20,0000 zł
-1,96% -0,4000 zł
Pyramid Games SA (PDG)

Komunikaty spółki - PYRAMID

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego
Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zawiadomienie o przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
Informacja nt. oceny spełnienia odpowiednich warunków programu motywacyjnego
Rejestracja zmian w statucie Emitenta
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pyramid Games S.A. wraz z projektami uchwał
Raport dot. zwrotu kosztów gry Occupy Mars: The Game
Raport sprzedażowy gry Occupy Mars po pierwszym tygodniu
Raport sprzedażowy gry Occupy Mars po pierwszym weekendzie
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.