24,0000 zł
-4,00% -1,0000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018/2019
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
Raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 Pro-Log S.A.
Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 r.
Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A., które odbyło się w dniu 17 września 2019 roku
Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta z pełnienia funkcji
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
Udzielenie poręczenia spółce dominującej wobec Emitenta
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019/2020 roku
PROLOG -4,00% 24,00
2019-12-05 16:01:28

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.