0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Nicolas Games SA (NGS)

Akcjonariat - NICOGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 689 551,78 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 268 955 178 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 015 575
Liczba głosów na WZA: 268 955 178 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,71%
Kapitał akcyjny: 13 447 758,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 015 115
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 80,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Majka Tomasz 29 208 836 (10,86%) 29 208 836 (10,86%) 2014-06-25 -
Frenkiel Piotr 23 806 739 (8,85%) 23 806 279 (8,85%) 2014-02-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-18
seria N - subskrypcja prywatna 19 220 000
0,00
0,05 0,00 217 207 341
10 860 367,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-01-23 550 000
550 000,00
1,00 1,00 550 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-01
2008-03-05
seria B za obligacje zamienne serii A 2008-03-07 160 280
1 121 960,00
1,00 7,00 710 280
710 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-01
2008-03-21
seria C - subskrypcja prywatna 2008-03-07 300 000
2 850 000,00
1,00 9,50 1 010 280
1 010 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-01
2008-03-21
seria D - subskrypcja prywatna 2008-10-20 150 000
0,00
1,00 0,00 1 160 280
1 160 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-17
seria E - subskrypcja prywatna 2009-07-15 1 160 280
1 160 280,00
1,00 1,00 2 320 560
2 320 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-22
2010-02-02
split 1:20 2010-02-15 0
0,00
0,05 0,00 46 411 200
2 320 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-14
2010-03-26
seria H - subskrypcja prywatna 2010-04-12 2 000 000
0,00
0,05 0,00 128 411 200
6 420 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-30
seria G - subskrypcja prywatna 2010-04-12 30 000 000
0,00
0,05 0,00 126 411 200
6 320 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-30
seria F - subskrypcja prywatna 2010-04-12 50 000 000
0,00
0,05 0,00 96 411 200
4 820 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-20
seria J - subskrypcja prywatna 2011-03-14 2 150 000
645 000,00
0,05 0,30 156 661 200
7 833 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-21
seria I - subskrypcja prywatna 2011-03-14 26 100 000
4 698 000,00
0,05 0,18 154 511 200
7 725 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-21
seria L - prawo poboru 5:1 2011-10-04 31 326 141
4 698 921,15
0,05 0,15 187 987 341
9 399 367,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-07
seria M - subskrypcja prywatna 2012-06-04 10 000 000
0,00
0,05 0,00 197 987 341
9 899 367,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-23
seria O - subskrypcja prywatna 2013-03-13 51 747 837
2 587 391,85
0,05 0,05 268 955 178
13 447 758,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Słomka Andrzej 13 073 301 (-3 643 921) 4,86 (-2,83) 13 073 301 (-3 643 921) 4,86 (-2,83) 2014-06-04
Majka Tomasz 34 008 836 (10 569 578) 12,64 (3,93) 34 008 836 (10 569 578) 12,64 (3,93) 2014-02-11
