Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
   Aktualizacja:

Na czym polega leasing? Leasing operacyjny a finansowy

Leasing to popularny w Polsce model finansowania ruchomości, a czasem i nieruchomości używanych przez przedsiębiorstwo. Polscy przedsiębiorcy do wyboru mają leasing operacyjny i leasing finansowy. Obie te opcje mają swoje plusy i minusy. Przed podjęciem decyzji, trzeba dokonać odpowiednich analiz. Właściwy wybór może bowiem przynieść wymierne oszczędności finansowe.

Na czym polega leasing? Leasing operacyjny a finansowy
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Co to jest leasing?

Leasing to specyficzna forma finansowania, łącząca w sobie cechy kredytu i dzierżawy. W ramach umowy leasingowej leasingodawca przekazuje leasingobiorcy określoną rzecz do użytkowania. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się przekazywać leasingodawcy opłaty pod postacią rat leasingowych. 

Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z leasingu. Dowodzi temu między innymi badanie  Komisji Europejskiej Survey on the access to finance of enterprises. Wynika z niego, że ponad 60% podmiotów z sektora MŚP określa leasing jako istotne narzędzie w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kim jest leasingodawca?

Zazwyczaj leasingodawcą jest instytucja finansowa specjalizująca się w usługach tego typu. Na początku nabywa ona określone dobra, np. samochody i sprzęt. Następnie odpłatnie użycza go leasingobiorcom i oczekuje za to zapłaty.

Wyróżnić trzeba też tzw. leasing fabryczny. W tym przypadku leasingodawcą jest twórca danej rzeczy. Przykładowo producent maszyn rolniczych może więc zostać leasingodawcą sprzętu tego rodzaju. To rozwiązanie na polskim rynku jest spotykane relatywnie rzadko.

Kto może zostać leasingobiorcą?

Najczęściej leasingobiorcą zostaje firma z sektora MŚP. W Polsce stopniowo upowszechnia się jednak także i leasing konsumencki. Takowy jest skierowany do osób  fizycznych.

Leasingobiorca, zwany też korzystającym korzysta z rzeczy użyczonej mu przez leasingodawcę. Warunki użytkowania zostają określone w umowie leasingowej. Podstawowym obowiązkiem leasingobiorcy jest terminowe opłacanie rat leasingowych.

Co może być przedmiotem leasingu?

Poniekąd leasingować można dowolną nową i używaną rzecz. Najczęściej przedmiotem leasingu są:

 • Samochody osobowe, ciężarowe, autobusy i inne pojazdy.

 • Sprzęt biurowy czy maszyny przemysłowe lub budowlane.

 • Lokale biurowe i inne nieruchomości.

Dużo zależy tu od oferty konkretnego leasingodawcy. Niektórzy koncentrują się wyłącznie na pojazdach mechanicznych, a inni proponują dużo szerszy asortyment.

Polscy przedsiębiorcy najczęściej leasingują samochody osobowe.

Do pewnego stopnia leasingobiorca ma pełną elastyczność w użytkowaniu leasingowanej rzeczy. Jednakże w umowie leasingowej mogą pojawić się ograniczenia. W przypadku samochodu takim ograniczeniem może być roczny limit przebiegu. Jego przekroczenie ma określone skutki, np. konieczność zapłacenia wyższej raty leasingowej.

Sprawdź również: Ranking kredytów na samochód

Czym jest leasing operacyjny?

Wyróżnia się leasing operacyjny i finansowy. Ten pierwszy jest wybierany znacznie częściej. Szacuje się, że około 80% leasingów, to właśnie leasing operacyjny. Charakterystyka leasingu operacyjnego jest następująca:

 • To leasingodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 • Leasingobiorca może zaliczyć do kosztów niemal wszystkie wydatki związane z przedmiotem leasingu.

 • Podatek VAT jest naliczany wraz z kolejnymi ratami leasingowymi.

 • Czas trwania umowy jest dłuższy niż 40% amortyzacji przedmiotu leasingu. Znaczenie mają więc też stawki amortyzacji poszczególnych środków trwałych. 

Przykładowo przy leasingowaniu operacyjnym pojazdu dostawczego leasingodawca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Może on jednak wliczyć w koszty uzyskania przechodu raty leasingowe, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz wydatki związane  z naprawą samochodu.

