SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Kara za brak OC 2023. Ile wynoszą kary UFG?
   Aktualizacja:

Kara za brak OC 2023. Ile wynoszą kary UFG?

W 2023 roku kara za brak OC na zarejestrowany pojazd mechaniczny może opiewać nawet na ponad 10 tys. złotych. De facto jednak brak ważnej polisy może okazać się jeszcze kosztowniejszy. Każdy odpowiedzialny kierowca powinien więc wiedzieć, na jakich zasadach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary na kierowców. Całe szczęście wystarczy pamiętać o paru kwestiach, by uniknąć kary za brak umowy ubezpieczenia OC. 

Kara za brak OC 2023. Ile wynoszą kary UFG?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza kary?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zapisywany w skrócie jako UFG skupia swe działania na nadzorowaniu polskiego rynku ubezpieczeń. Do jego obowiązków należy między innymi nakładanie opłaty karnej za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz kar za brak innych obowiązkowych ubezpieczeń.

Działalność UFG oraz sposób naliczania kary za brak OC są określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ta instytucja nalicza i egzekwuje więc kary za brak OC w sposób ustanowiony przez ustawodawcę.

Ile kary za brak OC 2023 naliczy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kara za brak OC jest wyliczana na podstawie trzech czynników:

 • Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto;
 • Typu posiadanego pojazdu;
 • Liczby dni bez ubezpieczenia OC.

Wysokość kar systematycznie rośnie. Powodem jest cykliczny wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenie za pracę. Jako że w 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona dwa razy, to i kara za brak polisy OC zostanie powiększona dwukrotnie.

Do 30 czerwca 2023 płaca minimalna będzie wynosić 3490 zł brutto. W tym okresie kara za brak OC będzie nakładana zgodnie z poniższym zestawieniem.

Typ pojazdu/ liczba dni Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pojazdy innego rodzaju
Do 3 dni 1 400 zł 2 090 zł 230 zł
Od 4 do 14 dni 3 490 zł 5 240 zł 580 zł
Więcej niż 14 dni 6 980 zł 10 470 zł 1 160 zł

Od 1 Lipca 2023 płaca minimalna będzie wynosić już 3600 zł. Stąd w drugiej połowie roku kary za brak OC wzrosną do wartości ukazanych w tabeli poniżej.

Typ pojazdu/ liczba dni Samochód osobowy Samochód ciężarowy Pojazdy innego rodzaju
Do 3 dni 1 440 zł
2 160 zł
240 zł
Od 4 do 14 dni 3 600 zł
5 400 zł
600 zł
Więcej niż 14 dni 7 200 zł
10 800 zł
1 200 zł

Maksymalna wysokość kary za brak OC to zatem trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Dynamika wzrostu poziomu kary za brak OC pojazdu

W 2023 roku odnotujemy rekordowy wzrost płacy minimalnej. Jedną z konsekwencji jest również osiągnięcie rekordowego tempa wzrostu poziomu kary za brak OC.

Rok Maksymalna kara za brak OC Procentowy wzrost kary rok do roku
2023 [styczeń — czerwiec] 10 800 zł 20%
2023 [lipiec — grudzień] 10 470 zł 16%
2022 9 030 zł 8%
2021 8 400 zł 16%

To, ile będzie wynosić kara za brak OC w kolejnych latach, również będzie uzależnione od wysokości płacy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Można jednak spodziewać się, że wysokość opłaty karnej wciąż będzie rosła w szybkim tempie.

Sprawdź również: Co zrobić przed nabyciem samochodu?

Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

Dawniej brak OC był zwykle wykrywany przez policjantów „drogówki”. Nieprawidłowości zazwyczaj wykrywano więc w trakcie rutynowych kontroli oraz tych wykonywanych w związku z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym. W takich sytuacjach konieczne było okazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Obecnie, ze względu na postępującą cyfryzację nie trzeba nawet ze sobą wozić certyfikatu OC. Funkcjonariusze weryfikują przecież ważność ubezpieczenie przez system CEPIK. Beneficjentem digitalizacji jest jednak również i samo UFG. W dzisiejszych czasach pracownicy tej instytucji w sposób zautomatyzowany wykrywają brak ciągłości OC. Stąd w przypadku braku ważnej polisy na zarejestrowany pojazd, nie ma raczej co liczyć na pobłażliwość. W zdecydowanej większości przypadku brak ważnego OC zostanie wykryty, a kara naliczona.

