24,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r.
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 roku
Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020
Raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 Pro-Log S.A. PRO-LOG Spółka akcyjna
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia za zobowiązania spółki dominującej
Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019/2020
Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020
PROLOG 0,00% 24,00
2021-01-15 15:27:01

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.