18,5000 zł
2,21% 0,4000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019/2020
Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020/2021 roku
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Wybór Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Emitenta
Zmiany w Zarządzie Emitenta
Zawarcie z XBS Logistics S.A. aneksu do warunków emisji obligacji
Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Życiorysy zawodowe nowych członków Zarządu Emitenta
PROLOG 2,21% 18,50
2020-10-20 09:31:07

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.