Majka Tomasz 23 439 258 (-2 400 000) 8,71 (-4,34) 23 439 258 (-2 400 000) 8,71 (-4,34) 2013-07-29
Frenkiel Piotr 26 206 739 (2 400 000) 9,74 (-1,22) 26 206 739 (2 400 000) 9,74 (-1,22) 2013-07-29
Słomka Andrzej 16 717 222 7,69 (1,48) 16 717 222 7,69 (1,48) 2013-03-18
Słomka Andrzej 16 717 222 6,21 16 717 222 6,21 2013-03-18
Frenkiel Piotr 23 806 739 10,96 (2,11) 23 806 739 10,96 (2,11) 2013-03-14
Frenkiel Piotr 23 806 739 (20 000 000) 8,85 (7,10) 23 806 739 (20 000 000) 8,85 (7,10) 2013-03-14
Frenkiel Piotr 3 806 739 (-124 999) 1,75 (-0,23) 3 806 739 (-124 999) 1,75 (-0,23) 2013-03-13
Ogółem 217 207 341 (19 220 000) 0 217 207 341 (19 220 000) 0 2013-01-25
Frenkiel Piotr 3 931 738 1,98 (0,17) 3 931 738 1,98 (0,17) 2012-12-19
Frenkiel Piotr 3 931 738 (806 731) 1,81 (0,24) 3 931 738 (806 731) 1,81 (0,24) 2012-12-19
Frenkiel Piotr 3 125 007 1,57 3 125 007 1,57 2012-12-18
Majka Tomasz 25 839 258 13,05 (1,16) 25 839 258 13,05 (1,16) 2012-11-19
Majka Tomasz 25 839 258 11,89 (2,29) 25 839 258 11,89 (2,29) 2012-11-19
Majka Tomasz 25 839 258 (16 000 000) 9,60 (4,37) 25 839 258 (16 000 000) 9,60 (4,37) 2012-11-19
Ogółem 197 987 341 (10 000 000) 0 197 987 341 (10 000 000) 0 2012-08-23
Majka Tomasz 9 839 258 5,23 (0,27) 9 839 258 5,23 (0,27) 2012-07-09
Majka Tomasz 9 839 258 (2 806 738) 4,96 (-0,51) 9 839 258 (2 806 738) 4,96 (-0,51) 2012-07-09
Ogółem 187 987 341 (31 326 141) 0 187 987 341 (31 326 141) 0 2012-01-18
Letus Capital SA 6 376 046 (-1 631 869) 4,07 (-1,04) 6 376 046 (-1 631 869) 4,07 (-1,04) 2011-07-14
Letus Capital SA 8 007 915 (-3 092 085) 5,11 (-1,97) 8 007 915 (-3 092 085) 5,11 (-1,97) 2011-07-13
Letus Capital SA 11 100 000 (-8 170 170) 7,08 (-5,22) 11 100 000 (-8 170 170) 7,08 (-5,22) 2011-07-11
Letus Capital SA 19 270 170 (2 770 170) 12,30 (1,77) 19 270 170 (2 770 170) 12,30 (1,77) 2011-07-10
Ogółem 156 661 200 (28 250 000) 0 156 661 200 (28 250 000) 0 2011-04-21
Letus Capital SA 16 500 000 10,53 (-2,31) 16 500 000 10,53 (-2,31) 2011-01-27
Letus Capital SA 16 500 000 (-3 500 000) 12,84 (-7,90) 16 500 000 (-3 500 000) 12,84 (-7,90) 2011-01-27
Majka Tomasz 7 032 520 5,47 (0,99) 7 032 520 5,47 (0,99) 2010-11-09
Majka Tomasz 7 032 520 4,48 (0,74) 7 032 520 4,48 (0,74) 2010-11-09
Majka Tomasz 7 032 520 (6 534 934) 3,74 (-17,70) 7 032 520 (6 534 934) 3,74 (-17,70) 2010-11-09
Majka Mikołaj 100 000 0,07 (0,01) 100 000 0,07 (0,01) 2010-10-01
Majka Mikołaj 100 000 0,06 (0,01) 100 000 0,06 (0,01) 2010-10-01
Majka Mikołaj 100 000 0,05 (-0,05) 100 000 0,05 (-0,05) 2010-10-01
Majka Mikołaj 100 000 0,10 100 000 0,10 2010-10-01
Letus Capital SA 20 000 000 20,74 (5,17) 20 000 000 20,74 (5,17) 2010-10-01
Letus Capital SA 20 000 000 (19 000 000) 15,57 (14,54) 20 000 000 (19 000 000) 15,57 (14,54) 2010-10-01
Bryła Adam 150 000 0,15 (0,04) 150 000 0,15 (0,04) 2010-10-01
Bryła Adam 150 000 0,11 (0,02) 150 000 0,11 (0,02) 2010-10-01
Bryła Adam 150 000 0,09 (0,02) 150 000 0,09 (0,02) 2010-10-01
Bryła Adam 150 000 0,07 150 000 0,07 2010-10-01
Ogółem 128 411 200 (32 000 000) 0 128 411 200 (32 000 000) 0 2010-09-30
Zieliński Artur wraz z Barbarę Zielińską 7 530 000 7,81 (1,95) 7 530 000 7,81 (1,95) 2010-09-14
