2,0200 zł
-3,81% -0,0800 zł
Orzeł SA (ORL)

Akcjonariat - ORZLOPONY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 441 376,86 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 10 614 543 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 597 739
Liczba głosów na WZA: 10 614 543 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,58%
Kapitał akcyjny: 10 614 543,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 597 739
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,42%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
InnoEco sp. z o.o. 2 828 000 (26,64%) 2 828 000 (26,64%) 2021-02-12 -
Stanik Krzysztof 1 898 695 (17,88%) 1 898 695 (17,88%) 2021-02-12 -
Staszewski Michał 1 882 824 (17,73%) 1 882 824 (17,73%) 2022-01-11 -
Koszade-Rutkiewicz Monika 988 220 (9,31%) 988 220 (9,31%) 2022-01-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie aport Firma Orzeł – Halina Orzeł 2007-12-19 3 800 000
1,00 3 800 000
3 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-03
seria B - subskrypcja prywatna 2008-03-05 1 265 000
1,00 5 065 000
5 065 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-07
2008-05-20
seria C - prawo poboru 3:1 2009-12-18 1 688 333
2 532 499,50
1,00 1,50 6 753 333
6 753 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-21
2010-05-31
seria D - prawo poboru 6:1 2010-08-24 1 125 555
2 588 776,50
1,00 2,30 7 878 888
7 878 888,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2019-06-17 2 735 655
1,00 10 614 543
10 614 543,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szary Wacław 0 (-1 371 171) 0 (-12,92) 0 (-1 371 171) 0 (-12,92) 2022-01-11
Koszade-Rutkiewicz Monika 981 400 9,25 981 400 9,25 2022-01-11
Szary Wacław 1 371 171 (235 312) 12,92 (2,22) 1 371 171 (235 312) 12,92 (2,22) 2021-02-12
Staszewski Michał 1 024 845 13,01 (3,35) 1 024 845 13,01 (3,35) 2020-06-24
Staszewski Michał 1 024 845 9,66 1 024 845 9,66 2020-06-24
Szary Wacław ZWZ 1 135 859 10,70 (-3,72) 1 135 859 10,70 (-3,72) 2020-06-22
Szary Wacław ZWZ 1 135 859 (142 000) 14,42 (1,81) 1 135 859 (142 000) 14,42 (1,81) 2020-06-22
Stanik Krzysztof ZWZ 1 000 000 12,69 (3,27) 1 000 000 12,69 (3,27) 2020-06-22
Stanik Krzysztof ZWZ 1 000 000 (-255 000) 9,42 (-6,51) 1 000 000 (-255 000) 9,42 (-6,51) 2020-06-22
Szary Wacław 993 859 (503 859) 12,61 (6,39) 993 859 (503 859) 12,61 (6,39) 2019-02-18
Stanik Krzysztof 1 255 000 (315 000) 15,93 (4,00) 1 255 000 (315 000) 15,93 (4,00) 2019-02-18
Orzeł Jacek 0 (-505 000) 0,00 (-6,41) 0 (-505 000) 0,00 (-6,41) 2019-02-18
InnoEco sp. z o.o. 2 380 000 30,21 (7,79) 2 380 000 30,21 (7,79) 2018-01-19
InnoEco sp. z o.o. 2 380 000 (-270 010) 22,42 (-11,21) 2 380 000 (-270 010) 22,42 (-11,21) 2018-01-19
