36,4000 zł
1,11% 0,4000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Komunikaty spółki - XBSPROLOG

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021
Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r.
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 roku
Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
Zmiana decyzji Zarządu w sprawie polityki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020
XBSPROLOG 1,11% 36,40
2021-09-28 09:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021 oraz za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.