Zieliński Artur wraz z Barbarę Zielińską 7 530 000 5,86 (1,06) 7 530 000 5,86 (1,06) 2010-09-14
Zieliński Artur wraz z Barbarę Zielińską 7 530 000 4,80 7 530 000 4,80 2010-09-14
Zieliński Artur wraz z Barbarę Zielińską 7 530 000 (-548 904) 4,80 (-3,57) 7 530 000 (-548 904) 4,80 (-3,57) 2010-09-14
Kolasiński Jacek 5 392 177 4,19 (0,19) 5 392 177 4,19 (0,19) 2010-08-31
Kolasiński Jacek 5 392 177 4,00 (-1,59) 5 392 177 4,00 (-1,59) 2010-08-31
Kolasiński Jacek 5 392 177 5,59 5 392 177 5,59 2010-08-31
SAF SA 4 792 000 (-210 000) 4,97 (-0,21) 4 792 000 (-210 000) 4,97 (-0,21) 2010-08-16
Letus Capital SA 1 000 000 (-3 921 206) 1,03 (-4,07) 1 000 000 (-3 921 206) 1,03 (-4,07) 2010-08-13
Letus Capital SA 4 921 206 (-2 914 555) 5,10 (-3,02) 4 921 206 (-2 914 555) 5,10 (-3,02) 2010-08-12
Jaworski, Wiesław Franciszek 0 (-5 452 602) 0,00 (-5,65) 0 (-5 452 602) 0,00 (-5,65) 2010-07-20
Jaworski, Wiesław Franciszek 5 452 602 (-600 000) 5,65 (-0,62) 5 452 602 (-600 000) 5,65 (-0,62) 2010-07-19
Letus Capital SA 7 835 761 (-1 815 000) 8,12 (-1,88) 7 835 761 (-1 815 000) 8,12 (-1,88) 2010-07-14
Letus Capital SA 9 650 761 (2 788 261) 10,00 (2,89) 9 650 761 (2 788 261) 10,00 (2,89) 2010-07-13
Zieliński Artur 8 078 904 8,37 8 078 904 8,37 2010-06-10
SAF SA 5 002 000 (5 000 000) 5,18 (5,18) 5 002 000 (5 000 000) 5,18 (5,18) 2010-06-02
SAF SA 2 000 0,00 2 000 0,00 2010-06-01
Ogółem 96 411 200 (50 000 000) 0 96 411 200 (50 000 000) 0 2010-05-20
Jaworski, Wiesław Franciszek 6 052 602 (5 930 603) 6,27 (1,02) 6 052 602 (5 930 603) 6,27 (1,02) 2010-05-20
Ogółem 46 411 200 (44 090 640) 0 46 411 200 (44 090 640) 0 2010-03-26
Vasto Investment s.a.r.l. 87 000 (-184 000) 3,74 (-7,93) 87 000 (-184 000) 3,74 (-7,93) 2010-02-22
Vasto Investment s.a.r.l. 271 000 (-62 000) 11,67 (-2,67) 271 000 (-62 000) 11,67 (-2,67) 2010-02-21
Majka Tomasz 497 586 (-9 454 134) 21,44 497 586 (-9 454 134) 21,44 2010-02-11
Majka Tomasz 9 951 720 21,44 (11,12) 9 951 720 21,44 (11,12) 2010-02-11
Majka Tomasz 9 951 720 10,32 (2,58) 9 951 720 10,32 (2,58) 2010-02-11
Majka Tomasz 9 951 720 (9 676 590) 7,74 (-15,97) 9 951 720 (9 676 590) 7,74 (-15,97) 2010-02-11
Jaworski, Wiesław Franciszek 121 999 (121 998) 5,25 (5,25) 121 999 (121 998) 5,25 (5,25) 2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek 1 (-19) 0,00 1 (-19) 0,00 2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek 20 0,00 20 0,00 2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek 20 (-121 980) 0,00 (-10,51) 20 (-121 980) 0,00 (-10,51) 2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek 122 000 10,51 (5,26) 122 000 10,51 (5,26) 2010-02-04
Jaworski, Wiesław Franciszek 122 000 (5 000) 5,25 (-4,75) 122 000 (5 000) 5,25 (-4,75) 2010-02-04
Vasto Investment s.a.r.l. 333 000 (218 900) 14,34 (4,51) 333 000 (218 900) 14,34 (4,51) 2010-02-02
Ogółem 2 320 560 (-44 090 640) 0 2 320 560 (-44 090 640) 0 2010-02-02
Ogółem 46 411 200 (45 250 920) 0 46 411 200 (45 250 920) 0 2010-02-02
Letus Capital SA w tym: 128882 PDA 6 862 500 (6 519 375) 7,11 (-7,67) 6 862 500 (6 519 375) 7,11 (-7,67) 2010-02-02