Kto poza UFG weryfikuje brak OC?

W 2023 roku brak OC jest wykrywany głównie przez systemy i pracowników zatrudnionych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Należy jednak wiedzieć, że zgodnie z prawem weryfikacji ważności obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą dokonać również inne podmioty.

Poza policją jest to zwłaszcza Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, organy celne i organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów. Ponadto ważność ubezpieczenia OC sprawdzić może Inspekcja Ochrony Środowiska oraz pozostałe organy z uprawnieniami do kontroli ruchu drogowego.

Jakie są procedury w przypadku kary za brak OC?

Kiedy UFG odnotuje brak OC, to  przeprowadzone zostaje postępowanie wyjaśniające. Pracownik tej instytucji sprawdza, czy dany pojazd mechaniczny nie został wyrejestrowany. Równocześnie nawiązuje on kontakt z towarzystwami ubezpieczeniowymi, by upewnić się, że dany pojazd nie ma ważnej polisy u żadnego ubezpieczyciela.

Jeżeli po dokładnym zapoznaniu się z danymi widniejącymi w bazach UFG i towarzystw ubezpieczeniowych nadal nie ma informacji wskazującej na posiadanie ważnej polisy, generowane jest pismo z prośbą o wyjaśnienia. Ten dokument trafia do właściciela pojazdu.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Gdy otrzymasz pismo z UFG dotyczące wyjaśnień na temat braku OC, to masz 30 dni na złożenie odpowiedzi. Powinieneś wtedy udowodnić, że naliczenie opłaty karnej jest bezzasadne. Możesz to skutecznie zrobić, zwłaszcza w następujących sytuacjach:

 • Pismo zostało do Ciebie przesłane w wyniku błędu pracownika UFG bądź pomyłki towarzystwa ubezpieczeniowego. W takim przypadku powinieneś po prostu udowodnić, że masz ważną polisę. Możesz więc przesłać umowę ubezpieczenia OC, a dla pewności potwierdzenie jej zapłaty.
 • Pojazd, którego dotyczy pismo, został wyrejestrowany z powodu oddania go do kasacji. Ten fakt mógł jeszcze nie zostać odnotowany bazie UFG. Rozwiązanie tej sytuacji jest proste. Trzeba po prostu udokumentować fakt zezłomowania i wyrejestrowania pojazdu.
 • Wezwanie od UFG tyczy się sprzedanego pojazdu. Wyjściem z sytuacji jest okazanie umowy kupna-sprzedaży. Ponadto należy wykazać, że w dniu sprzedaży auto miało ważną polisę.
 • Nie miałeś obowiązku wykupienia polisy ubezpieczeniowej ze względu na nadzwyczajne sytuacje. Przykładem może być pismo UFG na temat braku OC, dotyczące skradzionego pojazdu. Miej tu na uwadzę, że po skradzeniu samochód trzeba wyrejestrować, tak samo, jak w przypadku kasacji.

Gdy kara za brak OC jest zasadna, to w zdecydowanej większości przypadków, należy ją bezzwłocznie opłacić. UFG wystawia ją przecież na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a więc działa w zgodzie z prawem. Brak zapłaty kary w ciągu 30 dni od daty odebrania wezwania prowadzi zaś do poważniejszych konsekwencji. Może bowiem dojść do postępowania egzekucyjnego.

Jak można odwołać się od opłaty karnej z UFG?

