SMART > Poradniki > Motoryzacja i finanse > Współwłaściciel samochodu: jak go dopisać i z czym się to wiąże?
   Aktualizacja:

Współwłaściciel samochodu: jak go dopisać i z czym się to wiąże?

Koszty ubezpieczenia OC często są niemiłym zaskoczeniem zwłaszcza dla młodych kierowców. Jednym ze sposobów na obniżenie składki jest dopisanie kierowcy z większym stażem jako współwłaściciela pojazdu. Jak dopisać współwłaściciela do samochodu? 

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Na wysokość OC wpływ ma wiele czynników. Jednym z podstawowych jest drogowe doświadczenie i wiek kierowcy. Nie jest żadną tajemnicą, że z największymi kosztami muszą liczyć się najmłodsi użytkownicy dróg. Mocno wywindowane stawki do 26. roku życia są standardem, który ma zabezpieczyć towarzystwa ubezpieczeniowe przed ryzykiem związanym z nikłym stażem. Nie może więc w żaden sposób dziwić to, że młodzi kierowcy poszukują skutecznych sposobów na uniknięcie wysokich płatności. 

Jako, że w Polsce ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie człowieka, jednym z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej efektywnym z nich jest skorzystanie ze zniżek wypracowanych przez innego, bardziej doświadczonego kierowcę. W tym celu musi on stać się jednak współwłaścicielem pojazdu. Choć wymaga to dodatkowych czynności, nie jest to trudny czy pracochłonny zabieg, a korzyści finansowe mogą być naprawdę znaczne. Warto dowiedzieć się wobec tego, jak dopisać współwłaściciela auta oraz w jaki sposób osiągnąć dzięki temu oszczędności.

(Pexels)

Współwłaściciel samochodu: co to oznacza?

Z formalnego punktu widzenia współwłasność jest bardzo łatwa do określenia. Ma miejsce w sytuacji, w której właścicielem danej rzeczy jest więcej, niż jedna osoba i znajduje to odzwierciedlenie w dziale czwartym Kodeksu cywilnego

Zgodnie z jego postanowieniami „własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)” (art. 195). Myśląc o współwłaścicielu samochodu, zwykle jednak zwracamy uwagę przede wszystkim na to, jakie wymierne korzyści ubezpieczeniowe to przyniesie. Te mogą być naprawdę spore, jednak takie rozwiązanie niesie ze sobą również pewne zagrożenia, zwłaszcza dla strony, która ma bogatszą historię ubezpieczeniową.

Współwłaściciel a ubezpieczenie OC

Samotny młody kierowca ma sporo powodów do niezadowolenia. Te są przede wszystkim związane ze stosunkowo wysokimi kosztami polisy OC. Jak ją obniżyć? Przede wszystkim należy wybrać najtańszą opcję w kalkulatorze OC. Finalnie koszty można jednak znacząco ograniczyć przez dopisanie współwłaściciela pojazdu, którym jest doświadczony kierowca. Sam fakt istnienia współwłaściciela może być w tym przypadku solidnym argumentem, ponieważ niejako „dzieli się” swoimi zniżkami z drugim kierowcą. Aby zabieg ten miał sens, musi być oczywiście przemyślany: przede wszystkim współwłaściciel samochodu powinien mieć na swoim koncie zniżki. Najlepiej w maksymalnym wymiarze.

Współwłaściciele samochodu: specyficzne połączenie

Warto jednak pamiętać, że „dzielenie się” zniżkami to nie tylko korzyść dla młodego kierowcy, ale również pewne ryzyko dla bardziej doświadczonej strony: współwłaściciele będą je solidarnie tracić w przypadku kolizji. Oczywiście działa to także w drugą stronę: jeżeli sprawcą zdarzenia będzie starszy ze współwłaścicieli samochodu, młodszy straci wypracowane zniżki. Dodatkowo, w przypadku konieczności zbycia pojazdy, współwłasność auta wciąż ma znaczenie. 

Artykuł 199 Kodeksu cywilnego mówi, że “do rozporządzenia rzeczą oraz innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd”.

Zarówno tych większościowych, jak i mniejszościowych współwłaścicieli auta widniejących w dowodzie rejestracyjnym. Dlatego tak istotne jest kto posiada co najmniej połowę udziałów, gdyż tylko takie strony mają możliwość szukania sprawiedliwości w sądzie. 

Nadal powinno to być dla niego jednak korzystne finansowo. Z tego powodu najczęściej współwłaścicielem zostaje osoba bliska młodemu kierowcy: jego rodzic, dziadek lub inny krewny. Pozwala to jednocześnie na osiągnięcie sporych oszczędności, z drugiej strony: w niewielkim stopniu wpływa na kwestie czysto użytkowe. 

