0,1415 zł
0,00% 0,0000 zł
Partner-Nieruchomoś›ci SA (PRN)

Akcjonariat - PARTNER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 490 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 60 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 000 000
Liczba głosów na WZA: 108 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,00%
Kapitał akcyjny: 6 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96 000 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-20 48 000 000
4 800 000,00
0,10 0,10 48 000 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-02
seria B - subskrypcja prywatna 2011-09-01 12 000 000
1 680 000,00
0,10 0,14 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Partner-Finanse T.Piec, R.Pawera sp.j. 0 (-48 000 000) 0,00 (-100,00) 0 (-96 000 000) 0,00 (-100,00) 2014-09-17
Partner-Finanse T.Piec, R.Pawera sp.j. 48 000 000 100,00 (20,00) 96 000 000 100,00 (11,12) 2012-01-26
Partner-Finanse T.Piec, R.Pawera sp.j. 48 000 000 80,00 96 000 000 88,88 2012-01-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.