16,1000 zł
-4,73% -0,8000 zł
PRO-LOG SA (PRL)

Komunikaty spółki - PROLOG

Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Życiorysy zawodowe nowych członków Zarządu Emitenta
Raport kwartalny za II Q 2019/2020
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach
Wypłata dywidendy za rok 2018/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A., które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 roku
Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018/2019
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 grudnia 2019 roku
Raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 Pro-Log S.A.
Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 r.
PROLOG -4,73% 16,10
2020-04-02 15:07:33

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.