Kwestia głównego kierowcy

To, ile oszczędności na OC uda się uzyskać dzięki dopisaniu współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego i polisy, zależeć będzie dodatkowo od tego, który ubezpieczony będzie widniał jako główny kierowca. Rzecz jasna z finansowego punktu widzenia znacznie korzystniejsze będzie ujęcie bardziej doświadczonej osoby jako głównego kierowcy, a wskazanie młodszego spośród współwłaścicieli jako innej osoby poruszającej się pojazdem. 

Część osób decyduje się przy tym na niezgłaszanie młodszego kierowcy, aby nie podwyższać ceny OC. Jest to jednak bardzo nierozsądne rozwiązanie: w przypadku kolizji Towarzystwo Ubezpieczeniowe  może rekalkulować składkę lub domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Poza tym w ten sposób młody kierowca nie będzie pracował na własne zniżki, więc długofalowo straci spore fundusze.

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

Wiadomo już, że dopisanie współwłaściciela samochodu, który posiada bogate doświadczenie drogowe i dysponuje zniżkami, jest bardzo korzystne z punktu widzenia młodego kierowcy. Należy jednak dowiedzieć się, w jaki sposób można dopisać współwłaściciela. Warto skorzystać z dwóch najprostszych schematów. Oba mają wpływ na dowód rejestracyjny i kartę pojazdu:

  • Umowa sprzedaży samochodu, a współwłaściciele: kwestię istnienia współwłaściciela można uregulować już podczas podpisywania umowy sprzedaży pojazdu. Wówczas wystarczy po prostu zapisać to w dokumencie, a następnie zarejestrować pojazd. W rezultacie współwłaścicielem samochodu staje się druga osoba i zostanie wpisany do dowodu rejestracyjnego.

  • Umowa darowizny połowy samochodu: jeżeli pojazd został już zakupiony (np. posiadają go rodzice, którzy chcą podarować go dziecku) możliwe staje się sporządzenie umowy darowizny połowy samochodu. Wówczas ścieżka będzie nieco dłuższa, ale formalności nie są przesadnie skomplikowane. Oczywiście udział we własności może prezentować się także inaczej, nie ma to znaczenia z punktu widzenia ubezpieczyciela. 

Co powinna zawierać umowa darowizny:

  • datę zawarcia umowy;

  • przedmiot darowizny (marka samochodu, rok produkcji, numery - rejestracyjny, nadwozia, silnika i karty pojazdu, jeśli występuje);

  • dane obdarowującego i obdarowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu);

  • datę przekazania pojazdu;

  • wartość przedmiotu darowizny wyrażoną w złotówkach.

Współwłasność samochodu a rejestracja

Jeżeli współwłaściciele samochodu widnieją w umowie kupna, powinni przygotować się na normalną procedurę. Warto mieć jednak świadomość, że w takim przypadku muszą pojawić się w wydziale komunikacji stosownego urzędu gminy razem, aby zarejestrować pojazd. Jeżeli jeden z nich nie będzie mógł tego zrobić, konieczne stanie się sporządzenie pełnomocnictwa. To jest natomiast bezpłatne w gronie najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie), w innym scenariuszu będzie natomiast kosztować 17 zł. W następnym kroku trzeba natomiast wybrać odpowiednią ofertę ubezpieczenia OC i uzupełnić dane dotyczące pojazdu oraz jego kierowców. Nieco inaczej będzie to wyglądało w przypadku umowy darowizny połowy samochodu.

Darowizna a formalności

Utworzenie współwłasności samochodu poprzez darowiznę wbrew pozorom nie jest dużym problemem. Musimy jednak pamiętać o nieco większych formalnościach, związanych przede wszystkim ze sprawami prawnymi i podatkowymi. Kwestia podatku od darowizny jest dosyć skomplikowana i zależeć będzie od stopnia pokrewieństwa łączącego strony umowy, a w drugiej kolejności wartości samego pojazdu. Kosztów z tego tytułu udaje się uniknąć w zerowej grupie podatkowej – nadal jednak pamiętać należy o zgłoszeniu darowizny w ciągu 6 miesięcy po jej uzyskaniu, czyli staniu się współwłaścicielem auta. W przeciwnym wypadku podatek zostanie naliczony.

Warto przy tym pamiętać, że z punktu widzenia ubezpieczyciela nie ma znaczenia, w jakiej części zachodzi współwłasność. Chociaż bez sprecyzowania ustala się ją na 50%, w rzeczywistości proporcje mogą prezentować się inaczej. Po zgłoszeniu darowizny w Urzędzie Skarbowym należy udać się do wydziału komunikacji wraz z dokumentami pojazdu oraz umową darowizny w celu dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.

Poradniki