Letus Capital SA w tym: 128882 PDA 343 125 (-6 519 375) 14,78 343 125 (-6 519 375) 14,78 2010-02-02
Letus Capital SA w tym: 128882 PDA 6 862 500 (6 629 500) 14,78 (-5,30) 6 862 500 (6 629 500) 14,78 (-5,30) 2010-02-02
Jaworski, Wiesław Franciszek 117 000 (26 000) 10,00 (2,16) 117 000 (26 000) 10,00 (2,16) 2010-01-28
Jaworski, Wiesław Franciszek 91 000 (-26 000) 7,84 (-2,24) 91 000 (-26 000) 7,84 (-2,24) 2010-01-26
Jaworski, Wiesław Franciszek 117 000 (37 000) 10,08 (3,19) 117 000 (37 000) 10,08 (3,19) 2010-01-26
Jaworski, Wiesław Franciszek 80 000 (27 021) 6,89 (2,33) 80 000 (27 021) 6,89 (2,33) 2010-01-21
Jaworski, Wiesław Franciszek 52 979 4,56 52 979 4,56 2010-01-20
Letus Capital SA w tym: 128882 PDA 233 000 20,08 (10,04) 233 000 20,08 (10,04) 2010-01-19
Letus Capital SA w tym: 128882 PDA 233 000 (128 882) 10,04 (1,07) 233 000 (128 882) 10,04 (1,07) 2010-01-19
Letus Capital SA 104 118 (-128 882) 8,97 (-11,11) 104 118 (-128 882) 8,97 (-11,11) 2010-01-18
Letus Capital SA 233 000 (-42 000) 20,08 (-3,62) 233 000 (-42 000) 20,08 (-3,62) 2010-01-13
Vasto Investment s.a.r.l. 114 100 9,83 (4,92) 114 100 9,83 (4,92) 2010-01-07
Vasto Investment s.a.r.l. 114 100 (-10 400) 4,91 (-5,82) 114 100 (-10 400) 4,91 (-5,82) 2010-01-07
Vasto Investment s.a.r.l. 124 500 (-21 300) 10,73 (-1,83) 124 500 (-21 300) 10,73 (-1,83) 2010-01-06
Vasto Investment s.a.r.l. 145 800 (-28 350) 12,56 (-2,44) 145 800 (-28 350) 12,56 (-2,44) 2010-01-04
Vasto Investment s.a.r.l. 174 150 (-45 050) 15,00 (-3,89) 174 150 (-45 050) 15,00 (-3,89) 2010-01-03
Vasto Investment s.a.r.l. 219 200 (-13 157) 18,89 (-1,13) 219 200 (-13 157) 18,89 (-1,13) 2009-11-17
Vasto Investment s.a.r.l. 232 357 (-38 643) 20,02 (-3,33) 232 357 (-38 643) 20,02 (-3,33) 2009-11-16
Majka Tomasz 275 130 23,71 (11,86) 275 130 23,71 (11,86) 2009-10-29
Majka Tomasz 275 130 (130) 11,85 (-11,85) 275 130 (130) 11,85 (-11,85) 2009-10-29
Vasto Investment s.a.r.l. 271 000 (150 000) 23,35 (12,93) 271 000 (150 000) 23,35 (12,93) 2009-07-22
Vasto Investment s.a.r.l. 121 000 (10 231) 10,42 (0,88) 121 000 (10 231) 10,42 (0,88) 2009-07-21
Letus Capital SA 275 000 (-15 577) 23,70 (-1,34) 275 000 (-15 577) 23,70 (-1,34) 2008-12-31
Vasto Investment s.a.r.l. 110 769 9,54 (-1,42) 110 769 9,54 (-1,42) 2008-12-17
Ogółem 1 160 280 (150 000) 0 1 160 280 (150 000) 0 2008-12-17
Majka Tomasz 275 000 23,70 (-3,52) 275 000 23,70 (-3,52) 2008-12-17
Letus Capital SA 290 577 (6) 25,04 (-3,72) 290 577 (6) 25,04 (-3,72) 2008-12-17
Vasto Investment s.a.r.l. 110 769 (9 751) 10,96 (0,97) 110 769 (9 751) 10,96 (0,97) 2008-10-07
Vasto Investment s.a.r.l. 101 018 (17 909) 9,99 (1,77) 101 018 (17 909) 9,99 (1,77) 2008-10-06
Vasto Investment s.a.r.l. 83 109 (32 609) 8,22 (3,23) 83 109 (32 609) 8,22 (3,23) 2008-08-26
Vasto Investment s.a.r.l. 50 500 4,99 50 500 4,99 2008-08-25
Ogółem 1 010 280 0 1 010 280 0 2008-03-21
Majka Tomasz 275 000 27,22 275 000 27,22 2008-03-21
Letus Capital SA 290 571 28,76 290 571 28,76 2008-03-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-10-26 Prawo poboru 5:1
2011-10-26 Prawo poboru 5:1
2010-04-19 Split 1:20
2009-08-14 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.