0,1680 zł
0,00% 0,0000 zł
New Tech Venture SA (NTV)

Akcjonariat - NTVSA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 962 676 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 41 444 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 782 405
Liczba głosów na WZA: 41 444 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,97%
Kapitał akcyjny: 4 144 450,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 782 405
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bras SA 20 682 405 (49,90%) 20 682 405 (49,90%) 2022-04-11 -
Carpathia Capital ASI SA 2 100 000 (5,06%) 2 100 000 (5,06%) 2022-03-04 GX1

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-05-26 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-20
seria B - subskrypcja prywatna 2011-09-02 220 000
0,10 1 220 000
122 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-02 400 000
0,10 1 620 000
162 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-18 750 000
0,10 2 370 000
237 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria E - subskrypcja prywatna 2011-11-18 500 000
0,10 2 870 000
287 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria F - subskrypcja prywatna 2012-08-01 106 000 000
0,10 108 870 000
10 887 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-12
zmiana firmy z STOCKinfo SA na United SA 2012-11-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-10
seria G - subskrypcja prywatna 2012-11-16 16 700 000
2 004 000,00
0,10 0,12 125 570 000
12 557 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-10
scalenie akcji 20:1 2014-11-07
2,00 6 278 500
12 557 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-12
seria H - subskrypcja prywatna 2015-03-17 312 500
625 000,00
2,00 2,00 6 591 000
13 182 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria P - subskrypcja prywatna 2015-04-24 275 685
551 370,00
2,00 2,00 10 361 125
20 722 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria O - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 10 085 440
20 170 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria N - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 9 567 385
19 134 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria M - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 9 049 330
18 098 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria L - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 8 531 275
17 062 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria K - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 8 013 220
16 026 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria J - subskrypcja prywatna 2015-04-24 518 055
1 036 110,00
2,00 2,00 7 495 165
14 990 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
seria I - subskrypcja prywatna 2015-04-24 386 110
772 220,00
2,00 2,00 6 977 110
13 954 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-24
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-02-21
0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-18
0,44
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z United SA na New Tech Venture SA 2020-06-23