Kiedy miejsce mają wyjątkowe okoliczności, to można zgłosić się do UFG z wnioskiem łagodzącym karę za brak OC. Uwzględniane są tu następujące kwestie:

 • Problemy finansowe. Tak będzie, jeśli zmagamy się np. ze spiralą zadłużenia.
 • Kłopoty zawodowe. We wniosku o złagodzenie opłaty za brak ubezpieczenia OC można powołać się np. na to, że aktualnie jest się osobą bezrobotną bez źródła dochodu pozwalającego na terminowe zapłacenie kary.
 • Skomplikowaną sytuację rodzinną. UFG jest bardziej skłonne łagodzić kary za brak OC tym, którzy mają pod opieką i na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną, czy niepełnoletnich.
 • Poważna choroba. Gdy np. przegapi się termin zakupu OC ze względu na pobyt w szpitalu, to jest relatywnie spora szansa na złagodzenie kary.

Ponadto przy wydawaniu decyzji o ewentualnym zmniejszeniu kary, UFG może wziąć pod uwagę inne okoliczności. Znaczenie może mieć to, który raz dany kierowca ma przerwę w przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Po przesłaniu wniosku do UFG należy poczekać na decyzję tej instytucji. Możliwe, że zarządzi ona złagodzenie kary za brak OC. Przykładowo UFG może przesunąć termin płatności opłaty karnej lub rozbić ją na raty. Czasem następuje nawet obniżenie lub całkowite wycofanie kary. Trzeba jednak liczyć się możliwością tego, że UFG pozostanie nieugięty, a kara za brak OC nie ulegnie żadnej zmianie.

Należy mieć też świadomość, że UFG może zażądać dokumentacji potwierdzającej przechodzenie trudności życiowych uniemożliwiających terminową spłatę kary. Jeżeli więc przykładowo we wniosku o złagodzenie kary za brak OC wnioskodawca powołuje się na kłopoty zdrowotne, to zapewne UFG poprosi o udokumentowanie tego stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Kiedy kara za brak OC ulega przedawnieniu?

Termin przedawnienia opłaty karnej precyzuje artykuł 92 wspomnianej już ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Uproszczając, zgodnie z prawem opłata za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia przeprowadzenia kontroli.

Ustawa określa też kilka sytuacji, w których to bieg przedawnienia zostaje przerwany. Wśród nich pojawia się choćby zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Co więcej, nieopłacona w terminie kara za brak OC może poskutkować naliczeniem dodatkowych odsetek. Oczekiwanie na przedawnienie kary za brak OC w większości przypadków można więc uznać za mocno ryzykowną strategię.

Co robić, gdy samemu wykryje się brak ważnej polisy?

Nierzadko zdarza się, że sam kierowca spostrzega brak ważnej polisy OC jeszcze zanim zrobi to UFG. W takich przypadkach należy działać szybko, ponieważ czas ma ogromne znacznie. Gdybyś więc spostrzegł, że masz np. 2-dniową przerwę w ubezpieczeniu, to działaj natychmiastowo.

Wszakże kara za brak OC do 3 dni dla auta wynosi około 1500 zł, a przy ponad 14 dniach przerwy opiewa już na około 7000 zł. Szybkie działanie sprawi więc, że kara za brak OC będzie znacznie niższa. Całe szczęście zakupu polisy można dokonać z łatwością i w 100% przez Internet. Wystarczy, że skorzystasz z naszego kalkulatora OC pozwalającego wystawić ubezpieczenie w dosłownie moment.

Ubezpieczenie OC a klauzula prolongacyjna

Najmądrzejszym sposobem na uniknięcie kary za brak OC jest zadbanie zawczasu o kwestie formalne. Nie jest to nic trudnego, zwłaszcza ze względu na obowiązywanie tzw. klauzuli prolongacyjnej. Takowa sprawia, że w większości przypadków ubezpieczenie jest wznawiane automatycznie. Przykładowo, jeśli rok temu kupiłeś i opłaciłeś polisę OC, to zostanie ona wznowiona automatycznie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym — o ile wcześniej nie złożysz wypowiedzenia ubezpieczenia.