Szary Wacław 490 000 6,22 490 000 6,22 2018-01-17
Orzeł, Józef Sławomir 0 (-1 532 160) 0,00 (-19,44) 0 (-1 532 160) 0,00 (-19,44) 2018-01-17
Orzeł Halina 13 743 (-1 177 355) 0,17 (-14,95) 13 743 (-1 177 355) 0,17 (-14,95) 2018-01-10
InnoEco sp. z o.o. 2 650 010 33,63 2 650 010 33,63 2018-01-10
Orzeł Jacek ZWZ 505 000 (14 500) 6,41 (0,19) 505 000 (14 500) 6,41 (0,19) 2017-06-13
Orzeł Halina 1 191 098 (-25 444) 15,12 (-0,32) 1 191 098 (-25 426) 15,12 (-0,32) 2015-12-28
Orzeł Jacek WZA 490 500 (-14 500) 6,22 (-0,18) 490 500 (-14 500) 6,22 (-0,18) 2015-06-22
Orzeł Halina WZA 1 216 542 (-9 331) 15,44 (-0,11) 1 216 524 (-9 349) 15,44 (-0,11) 2015-06-22
Orzeł Halina 1 225 873 (-54 595) 15,55 (-0,70) 1 225 873 (-54 595) 15,55 (-0,70) 2015-01-21
Stanik Krzysztof 940 000 (80 000) 11,93 (1,02) 940 000 (80 000) 11,93 (1,02) 2014-08-26
Stanik Krzysztof 860 000 (20 000) 10,91 (0,25) 860 000 (20 000) 10,91 (0,25) 2014-01-31
Stanik Krzysztof 840 000 (40 000) 10,66 (0,51) 840 000 (40 000) 10,66 (0,51) 2013-10-18
Orzeł Jacek 505 000 (23 761) 6,40 (0,30) 505 000 (23 761) 6,40 (0,30) 2013-08-26
Stanik Krzysztof 800 000 (50 000) 10,15 (0,64) 800 000 (50 000) 10,15 (0,64) 2013-06-04
Orzeł Halina 1 280 468 (-290 000) 16,25 (-3,68) 1 280 468 (-290 000) 16,25 (-3,68) 2012-12-21
Stanik Krzysztof 750 000 (200 000) 9,51 (2,53) 750 000 (200 000) 9,51 (2,53) 2012-12-19
Stanik Krzysztof 550 000 (30 000) 6,98 (0,39) 550 000 (30 000) 6,98 (0,39) 2012-11-16
Stanik Krzysztof 520 000 (120 000) 6,59 (1,52) 520 000 (120 000) 6,59 (1,52) 2012-11-15
Orzeł, Józef Sławomir 1 532 160 (-4) 19,44 1 532 160 (-4) 19,44 2012-06-30
Orzeł, Józef Sławomir 1 532 164 (-54 609) 19,44 (-0,69) 1 532 164 (-54 609) 19,44 (-0,69) 2012-04-13
AgioFunds TFI SA 357 170 (-136 930) 4,53 (-2,78) 357 170 (-136 930) 4,53 (-2,78) 2011-11-16
Orzeł Jacek 481 239 (-10 000) 6,10 (-0,13) 481 239 (-10 000) 6,10 (-0,13) 2011-11-15
Stanik Krzysztof 400 000 (114 000) 5,07 (1,45) 400 000 (114 000) 5,07 (1,45) 2011-10-19
Orzeł, Józef Sławomir 1 586 773 (-115 000) 20,13 (-1,46) 1 586 773 (-115 000) 20,13 (-1,46) 2011-10-19
Stanik Krzysztof 286 000 3,62 286 000 3,62 2011-10-18
Orzeł Jacek 491 239 (28 000) 6,23 (0,36) 491 239 (28 000) 6,23 (0,36) 2011-09-07
Orzeł, Józef Sławomir 1 701 773 (-115 668) 21,59 (-1,47) 1 701 773 (-115 668) 21,59 (-1,47) 2011-09-01
Orzeł Halina 1 570 468 (-187 126) 19,93 (-2,37) 1 570 468 (-187 126) 19,93 (-2,37) 2011-04-04
Orzeł, Józef Sławomir 1 817 441 (297 441) 23,06 (0,56) 1 817 441 (297 441) 23,06 (0,56) 2010-12-20
Orzeł Jacek 463 239 (80 239) 5,87 (0,20) 463 239 (80 239) 5,87 (0,20) 2010-12-20
Orzeł Halina 1 757 594 (237 594) 22,30 (-7,70) 1 757 594 (237 594) 22,30 (-7,70) 2010-12-20
