowych, dzięki którym użytkowanie auta może ograniczyć się do uzupełniania paliwa i pilnowania ustalonego limitu kilometrów. W ramach zawartej umowy wynajmujący może być zobligowany do kompleksowego ubezpieczenia samochodu, dokonywania napraw i przeglądów serwisowych, wymiany i przechowywania opon czy zarejestrowania pojazdu.

Wynajem długoterminowy pozwala lepiej zaplanować przyszłe przepływy pieniężne w firmie, bo wysokość miesięcznej raty jest znana, a koszty ewentualnych napraw spoczywają na barkach firmy udostępniającej pojazd. Przedsiębiorca nie musi też poświęcać energii na sprzedaż samochodu, ponieważ zwraca go zaraz po zakończeniu umowy. Może też od razu zdecydować się na nowszy model pojazdu.

Drugim rozwiązaniem jest klasyczny kredyt samochodowy dla firm. W odróżnieniu od leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów bank przed podjęciem decyzji zweryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy. Na tym etapie problem mogą mieć firmy nowe, gdyż banki niechętnie udzielają finansowania podmiotom stawiającym pierwsze kroki na rynku. Kredyt samochodowy pozwala sfinansować zakup pojazdu nowego i używanego, a także sprowadzonego z zagranicy. 

Zobowiązanie to może być udzielone na okres sięgający nawet 12 lat, a spłata może odbywać się w systemie rat równych lub malejących. W zależności od banku kredytobiorca może liczyć na oprocentowanie stałe lub zmienne, na które składa się marża kredytowa i stopa WIBOR. Kredyt samochodowy oferowany jest w różnych wariantach pozwalających precyzyjniej dopasować harmonogram spłaty do oczekiwań firmy.

Może być to np. zobowiązanie regulowane w ratach miesięcznych, w większych ratach rocznych lub za pomocą raty balonowej, która spłacana jest na końcu obowiązywania umowy. W przypadku kredytów samochodowych dla firm, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można odpisy amortyzacyjne i część odsetkową raty.

Sprawdź też: Przychód a dochód: czym różni się przychód od dochodu?

Sprawdź też: Upadłość konsumencka 2022 - na czym polega i kiedy ją ogłosić?

Reklama

Poradniki