2,4000 zł
-2,83% -0,0700 zł
Sevenet SA (SEV)

Akcjonariat - SEVENET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 434 028 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 8 930 845 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 922 459
Liczba głosów na WZA: 8 930 845 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,71%
Kapitał akcyjny: 893 084,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 922 459
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
APN Promise SA ZWZ 3 913 903 (43,82%) 3 913 903 (43,82%) 2020-11-27 -
Chomicz Rafał 1 689 999 (18,92%) 1 689 999 (18,92%) 2022-01-18 -
Gryzio Dariusz 840 000 (9,40%) 840 000 (9,40%) 2011-05-23 -
Serkowski Piotr 785 118 (8,79%) 785 118 (8,79%) 2018-12-21 -
Kotarska Jadwiga 693 439 (7,76%) 693 439 (7,76%) 2016-03-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G i H 623 332
0,10 8 930 845
893 084,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2022-01-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 316 000
0,10 8 307 513
830 751,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-14 588 000
588 000,00
1,00 1,00 588 000
588 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
split 1:10 2010-11-27
0,10 5 880 000
588 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-14
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2011-03-05 333 825
0,10 7 010 358
701 035,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-05 796 533
2 827 692,15
0,10 3,55 6 676 533
6 676 533,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-27
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-08-03 350 000
35 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 7,010:1 2015-11-30 600 610
1 501 525,00
0,10 2,50 7 610 968
761 096,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-15
2016-07-20
seria F - subskrypcja prywatna 2017-04-27 380 545
570 817,50
0,10 1,50 7 991 513
799 151,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-11
połączenie z Sevenetica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-23
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2018-06-26 1 619 997
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2019-06-28 166 666
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Chomicz Rafał ZWZ 1 416 666 (548 666) 15,86 (3,48) 1 416 666 (548 666) 15,86 (3,48) 2021-11-26
APN Promise SA ZWZ 3 913 903 45,39 (-1,72) 3 913 903 45,39 (-1,72) 2020-11-27
APN Promise SA ZWZ 3 913 903 (145 024) 47,11 (-0,05) 3 913 903 (145 024) 47,11 (-0,05) 2020-11-27
Serkowski Piotr 785 118 9,45 (-0,37) 785 118 9,45 (-0,37) 2018-12-21
Serkowski Piotr 785 118 9,82 (0,72) 785 118 9,82 (0,72) 2018-12-21
Serkowski Piotr 785 118 (-63 000) 9,10 (-2,89) 785 118 (-63 000) 9,10 (-2,89) 2018-12-21
Bator Tomasz 400 000 5,26 (0,25) 400 000 5,26 (0,25) 2017-09-28
Bator Tomasz 400 000 5,01 (0,20) 400 000 5,01 (0,20) 2017-09-28
Bator Tomasz 400 000 4,81 400 000 4,81 2017-09-28
APN Promise SA 3 768 879 47,16 (1,79) 3 768 879 47,16 (1,79) 2017-09-28
APN Promise SA 3 768 879 45,37 (1,67) 3 768 879 45,37 (1,67) 2017-09-28
APN Promise SA 3 768 879 (380 545) 43,70 (-0,82) 3 768 879 (380 545) 43,70 (-0,82) 2017-09-28
APN Promise SA 3 388 334 44,52 (2,12) 3 388 334 44,52 (2,12) 2017-09-28
APN Promise SA 3 388 334 (-710 346) 42,40 (-11,45) 3 388 334 (-710 346) 42,40 (-11,45) 2017-09-28
APN Promise SA 4 098 680 (310 345) 53,85 (4,08) 4 098 680 (310 345) 53,85 (4,08) 2017-07-03
APN Promise SA NWZ 3 788 335 (70 200) 49,77 (0,92) 3 788 335 (70 200) 49,77 (0,92) 2017-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 400 100 4,82 (-0,44) 400 100 4,82 (-0,44) 2017-05-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 400 100 5,26 (0,25) 400 100 5,26 (0,25) 2017-05-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 400 100 5,01 400 100 5,01 2017-05-30
APN Promise SA 3 718 135 (-470 200) 48,85 (-6,18) 3 718 135 (-470 200) 48,85 (-6,18) 2017-05-30
APN Promise SA NWZ 4 188 335 (11 947) 55,03 (0,16) 4 188 335 (11 947) 55,03 (0,16) 2017-04-27
APN Promise SA ZWZ 4 176 388 (58 253) 54,87 (0,76) 4 176 388 (58 253) 54,87 (0,76) 2016-12-08
APN Promise SA 4 118 135 (502 818) 54,11 (2,54) 4 118 135 (502 818) 54,11 (2,54) 2016-04-19