Co wyróżnia leasing finansowy?

Pod kilkoma względami leasing finansowy działa inaczej niż leasing w wersji operacyjnej. W tym przypadku:

 • Leasingobiorca przyjmuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

 • Do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca może zaliczyć wyłącznie odsetkową część raty leasingowej.

 • Leasingodawca opłaca całość podatku VAT odgórnie, wraz z pierwszą ratą.

 • Okres trwania umowy o leasing finansowy to ponad 12 miesięcy.

Jeśli przykładowo leasingobiorca wybierze leasing finansowy samochodu, to może wpisać ten pojazd w środki trwałe. To umożliwi mu dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Ponadto przedsiębiorca może odliczyć od przychodu część odsetkową rat za leasing. Nie odliczy jednak np. kosztów serwisowania leasingowanej maszyny.

Leasing operacyjny a finansowy: porównanie

W leasingu finansowym i operacyjnym główny cel jest identyczny. Różnice dotyczą głównie kwestii podatkowych i księgowych.

Leasing operacyjny a finansowy

Aspekt

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Strona dokonująca odpisów amortyzacyjnych

Leasingodawca

Leasingobiorca

Leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodu zalicza

Raty netto i wydatki na utrzymanie przedmiotu leasingu

Raty odsetkowe

Podatek VAT

Opłacany wraz z kolejnymi ratami leasingowymi

Opłacany z pierwszą ratą

Czas trwania umowy leasingowej

Dłuższy niż 40% czasu amortyzacji

Więcej niż 12 miesięcy

Podjęcie prawidłowego wyboru pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym jest istotne. To od tej decyzji zależy optymalizacja podatkowa, a więc i opłacalność całego przedsięwzięcia.

Dlaczego leasing operacyjny jest popularniejszy?

Po leasing sięga się po to, by u rozłożyć koszty w czasie. Tymczasem w przypadku leasingu operacyjnego można liczyć na rozłożenie podatku VAT na wszystkie raty. W ten sposób ogranicza się koszty początkowe.

Ponadto wersja leasingu operacyjnego pozwala wliczyć wszystkie wydatki z użytkowanej rzeczy w koszty uzyskania przychodu. W wielu przypadkach przynosi to spore korzyści podatkowe. Do pewnego stopnia zaletą leasingu operacyjnego są też nieco prostsze rozliczenia podatkowe.

Wyjątkowo często po leasing operacyjny sięga się w przypadku leasingowania nowych samochodów. Przedsiębiorcy często wybierają też operacyjny leasing, gdy czynsz inicjalny jest wysoki. Czynsz inicjalny to opłata wstępna pobierana przez leasingodawcę. Przy leasingu operacyjnym tę opłatę można wliczyć w koszt uzyskania przychodu w miesiącu jego poniesienia.

Co przemawia za leasingiem finansowym?

Znaczenie przy wyborze leasingu ma forma opodatkowania. Umowę leasingu finansowego częściej podpisują ryczałtowcy. W ich przypadku względem podatkowym uwzględnia się przecież tylko przychody. Wysokość kosztów nie ma zaś żadnego wpływu na podstawę opodatkowania. 

Sprawdź również: Zmiana formy opodatkowania

W przypadku leasingu finansowego można też liczyć na większą elastyczność okresu umowy, co czasem ma spore znaczenie. Zasadniczo, jeśli umowa leasingowa ma trwać krótko, to wersja finansowa jawi się atrakcyjniej. Leasing finansowy może okazać się korzystniejszy, gdy podatek VAT za leasingowany przedmiot jest niższy niż 23%. Dotyczy to choćby sprzętu medycznego z VAT-em w wysokości 8%.

Który typ leasingu wybrać?

Większość przedsiębiorców, zwłaszcza przy pierwszym leasingu sięga po wersję operacyjną. Faktycznie w wielu przypadkach bywa ona korzystniejsza. Warto zauważyć, że większość leasingodawców preferuje leasing operacyjny.

Zdarzają się jednak przypadki, gdy to leasing finansowy okazuje się korzystniejszy. Zawsze powinno się więc przeanalizować wady i zalety obu rozwiązań w kontekście indywidualnej sytuacji i własnych preferencji. W razie wszelkich wątpliwości warto skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

W jaki sposób skorzystać z leasingu?

