0,6500 zł
6,56% 0,0400 zł
Symbio Polska SA (SYM)

Akcjonariat - SYMBIO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 460 719,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 862 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 529 663
Liczba głosów na WZA: 6 862 646 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,15%
Kapitał akcyjny: 3 499 949,46 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 529 663
Cena nominalna akcji: 0,51 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Look Group sp z o.o. 6 529 663 (95,15%) 6 529 663 (95,15%) 2019-03-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-10-02 873 694
873 694,00
1,00 1,00 873 694
873 694,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-12
2006-10-19
seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-02 87
326,25
1,00 3,75 873 781
873 781,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-12
2006-10-19
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-28 65 421
637 854,75
1,00 9,75 939 202
939 202,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-12
2008-10-07
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-07-02 182 622
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2011-05-27 492 121
492 121,00
1,00 1,00 1 431 323
1 431 323,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-21
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2013-03-28 163 190
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - CP FIZ, Jan Sieracki, Piotr Zelman 2014-12-30 2 000 000
3 000 000,00
1,00 1,50 3 431 323
3 431 323,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-21
seria I - Small Enterprise Assistance Funds 2014-12-30 666 667
1 000 000,50
1,00 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 1:1 2016-01-26 3 431 323
5 490 116,80
1,00 1,60 6 862 646
6 862 646,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-27
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-05-07
0,51 6 862 646
3 499 949,46
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 0 (-6 559 948) 0,00 (-95,59) 0 (-6 559 948) 0,00 (-95,59) 2019-03-12
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 6 559 948 (1 545 636) 95,59 (22,52) 6 559 948 (1 545 636) 95,59 (22,52) 2018-05-07
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 014 312 (-1 522 001) 73,07 (-22,17) 5 014 312 (-1 522 001) 73,07 (-22,17) 2016-06-30
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 536 313 (5 014 312) 95,24 (73,06) 6 536 313 (5 014 312) 95,24 (73,06) 2016-06-30
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 522 001 (-1 225 155) 22,18 (-17,85) 1 522 001 (-1 225 155) 22,18 (-17,85) 2016-06-29
EECP I s.a.r.l. 464 920 6,77 (6,77) 464 920 6,77 (6,77) 2016-06-27
EECP I s.a.r.l. 0 (-704 314) 0,00 (-20,52) 0 (-704 314) 0,00 (-20,52) 2016-06-27
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 747 156 40,03 (-40,03) 2 747 156 40,03 (-40,03) 2016-06-17
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 747 156 (-8 000) 80,06 (-0,23) 2 747 156 (-8 000) 80,06 (-0,23) 2016-06-17
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 755 156 (492 121) 80,29 (14,34) 2 755 156 (492 121) 80,29 (14,34) 2016-06-02
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 263 035 (183 725) 65,95 (5,36) 2 263 035 (183 725) 65,95 (5,36) 2015-12-29
Small Enterprise Assistance Funds wraz z Seaf Global SME Facility LLC 416 022 12,12 (6,06) 416 022 12,12 (6,06) 2015-01-29
Small Enterprise Assistance Funds wraz z Seaf Global SME Facility LLC 416 022 6,06 (0,06) 416 022 6,06 (0,06) 2015-01-29