Kotarska Jadwiga 693 439 9,89 (0,78) 693 439 9,89 (0,78) 2016-03-10
Kotarska Jadwiga 693 439 9,11 (0,43) 693 439 9,11 (0,43) 2016-03-10
Kotarska Jadwiga 693 439 8,68 (0,64) 693 439 8,68 (0,64) 2016-03-10
Kotarska Jadwiga 693 439 8,04 (-0,31) 693 439 8,04 (-0,31) 2016-03-10
Kotarska Jadwiga 693 439 (-146 561) 8,35 (-4,23) 693 439 (-146 561) 8,35 (-4,23) 2016-03-10
APN Promise SA 3 615 317 51,57 (4,07) 3 615 317 51,57 (4,07) 2016-03-10
APN Promise SA 3 615 317 (90 381) 47,50 (-2,78) 3 615 317 (90 381) 47,50 (-2,78) 2016-03-10
APN Promise SA WZA 3 524 936 (12 970) 50,28 (0,19) 3 524 936 (12 970) 50,28 (0,19) 2016-02-03
APN Promise SA 3 511 966 (105 838) 50,09 (1,51) 3 511 966 (105 838) 50,09 (1,51) 2015-12-21
Serkowski Piotr WZA 848 118 11,99 (0,85) 848 118 11,99 (0,85) 2015-11-30
Serkowski Piotr WZA 848 118 11,14 (0,53) 848 118 11,14 (0,53) 2015-11-30
Serkowski Piotr WZA 848 118 (8 118) 10,61 (-1,97) 848 118 (8 118) 10,61 (-1,97) 2015-11-30
APN Promise SA 3 406 128 (95 585) 48,58 (1,36) 3 406 128 (95 585) 48,58 (1,36) 2015-11-17
APN Promise SA 3 310 543 (167 751) 47,22 (2,39) 3 310 543 (167 751) 47,22 (2,39) 2015-07-22
Chomicz Rafał 868 000 (-2 000) 12,38 (-0,03) 868 000 (-2 000) 12,38 (-0,03) 2015-04-17
Chomicz Rafał 870 000 12,41 (0,98) 870 000 12,41 (0,98) 2015-04-17
Chomicz Rafał 870 000 11,43 (0,54) 870 000 11,43 (0,54) 2015-04-17
Chomicz Rafał 870 000 10,89 (0,80) 870 000 10,89 (0,80) 2015-04-17
Chomicz Rafał 870 000 10,09 (-0,38) 870 000 10,09 (-0,38) 2015-04-17
Chomicz Rafał 870 000 (30 000) 10,47 (-2,11) 870 000 (30 000) 10,47 (-2,11) 2015-04-17
APN Promise SA 3 142 792 (-97 070) 44,83 (-1,38) 3 142 792 (-97 070) 44,83 (-1,38) 2015-03-25
APN Promise SA 3 239 862 (273 186) 46,21 (3,90) 3 239 862 (273 186) 46,21 (3,90) 2015-03-25
APN Promise SA 2 966 676 (88 071) 42,31 (-0,80) 2 966 676 (88 071) 42,31 (-0,80) 2015-03-24
Krukowski Jacek 190 000 (-650 000) 2,84 (-9,74) 190 000 (-650 000) 2,84 (-9,74) 2014-06-12
APN Promise SA 2 878 605 43,11 (2,05) 2 878 605 43,11 (2,05) 2014-06-09
APN Promise SA 2 878 605 (-5 880) 41,06 (-0,08) 2 878 605 (-5 880) 41,06 (-0,08) 2014-06-09
APN Promise SA 2 884 485 (425 880) 41,14 (4,32) 2 884 485 (425 880) 41,14 (4,32) 2014-06-09
APN Promise SA 2 458 605 (209 990) 36,82 (3,15) 2 458 605 (209 990) 36,82 (3,15) 2014-04-03
APN Promise SA 2 248 615 (12 161) 33,67 (0,18) 2 248 615 (12 161) 33,67 (0,18) 2014-04-02
APN Promise SA 2 236 454 (222 050) 33,49 (3,32) 2 236 454 (222 050) 33,49 (3,32) 2014-02-19
Grzybek Zbigniew 0 (-840 000) 0,00 (-12,58) 0 (-840 000) 0,00 (-12,58) 2014-01-21
APN Promise SA 2 014 404 (882 160) 30,17 (13,22) 2 014 404 (882 160) 30,17 (13,22) 2014-01-21
Batorska Ewa 0 (-840 000) 0,00 (-12,58) 0 (-840 000) 0,00 (-12,58) 2013-11-08
APN Promis SA 1 132 244 16,00 1 132 244 16,00 2013-11-08
APN Promise SA 1 132 244 16,95 1 132 244 16,95 2013-11-08
Serkowski Piotr 840 000 12,58 (0,60) 840 000 12,58 (0,60) 2011-05-23
Serkowski Piotr 840 000 11,98 840 000 11,98 2011-05-23
Krukowski Jacek 840 000 12,58 840 000 12,58 2011-05-23
Kotarska Jadwiga 840 000 12,58 (0,60) 840 000 12,58 (0,60) 2011-05-23
Kotarska Jadwiga 840 000 11,98 840 000 11,98 2011-05-23
Grzybek Zbigniew 840 000 12,58 840 000 12,58 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 10,11 (-2,47) 840 000 10,11 (-2,47) 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 12,58 (0,60) 840 000 12,58 (0,60) 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 11,98 (0,94) 840 000 11,98 (0,94) 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 11,04 (0,53) 840 000 11,04 (0,53) 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 10,51 (0,77) 840 000 10,51 (0,77) 2011-05-23
Gryzio Dariusz 840 000 9,74 840 000 9,74 2011-05-23
Chomicz Rafał 840 000 12,58 (0,60) 840 000 12,58 (0,60) 2011-05-23
Chomicz Rafał 840 000 11,98 840 000 11,98 2011-05-23
Batorska Ewa 840 000 12,58 840 000 12,58 2011-05-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2021-12-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2016-01-31 Prawo poboru 3505179:500000
2013-01-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2013-01-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.