Klauzula prolongacyjna ma zastosowanie w większości, ale nie we wszystkich przypadkach. By uniknąć kary od UFG, powinieneś pamiętać, że klauzula prolongacyjna nie obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Korzystasz z polisy zbywcy. Po zakupie możesz wykorzystać ubezpieczenie OC, które zawarł jeszcze poprzedni właściciel pojazdu. Pamiętaj jednak, że w przypadku polisy zbywcy klauzula prolongacyjna nie zadziała. Innymi słowy, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wznowi takiej polisy automatycznie.
 • Wykorzystujesz krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Choć większość polis OC zawiera się na rok, to w wyjątkowych sytuacjach wystawiane są polisy na krótszy czas, zwykle 30 dni. Takie ubezpieczenia, podobnie jak polisy zbywcy nie wznawiają się automatycznie.
 • Nie opłacono w całości poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. Przykładowo, jeśli w ubiegłym roku opłacono tylko trzy z czterech rat za ubezpieczenie, to OC nie zostanie wznowione automatycznie.

W powyższych przypadkach obowiązkiem właściciela pojazdu jest zadbać o to, by zawrzeć nową polisę i zachować ciągłość ubezpieczenia.

Transakcje kupna i sprzedaży, a brak ochrony ubezpieczeniowej

O konsekwencji braku ubezpieczenia OC, trzeba pamiętać szczególnie mocno przy wszelkich transakcjach związanych z pojazdami. Miej świadomość, że za kwestię obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiadasz już od dnia, w którym nabyłeś auto. Przy zakupie pojazdu od razu powinieneś więc upewnić się, że jest on objęty ubezpieczeniem OC. Jeśli nie, to wykup je jeszcze tego samego dnia, np. przez Internet.

Z kolei w przypadku sprzedaży pojazdu sprawdź poprawność danych zawartych na umowie. Pamiętaj o tym, że na takiej umowie obligatoryjne jest zawarcie daty. Po dokonaniu transakcji przechowaj umowę w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego otrzymania pisma od UFG.

Sprawdź również: Ile wynoszą koszty rejestracji samochodu?

Brak ubezpieczenia OC a nieużytkowanie pojazdu

Rocznie UFG wysyła setki tysięcy wezwań do zapłaty. Powody, przez które naliczane jest kara za brak OC, są różne. Częstą przyczyną jest po prostu to, że właściciel pojazdu nie ma świadomości braku ważnej polisy. Zdarzają się też sytuacje, gdy kierowca błędnie zakłada, że jego auto nie musi być aktualnie ubezpieczone.

Dlatego też należy mieć na uwadzę, że co do zasady, w przypadku każdego zarejestrowanego pojazdu należy zachować ciągłość ubezpieczeniową. Przykładowo, jeśli ma się przyczepę i używa jej tylko kilka miesięcy w roku, to i tak musi być ona ubezpieczona non stop. To, że np. taka przyczepa przez kilkanaście tygodni z rzędu jest nieeksploatowana, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli UFG wykryje brak ciągłości w ubezpieczeniu na choćby jeden dzień, to wystawiona zostanie kara za brak OC.

Kara za brak OC może być tylko początkiem kłopotów

Wysokość opłaty karnej UFG za brak ważnego ubezpieczeniowego może opiewać np. na kilka tysięcy złotych. W niektórych przypadkach koszty zaniedbania kwestii obowiązkowej polisy mogą okazać się jednak znacznie większe. Zakupu polisy OC dokonuje się przecież dla zabezpieczenia własnych interesów finansowych. Gdy ma się ją wykupioną, to wszelkie roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, którym możemy wyrządzić nieświadomą szkodę na drodze, zostaną wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jeśli jednak wyrządzimy szkodę nieubezpieczonym pojazdem, to będziemy zobligowani nie tylko zapłacić karę UFG, ale też wypłacić odszkodowanie poszkodowanym. Tak będzie, kiedy z naszej winy miejsce będzie miała stłuczka lub wypadek drogowy. Tymczasem średnia wartość szkody komunikacyjnej zbliża się już do poziomu 10 tys. zł. Wartość szkód drogowych bywa jednak znacznie większa, rekordowe opiewają na kwoty liczone w milionach złotych.