Small Enterprise Assistance Funds wraz z Seaf Global SME Facility LLC 416 022 (252 727) 6,00 (-5,40) 416 022 (252 727) 6,00 (-5,40) 2015-01-29
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 079 310 60,59 2 079 310 60,59 2015-01-28
Symbio Impex Corp. 30 330 (-80 000) 2,11 (-9,63) 30 330 (-80 000) 2,11 (-9,63) 2015-01-21
Tymiński Artur wraz z Olgą Tymińską 88 643 6,19 (3,61) 88 643 6,19 (3,61) 2012-08-08
Tymiński Artur wraz z Olgą Tymińską 88 643 (-18 759) 2,58 (-4,92) 88 643 (-18 759) 2,58 (-4,92) 2012-08-08
Tymiński Artur 107 402 7,50 (7,50) 107 402 7,50 (7,50) 2012-08-05
Small Enterprise Assistance Funds 163 295 11,40 (6,65) 163 295 11,40 (6,65) 2012-03-31
Small Enterprise Assistance Funds 163 295 (-252 727) 4,75 (-24,31) 163 295 (-252 727) 4,75 (-24,31) 2012-03-31
Seaf Global SME Facility LLC 252 727 17,65 (10,29) 252 727 17,65 (10,29) 2012-03-31
Seaf Global SME Facility LLC 252 727 7,36 (0,36) 252 727 7,36 (0,36) 2012-03-31
Seaf Global SME Facility LLC 252 727 7,00 252 727 7,00 2012-03-31
EECP I s.a.r.l. 704 314 20,52 (10,26) 704 314 20,52 (10,26) 2012-03-31
EECP I s.a.r.l. 704 314 10,26 (0,26) 704 314 10,26 (0,26) 2012-03-31
EECP I s.a.r.l. 704 314 10,00 704 314 10,00 2012-03-31
EECP I s.a.r.l. 704 314 10,00 (-39,20) 704 314 10,00 (-39,20) 2012-03-31
EECP I s.a.r.l. 704 314 (239 394) 49,20 (-0,30) 704 314 (239 394) 49,20 (-0,30) 2012-03-31
Small Enterprise Assistance Funds 416 022 (252 727) 29,06 (11,68) 416 022 (252 727) 29,06 (11,68) 2011-12-02
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 0 (-108 027) 0,00 (-11,50) 0 (-108 027) 0,00 (-11,50) 2011-03-31
Tymiński Artur 108 027 11,50 (3,96) 108 027 11,50 (3,96) 2011-03-31
Tymiński Artur 108 027 (-110 280) 7,54 (-15,70) 108 027 (-110 280) 7,54 (-15,70) 2011-03-31
Symbio Impex Corp. 110 330 11,74 (4,04) 110 330 11,74 (4,04) 2011-03-31
Symbio Impex Corp. 110 330 7,70 110 330 7,70 2011-03-31
Small Enterprise Assistance Funds 163 295 17,38 (5,98) 163 295 17,38 (5,98) 2011-03-11
Small Enterprise Assistance Funds 163 295 11,40 (11,40) 163 295 11,40 (11,40) 2011-03-11
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 218 307 (-285) 23,24 (-0,03) 218 307 (-285) 23,24 (-0,03) 2010-06-11
Sperelakis Steve Spere Enterprises LLC 46 126 (-22 458) 4,91 (-2,39) 46 126 (-22 458) 4,91 (-2,39) 2010-04-09
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 218 592 (-10 760) 23,27 (-1,14) 218 592 (-10 760) 23,27 (-1,14) 2010-02-26
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 229 352 (-4 996) 24,41 (-0,54) 229 352 (-4 996) 24,41 (-0,54) 2010-02-19
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 234 348 (-2 007) 24,95 (-0,21) 234 348 (-2 007) 24,95 (-0,21) 2010-02-12
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 236 355 (-2 196) 25,16 (-0,23) 236 355 (-2 196) 25,16 (-0,23) 2010-01-12
Small Enterprise Assistance Funds poprzez Caresbac Seaf-Polska Sp. z o.o. SKA 0 (-464 920) 0,00 (-49,50) 0 (-464 920) 0,00 (-49,50) 2009-03-11
EECP I s.a.r.l. 464 920 49,50 (17,02) 464 920 49,50 (17,02) 2009-03-11
EECP I s.a.r.l. 464 920 32,48 464 920 32,48 2009-03-11
Tymiński Artur wraz z Symbio Impex Corporation 238 551 25,39 238 551 25,39 2008-10-07
Sperelakis Steve Spere Enterprises LLC 68 584 7,30 68 584 7,30 2008-10-07
Small Enterprise Assistance Funds poprzez Caresbac Seaf-Polska Sp. z o.o. SKA 464 920 49,50 464 920 49,50 2008-10-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-02-08 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.