Usługi leasingu finansowego i operacyjnego często są świadczone przez instytucje finansowe podlegające bankom. Do pewnego stopnia aplikowanie o leasing przypomina składanie wniosku o kredyt bankowy. Trzeba więc złożyć stosowne dokumenty i uzyskać pozytywną decyzję od firmy leasingowej.

Formalności związane z leasingiem nowego samochodu można załatwić w parę dni. Procesowanie skomplikowanych transakcji o dużej wartości może zająć nawet parę miesięcy.

Często można liczyć na uproszczoną formę aplikowania o leasing. Dotyczy to zwłaszcza leasingowania samochodów osobowych i dostawczych. Wtedy to obędzie się bez większych formalności. W bardziej skomplikowanych przypadkach leasingodawca może poprosić o szereg załączników. Wśród nich może pojawić się okazanie deklaracji PIT, CIT czy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS-u i US.

Jak spłaca się leasing?

Pierwszą opłatą jest czynsz inicjalny, który można określić mianem wkładu własnego leasingobiorcy. Z zasady czynsz inicjalny opiewa na wartość od 0% do 45%. Często jest to około 10% - 20%. Dokładna wartość opłaty wstępnej jest przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Wiążące są zapisy umowy leasingu.

Opłacenie wysokiej opłaty wstępnej bywa problematyczne, ponieważ wymaga przygotowania sporego kapitału na samym początku obowiązywania leasingu. Jednocześnie jednak wyższy czynsz inicjalny ułatwia rozmowy z leasingodawcą. Ten może się zgodzić np. uproszczoną procedurę aplikowania o leasing.

W przypadku leasingu operacyjnego opłatę wstępną można odliczyć od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Leasing, podobnie jak kredyty, z zasady można spłacić wcześniej. To przydatna opcja, gdy bieżącą sytuacja finansowa leasingobiorcy uległa znacznej poprawie. 

Ile wynosi rata za leasing?

Na wysokość rat leasingowych wpływają następujące czynniki:

 • Czynsz inicjalny. Im wyższa opłata wstępna, tym niższe późniejsze raty.

 • Opłaty i prowizje pobierane przez konkretnego leasingodawcę.

 • Ewentualne usługi dodatkowe wykupione przez leasingobiorcę.

 • Stopy procentowe NBP. Instytucje leasingowe podobnie jak banki przy określaniu poziomu odsetek zwracają uwagę na stopy procentowe.

 • Typ oprocentowania. Oprocentowanie leasingu może być stałe lub zmienne.

 • Okres leasingu. Im dłużej trwa umowa leasingu, tym wysokość pojedynczej raty niższa.

Naturalnie duże znaczenie na raty leasingowe mają indywidualne ustalenia i negocjacje pomiędzy leasingobiorcą i leasingodawcą. W rzeczywistości możliwe jest leasingowanie pojazdu przy opłacie wynoszącej zaledwie kilkaset złotych miesięcznie.

Jak wykupić przedmiot leasingu?

W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca przyjmuje daną rzecz do swoich środków trwałych. Tak też pozostaje po zakończeniu umowy leasingowej. Mówiąc prościej, przy leasingu finansowym zawsze miejsce ma wykup leasingowanej rzeczy. Z zasady po spłacie ostatniej raty dotychczasowy leasingobiorca staje się właścicielem danego przedmiotu.

Tymczasem w przypadku leasingu operacyjnego wykupienie przedmiotu jest opcjonalne. Kluczowe znaczenie mają tu zapisy znajdujące się w konkretnej umowie. Na ogół jednak opłaca się wykupić przedmiot umowy leasingu. Cena wykupu bazuje bowiem na tzw. wartości rezydualnej. Ta zaś zwykle jest znacznie niższa niż wartość rynkowa danej rzeczy. Jeśli chce się wykupić przedmiot leasingu, to należy zgłosić się do leasingodawcy przed końcem trwania umowy leasingu.

Kto ubezpiecza leasingowany przedmiot?

Leasingobiorca w kwestii ubezpieczeń zwraca uwagę nie tylko na obowiązujące przepisy, ale i postanowienia umowy leasingowej. Przykładowo w przypadku samochodu konieczne jest wykupienie OC, ponieważ wynika to z przepisów prawa. Zazwyczaj w umowie  leasingowej pojawia się zaś zapis obligujący leasingobiorcę do wykupienia i opłacenia AC.