Konieczność zapłacenia kary za brak OC, połączona z obowiązkiem naprawienia szkody może więc okazać się naprawdę kosztowna. Krótko mówiąc, każdy odpowiedzialny i świadomy właściciel pojazdu, powinien zadbać o aktualną polisę. To pozwoli uniknąć kary za brak OC od ubezpieczyciela, ale też i spokojnie poruszać się po drogach.

O kwestii zabezpieczenia swoich interesów finansowych, warto pamiętać również podczas kupowania ubezpieczenia OC. Zasadniczo ten produkt ubezpieczeniowy działa tak samo u każdego ubezpieczyciela. Zwykle najkorzystniej jest więc wybrać najtańszą ofertę. Najprościej zrobić to przez intuicyjny kalkulator OC. Trzeba tu poświęcić dosłownie chwilę na wprowadzenie potrzebnych danych, by po chwili uzyskać najkorzystniejszą propozycję ubezpieczenia. Przy okazji można też zdecydować się na szerszą ochronę. W tym celu wybiera się dobrowolne ubezpieczenia, takie jak AC.

Sprawdź również: Jak wybrać kredyt samochodowy?

Kara za brak OC 2023: FAQ

Ile wynosi maksymalna kara za brak OC samochodu osobowego?

Najwyższa kara jest naliczana w przypadku braku OC przez ponad 14 dni. Wtedy to opłatą karną dla samochodów osobowych jest dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku oznacza to konieczność zapłacenia około 7000 zł.

Jaka kara za 1 dzień bez OC?

Od stycznia do czerwca 2023 brak ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego przez jeden dzień oznacza karę w wysokości 1400 zł. Wysokość kary w przypadku samochodu ciężarowego to 2090 zł, a pozostałych pojazdów 230 zł.

Czy karę UFG płaci właściciel pojazdu, czy kierowca?

Zasadniczo opłaty karne UFG są nakładane na właściciela pojazdu. Jednakże i kierowca pojazdu bez ważnego OC może ponieść konsekwencje. Tak będzie, zwłaszcza gdy dojdzie do wyrządzenia szkody nieubezpieczonym pojazdem. Wtedy to za jej naprawę solidarnie odpowiada zarówno właściciel, jak i kierowca.

Kiedy przychodzi kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC od UFG?

W tej kwestii nie ma reguły. Wezwanie do złożenia wyjaśnień otrzymuje się po prostu wtedy, gdy system UFG wykryje, że obowiązkowa polisa OC dla konkretnego pojazdu nie została zawarta.

Ile można spóźnić się z OC?

Nigdy nie można mieć nieubezpieczonych pojazdów, gdy są one zarejestrowane. Nawet jeden dzień bez polisy może oznaczać konieczność zapłaty kary na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wynika to z tego, że OC jest wymienione w ubezpieczeniach obowiązkowych. Z kolei płatności za polisę powinno się dokonać w zgodzie z terminem zapisanym w umowie o ubezpieczeniu OC.

Czy kara za brak OC 2023 jest automatyczna?

Poniekąd tak. Kary za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są wystawiane przez UFG. Ta instytucja działa przy użyciu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Pozwala jej to wystawiać kary za brak OC w wysoce zautomatyzowany sposób.

Ile razy kierowca płaci karę za brak obowiązkowego OC?

Kary są naliczane za każdy zarejestrowany pojazd bez ciągłości ubezpieczeniowej. Przykładowo, jeśli dana osoba ma nieubezpieczone dwa pojazdy (np. samochód i motor), to może się spodziewać, że kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojawi się dwukrotnie.

Czy karę za brak OC można otrzymać za dzień, w którym pojazd był rejestrowany?

Tak, każdy pojazd powinien być objęty ubezpieczeniem od pierwszego dnia rejestracji. Brak spełnienia tego obowiązku zakończy się otrzymaniem wezwania do zapłaty kary.

Jak zapłacić karę za brak ważnej polisy OC?

Kara za brak OC powinna zostać wpłacona na numer konta podany w piśmie od UFG. Ma się na to 30 dni. Termin zapłacenia kary za brak OC jest liczony od daty odbioru wezwania.

Ubezpieczenia OC ppm

Poradniki