Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Rządowy program Mieszkanie dla Młodych cieszył się bardzo dużą popularnością. Od 2018 roku MdM przeszedł jednak do historii. Obecnie skorzystać można z innych opcji.

W ciągu czterech lat obowiązywania (2014–2018) Mieszkanie dla Młodych dało szansę wielu młodym Polakom na kupienie wymarzonych czterech kątów. Łącznie zaakceptowano aż 110 711 wniosków oraz wypłacono prawie 3 miliardy złotych. Te fundusze – zgodnie z ideą– zostały przekazane na dofinansowanie wkładu własnego, który jest istotną i niezbędną częścią ubiegania się o kredyt. Niestety MdM 2018 okazał się ostatnią edycją tego programu. Na zmianę przyszły jednak inne rządowe alternatywy, takie jak Mieszkanie plus i Mieszkanie na start. Warto dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać.

Mieszkanie dla młodych wycofano. Z czego skorzystać po MdM? (Pexels)

MdM – wyjątkowy program

Program Mieszkanie dla Młodych został wprowadzony 27 września 2013 roku. Jego podstawowym zadaniem miało być okazanie pomocy młodym ludziom w nabyciu pierwszego mieszkania. W ciągu czterech lat udało się zrobić naprawdę sporo: łączna kwota kredytów udzielonych przy wsparciu MdM wyniosła aż 19,26 miliardów złotych. Imponuje również ich liczba – w ten sposób nabyto aż 109 727 nieruchomości. Tym samym wśród wszystkich zaciągniętych kredytów hipotecznych w tym okresie aż 14% stanowiły te udzielone przy udziale środków z programu Mieszkanie dla Młodych. Pomimo że MdM umożliwiało kupno zarówno domu, jak i mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, zdecydowana większość, bo aż 95% beneficjentów, wybrała mieszkanie, natomiast 70% skorzystało z oferty na rynku pierwotnym.

MdM: warunki

Z MdM mogły skorzystać zarówno małżeństwa, związki nieformalne, jak i single. Pod tym względem jedynym ograniczeniem był wiek: wnioskujący nie mogli przekroczyć 36. roku życia, chyba że wychowywali więcej niż trójkę dzieci. Poza tym kredytobiorcy nie mogli ani w chwili składania wniosku, ani wcześniej być właścicielami innej nieruchomości lub posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do jakiegokolwiek lokalu. W tym przypadku również posiadanie przynajmniej trojga dzieci eliminowało ograniczenia i umożliwiało wykorzystanie środków z Mieszkania dla Młodych na zakup drugiego mieszkania lub domu.

Obostrzenia dotyczyły również kupowanej nieruchomości: całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie mogła przekroczyć 75 mkw., natomiast domu jednorodzinnego – 100 mkw. Jeżeli w dniu składania wniosku beneficjenci wychowywali więcej niż troje dzieci, mogli wybrać mieszkanie o powierzchni do 85 mkw. oraz dom nie większy niż 110 mkw. Cena nieruchomości nie mogła jednak przekroczyć ustalonego limitu. W ramach MdM można było wnioskować zarówno o dofinansowanie zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.

Mieszkanie dla młodych: kwestia kredytu

Ważne było również to, jaki kredyt chcieli wybrać beneficjenci. Można było skorzystać wyłącznie z oferty wybranych banków. Pochodzące z niego środki musiały pokrywać przynajmniej 50% ceny transakcyjnej domu lub mieszkania, samo zobowiązanie musiało być rozliczane w walucie polskiej na okres wynoszący minimum 15 lat.

Ile można było dostać w ramach MdM?

Single oraz pary niewychowujące dzieci mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 10% wartości odtworzeniowej. Wartość ta rosła do 15% w przypadku osób wychowujących jedno dziecko, na 20% mogli liczyć kredytobiorcy wychowujący dwójkę dzieci, natomiast najwyższy próg, wynoszący 30%, był zarezerwowany dla rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. Co ważne – dofinansowanie było naliczane wyłącznie do 50 mkw. powierzchni mieszkania (w przypadku posiadania minimum trojga dzieci limit ten wynosił 65 mkw.).

Fundusze w ramach programu Mieszkanie dla Młodych można było otrzymać jako ostatnią transzę należności wobec dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub sprzedającego nieruchomość na rynku wtórnym.

Co po Mieszkaniu dla Młodych?

Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że MdM 2018 był ostatnią edycją programu. Niestety rządzący nie zdecydowali się na przedłużenie jego działania, pomimo dużego zainteresowania młodych rodzin, którym Mieszkanie dla Młodych dawało spore korzyści i oszczędności. W zamian zaproponowano jednak dwa inne programy budownictwa mieszkaniowego. Te bazują jednak na zupełnie innym modelu.