Przedmiot leasingu powinien być ubezpieczony od wszelkich ryzyk w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Co więcej, leasingodawcy zawsze przedstawiają wymagane warunki autocasco. Wśród wymogów pojawia się zwłaszcza stała i nieredukcyjna suma ubezpieczenia. Ponadto leasingodawca nierzadko ogranicza wybór towarzystw ubezpieczeniowych, w których można wykupić polisę.

Czym leasing różni się od kredytu?

Kredyt i leasing to dwie drogi do tego samego celu. Te instrumenty finansowe pozwalają użytkować, a zwykle i nabyć przedmioty przy udziale kapitału zewnętrznego. Jednocześnie pomiędzy kredytem i leasingiem pojawiają się różnice natury podatkowej i prawnej. Te różnice dotyczą zwłaszcza:

 • Zdolności kredytowej i historii kredytowej — są to czynniki istotne zarówno dla banków, jak i leasingodawców. Jednakże przy aplikowaniu o leasing sytuacja w BIK oraz zdolność kredytowa mają nieco mniejsze znaczenie.

 • Prawo własności — z zasady kupując coś na kredyt, zostaje się właścicielem tego przedmiotu. Przy leasingach właścicielem jest leasingodawca.

 • Rozłożenie kosztów — zazwyczaj przy kredytach wysokość rat plasuje się na podobnym poziome przez cały okres kredytowania. Przy leasingu mogą pojawiać się spore różnice, związane zwłaszcza z wniesieniem opłaty wstępnej.

 • Limity użytkowania — przedmiot wykupiony przez kredyt można użytkować w dowolny sposób. W przypadku leasingu mogą pojawić się limity, np. ograniczenie roczne przebiegu pojazdu.

 • Formalności — leasing, przynajmniej ten zwarty na podstawie uproszczonego wniosku generuje znacznie mniej kwestii formalnych do spełnienia niż kredyt. 

Kredyt bankowy można polecić tym, którzy chcą nabyć daną rzecz na własność. Leasing może się zaś okazać lepszym wyborem dla osób wahających się pomiędzy wynajmem a zakupem konkretnej rzeczy.

Jaka jest różnica między leasingiem a wynajmem długoterminowym?

Pod większością aspektów leasing i wynajem długoterminowy działają identycznie. Główna różnica tkwi w cenie wykupu danej rzeczy. Przy leasingu sytuacja niemal zawsze jest jasna. Wykupienie przedmiotu po zakończeniu umowy jest opłacalne. Wtedy to wiążąca jest wartość rezydualna. Wynajem długoterminowy często również zapewnia możliwość dokonania wykupu. Jednakże obowiązuje wtedy cena rynkowa, która jest znacznie wyższa od wartości rezydualnej.

Typowym plusem wynajmu długoterminowego jest komfort. To instytucja użyczająca daną rzecz zajmuje się serwisowaniem czy kwestiami ubezpieczeniowymi. Naturalnie ma to jednak przełożenie na koszty wynajmu.

Czy leasing jest opłacalny?

Bez cienia wątpliwości leasing ma wiele zalet. To narzędzie pozwala użytkować niemal dowolną rzecz przy długoterminowym rozłożeniu płatności. Przedsiębiorcy przez leasing często uzyskują też korzyści podatkowe związane choćby z możliwością odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Oferta leasingowa na polskim rynku jest przy tym obszerna. 

Jednocześnie leasing ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim trzeba liczyć się z warunkami leasingodawcy, który jest formalnym właścicielem danej rzeczy. Ograniczenia mogą dotyczyć choćby zakresu użytkowania danej rzeczy oraz warunków ubezpieczenia. 

Opłacalność leasingu finansowego czy operacyjnego zależy też od bieżących przepisów. Prawo w tym względzie zmienia się systematycznie. Czasem zaś nawet drobna modyfikacja przepisów w znacznej mierze wpływa na opłacalność korzystania z leasingu. Statystyki od lat pokazują jednak, że pomimo zmian prawnych przedsiębiorcy cały czas masowo korzystają z leasingu. Wielu uznaje, że jest to po prostu opłacalne rozwiązanie. 

Sprawdź również: Kredyty dla firm

Poradniki