Orzeł, Józef Sławomir 1 520 000 22,50 (3,21) 1 520 000 22,50 (3,21) 2010-10-08
Orzeł, Józef Sławomir 1 520 000 (-264 649) 19,29 (-7,13) 1 520 000 (-264 649) 19,29 (-7,13) 2010-10-08
Orzeł Jacek 383 000 5,67 (0,81) 383 000 5,67 (0,81) 2010-10-08
Orzeł Jacek 383 000 (-35 000) 4,86 (-1,32) 383 000 (-35 000) 4,86 (-1,32) 2010-10-08
Orzeł, Józef Sławomir 1 784 649 (-12 342) 26,42 (-0,18) 1 784 649 (-12 342) 26,42 (-0,18) 2010-08-16
Orzeł Jacek 418 000 (2 684) 6,18 (0,04) 418 000 (2 684) 6,18 (0,04) 2010-07-30
AgioFunds TFI SA 494 100 7,31 (1,04) 494 100 7,31 (1,04) 2010-06-14
AgioFunds TFI SA 494 100 (413 800) 6,27 (5,09) 494 100 (413 800) 6,27 (5,09) 2010-06-14
Orzeł, Józef Sławomir 1 796 991 (276 991) 26,60 (-13,40) 1 796 991 (276 991) 26,60 (-13,40) 2010-06-10
Orzeł Jacek 415 316 (18 366) 6,14 (-1,69) 415 316 (18 366) 6,14 (-1,69) 2010-06-10
AgioFunds TFI SA 80 300 1,18 80 300 1,18 2010-06-05
Orzeł Kamil 10 130 0,00 (-0,20) 10 130 0,00 (-0,20) 2010-03-31
Orzeł Jacek 396 950 7,83 (1,96) 396 950 7,83 (1,96) 2010-02-26
Orzeł Jacek 396 950 (-14 050) 5,87 (-2,24) 396 950 (-14 050) 5,87 (-2,24) 2010-02-26
Orzeł Magdalena 380 000 7,50 (1,88) 380 000 7,50 (1,88) 2009-08-03
Orzeł Magdalena 380 000 5,62 (0,80) 380 000 5,62 (0,80) 2009-08-03
Orzeł Magdalena 380 000 (500) 4,82 (-2,67) 380 000 (500) 4,82 (-2,67) 2009-08-03
Orzeł Kamil 10 130 0,20 (0,05) 10 130 0,20 (0,05) 2009-08-03
Orzeł Kamil 10 130 (1 330) 0,15 (-0,02) 10 130 (1 330) 0,15 (-0,02) 2009-08-03
Orzeł Jacek 411 000 (11 000) 8,11 (0,22) 411 000 (11 000) 8,11 (0,21) 2008-10-24
Orzeł Magdalena 379 500 (-500) 7,49 (-2,51) 379 500 (-500) 7,49 (-2,51) 2008-05-19
Orzeł Jacek 400 000 (20 000) 7,89 (-2,11) 400 000 (20 000) 7,90 (-2,10) 2008-05-19
Orzeł Kamil 8 800 0,17 8 800 0,17 2008-05-15
Orzeł, Józef Sławomir 1 520 000 40,00 (10,00) 1 520 000 40,00 (10,00) 2008-01-03
Orzeł, Józef Sławomir 1 520 000 30,00 (7,50) 1 520 000 30,00 (7,50) 2008-01-03
Orzeł, Józef Sławomir 1 520 000 22,50 1 520 000 22,50 2008-01-03
Orzeł Magdalena 380 000 10,00 (2,50) 380 000 10,00 (2,50) 2008-01-03
Orzeł Magdalena 380 000 7,50 380 000 7,50 2008-01-03
Orzeł Jacek 380 000 10,00 (2,50) 380 000 10,00 (2,50) 2008-01-03
Orzeł Jacek 380 000 7,50 380 000 7,50 2008-01-03
Orzeł Halina 1 520 000 30,00 (7,50) 1 520 000 30,00 (7,50) 2008-01-03
Orzeł Halina 1 520 000 22,50 (3,21) 1 520 000 22,50 (3,21) 2008-01-03
Orzeł Halina 1 520 000 19,29 (-20,71) 1 520 000 19,29 (-20,71) 2008-01-03
Orzeł Halina 1 520 000 40,00 1 520 000 40,00 2008-01-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-09-10 Prawo poboru 6:1
2010-01-29 Prawo poboru 3:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.