3 najlepsze oferty kredytu na remont mieszkania - 10 000zł

Mieszkanie Plus

Sama nazwa inicjatywy zdobyła spory rozgłos. Zgodnie z deklaracjami rządu ma to być duży program budowy mieszkań na wynajem na zasadach rynkowych, jednak atrakcyjny cenowo dla większości Polaków. Poza tym mieszkanie plus zakłada możliwość zawarcia umów najmu instytucjonalnego oraz wykupienia lokalu na określonych warunkach. Chociaż program pochodzi od rządu dużo do powiedzenia mają również gminy, na których terenie realizowane są inwestycje. To one decydują przede wszystkim o tym, kto w pierwszej kolejności będzie mógł ubiegać się o lokal w ramach mieszkania plus.

Dla kogo jest mieszkanie plus?

Jak sugeruje rząd, mieszkanie plus to rozwiązanie idealne dla osób, których zarobki są zbyt wysokie na otrzymanie lokalu socjalnego z gminy, jednak odłożone oszczędności nie pozwalają na opłacenie wkładu własnego niezbędnego w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. W praktyce wysokość czynszów w programie mieszkanie plus ma być podobna do rynkowych. Od osób ubiegających się o własne cztery katy wymaga się ponadto posiadania „zdolności czynszowej”, a więc ekwiwalentu zdolności kredytowej, decydującej o przyznaniu finansowania w przypadku kredytu hipotecznego.

Badanie zdolności czynszowej

Procedura weryfikacji zdolności czynszowej opiera się na weryfikacji zarobków. W tym celu należy przedstawić PIT za poprzedni rok lub średnie wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące, udokumentowane dochody z innych źródeł, decyzję o przyznaniu 500+, oświadczeń o posiadaniu innych zobowiązań finansowych i upoważnienia do weryfikacji bazy BIG. Co więcej – o mieszkanie plus ubiegać mogą się również studenci, doktoranci i osoby pobierające świadczenia z ZUS, więc o otrzymanie lokalu powinno być nieco łatwiej niż w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Dojście do własności

Skorzystanie z programu mieszkanie plus może być również dobrym sposobem na wykupienie mieszkania. Dla wielu osób największym minusem wynajmu lokalu jest to, że pomimo opłacania dosyć wysokiego czynszu nie zyskują z czasem prawa własności. W tym przypadku może być inaczej. Wiąże się to jednak przede wszystkim z nieco większymi opłatami, w których uwzględniona zostanie rata za wykup nieruchomości. Ten proces może trwać od 15 do 30 lat. Co ważne – przewidziano również możliwość odstąpienia od tej opcji w przypadku ważnej sytuacji życiowej. Wówczas zwrotowi podlegać będzie część raty wpłacana w celu wykupu mieszkania. Najemcy mogą również korzystać z kolejnego rządowego programu – Mieszkanie na Start.

Mieszkanie na Start – czym jest?

Kolejną alternatywą dla MdM jest Mieszkanie na Start. Mogą z niego skorzystać najemcy mieszkań budowanych we współpracy z gminami także przez prywatnych inwestorów. Jest to więc pewnego rodzaju uzupełnienie Mieszkania plus. Co należy podkreślić – mieszkanie takie musi być zasiedlone najpóźniej w ciągu 24 miesięcy od oddania go do użytku. O tym, kto może z niego korzystać, decydują regulacje wprowadzane przez gminę, na której terenie ma miejsce inwestycja. Zgodnie z tekstem ustawy kluczowy okaże się jednak średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym. W przypadku gospodarstw jednoosobowych wynosi on równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast dla większych gospodarstw jest on podwyższany o dodatkowe 40 punktów procentowych za każdą kolejną osobę.

Jak wysoka będzie dopłata?

Wysokość dopłaty w programie Mieszkanie na Start zależeć będzie przede wszystkim od wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania, jego powierzchni normatywnej i współczynnika dopłaty (1,8%). Sama powierzchnia normatywna wynosi 20 mkw. dla jednoosobowego gospodarstwa i rośnie o 15 mkw. wraz z każdą kolejną osobą. Nadwyżki nie są uwzględniane przy obliczeniu kwoty dopłaty. W modelowej rządowej inwestycji w Białej Podlaskiej przełożyło się to na średnie miesięczne oszczędności w granicach 100-300 zł. Warto również pamiętać, że dofinansowania w ramach programu Mieszkanie na Start przyznawane są na okres 15 lat, jednak osiągane zarobki są weryfikowane co rok i w przypadku pr zekroczenia minimum wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.


2020-10-09

Źródła dochodów: jakie akceptuje bank? Źródło dochodu a kredyt

Ubieganie się o kredyt, zwłaszcza mieszkaniowy, nieodłącznie wiąże się z koniecznością oceny jego zdolności kredytowej. Warto dowiedzieć się, jakie źródła dochodu mogą być wzięte pod uwagę przez bank.

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.