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmian wartości nominalnej akcji 2021-06-30
0,10 10 361 125
1 036 112,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-25
seria R - prawo poboru 1:3 2021-06-30 31 083 375
3 108 337,50
0,10 0,10 41 444 500
4 144 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bras SA 21 182 405 (17 412 280) 51,11 (42,01) 21 182 405 (17 412 280) 51,11 (42,01) 2022-03-04
Bras SA 3 770 125 9,10 3 770 125 9,10 2022-01-27
Sawiński Korneliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Małgorzatą Mikołajczyk i Sławomirem Czajką 472 692 (-46 421) 4,56 (-0,45) 472 692 (-46 421) 4,56 (-0,45) 2020-08-27
Bras SA 3 770 125 9,10 3 770 125 9,10 2020-06-25
Polish American Investment Fund LLC 0 (-3 770 125) 0,00 (-36,39) 0 (-3 770 125) 0,00 (-36,39) 2020-06-24
Sawiński Korneliusz bezpośrednio, w porozumieniu z Małgorzatą Mikołajczyk i Sławomirem Czajką 519 113 5,01 519 113 5,01 2018-12-21
Polish American Investment Fund LLC 3 770 125 (2 734 015) 36,39 (26,39) 3 770 125 (2 734 015) 36,39 (26,39) 2018-05-19
Delmont Capital LLC 0 (-715 773) 0,00 (-6,90) 0 (-715 773) 0,00 (-6,90) 2018-05-18
Delmont Capital LLC 715 773 6,90 (6,90) 715 773 6,90 (6,90) 2015-10-16
Polish American Investment Fund LLC 1 036 110 (-11 963 890) 10,00 (-0,35) 1 036 110 (-11 963 890) 10,00 (-0,35) 2015-10-12
Marczak Przemysław 88 489 (-438 518) 1,40 (-6,99) 88 489 (-438 518) 1,40 (-6,99) 2015-05-28
JK INVEST LLC 1 179 850 18,79 (7,79) 1 179 850 18,79 (7,79) 2015-04-30
JK INVEST LLC 1 179 850 11,00 1 179 850 11,00 2015-04-30
Delmont Capital LLC 0 (-499 947) 0,00 (-7,96) 0 (-499 947) 0,00 (-7,96) 2015-04-02
Delmont Capital LLC 499 947 (-483 843) 7,96 (-7,70) 499 947 (-483 843) 7,96 (-7,70) 2015-03-31
Delmont Capital LLC 983 790 (-39 014 091) 15,66 (-16,19) 983 790 (-39 014 091) 15,66 (-16,19) 2015-03-23
Marczak Przemysław 527 007 8,39 527 007 8,39 2015-03-18
Polish American Investment Fund LLC 13 000 000 (12 350 000) 10,35 13 000 000 (12 350 000) 10,35 2015-01-05
Polish American Investment Fund LLC 650 000 10,35 (4,08) 650 000 10,35 (4,08) 2015-01-05
Polish American Investment Fund LLC 650 000 (-53 523 281) 6,27 (-36,87) 650 000 (-53 523 281) 6,27 (-36,87) 2015-01-05
Delmont Capital LLC 39 997 881 (37 997 987) 31,85 39 997 881 (37 997 987) 31,85 2015-01-05
Delmont Capital LLC 1 999 894 31,85 1 999 894 31,85 2015-01-05
Starhedge SA 71 909 (-27 928 091) 0,05 (-22,24) 71 909 (-27 928 091) 0,05 (-22,24) 2014-06-05
Polish American Investment Fund LLC 54 173 281 (2 445 069) 43,14 (1,95) 54 173 281 (2 445 069) 43,14 (1,95) 2014-04-23
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 270 797 (-11 213 162) 1,01 (-8,93) 1 270 797 (-11 213 162) 1,01 (-8,93) 2014-04-15
Polish American Investment Fund LLC 51 728 212 (1 300 000) 41,19 (1,04) 51 728 212 (1 300 000) 41,19 (1,04) 2014-03-14
Polish American Investment Fund LLC 50 428 212 (-12 357 788) 40,15 (-9,85) 50 428 212 (-12 357 788) 40,15 (-9,85) 2014-01-24
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 12 483 959 (-4 200 000) 9,94 (-3,34) 12 483 959 (-4 200 000) 9,94 (-3,34) 2014-01-02
Starhedge SA 28 000 000 (2 515 000) 22,29 (2,00) 28 000 000 (2 515 000) 22,29 (2,00) 2013-12-27
Starhedge SA 25 485 000 (19 185 000) 20,29 (15,28) 25 485 000 (19 185 000) 20,29 (15,28) 2013-12-23
Lermacter Ltd. 15 980 000 (4 000 000) 12,72 (3,18) 15 980 000 (4 000 000) 12,72 (3,18) 2013-12-19
Lermacter Ltd. 11 980 000 (6 200 000) 9,54 (4,94) 11 980 000 (6 200 000) 9,54 (4,94) 2013-12-19
Lermacter Ltd. 5 780 000 (-18 941 312) 4,60 (-15,08) 5 780 000 (-18 941 312) 4,60 (-15,08) 2013-12-19
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 16 683 959 (1 277 030) 13,28 (1,02) 16 683 959 (1 277 030) 13,28 (1,02) 2013-12-18
Starhedge SA 6 300 000 (50 000) 5,01 (0,04) 6 300 000 (50 000) 5,01 (0,04) 2013-12-16
Starhedge SA 6 250 000 4,97 6 250 000 4,97 2013-12-15
Polish American Investment Fund LLC 62 786 000 50,00 62 786 000 50,00 (1,01) 2013-10-25
Lermacter Ltd. 24 721 312 (6 257 312) 19,68 (4,98) 24 721 312 (6 257 312) 19,68 (4,98) 2013-10-25
Lermacter Ltd. 18 464 000 (-62 786 000) 14,70 (-50,00) 18 464 000 (-62 786 000) 14,70 (-50,00) 2013-10-25
Polish American Investment Fund LLC 62 786 000 50,00 62 786 000 48,99 2013-10-21
Lermacter Ltd. 81 250 000 (-24 750 000) 64,70 (-32,66) 81 250 000 (-24 750 000) 64,70 (-32,21) 2013-06-30
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 15 406 929 12,26 15 406 929 12,26 2013-06-30
Lermacter Ltd. 106 000 000 97,36 (12,95) 106 000 000 96,91 (12,83) 2012-11-08
Lermacter Ltd. 106 000 000 84,41 106 000 000 84,08 2012-11-08
Rogalski Tomasz 500 000 0,45 (-16,97) 1 000 000 0,91 (-28,76) 2012-10-12
Rogalski Tomasz 500 000 17,42 (16,97) 1 000 000 29,67 (28,76) 2012-04-20
Rogalski Tomasz 500 000 0,45 1 000 000 0,91 2012-04-20
Polman SA 220 000 7,66 (7,46) 220 000 6,52 (6,32) 2012-04-20
Polman SA 220 000 0,20 220 000 0,20 2012-04-20
Capital Kopernik SA 906 787 31,59 (30,76) 906 787 26,90 (26,08) 2012-04-20
Capital Kopernik SA 906 787 0,83 906 787 0,82 2012-04-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-29 Prawo poboru 1:3
2015-03-12 Split 20:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.